free download 78 travel guides written by experts

RAMI – DACIA S.A. Bucuresti a beneficiat de o infuzie de capital

de peste 1 milion de EURO

Conducerea AVAS a decis eliberarea de sub gaj a unui număr de 28.361 acţiuni, înregistrate la Arhiva electronică de garanţii reale mobiliare şi în Registrul acţionarilor S.C. RAMI – DACIA Bucureşti, prin care cumpărătorul, Asociaţia salariaţilor Rami – Dacia, a garantat integral, în favoarea AVAS, realizarea infuziei de capital de lucru în valoare de 1.023.000 EURO, obligaţie asumată prin contractul de vânzare-cumpărare semnat în data de 21.12.2006.

Până în prezent, toate celelalte clauze contractuale asumate de cumpărătorul societăţii sunt respectate integral (de exemplu: clauzele sociale, cele privind notificarea Consiliului Concurenţei sau referitoare la iniţierea procedurilor pentru obţinerea titlurilor de proprietatea asupra terenurilor societăţii pentru a majora capitalul social în favoarea AVAS cu valoarea acestora).

Conform contractului de privatizare, cumpărătorul a transmis AVAS Certificatul întocmit de auditorul financiar S.C. Riff Audit Financiar SRL Bucureşti privind realizarea până la scadenţa din 10.04.2007 a obligaţiei referitoare la realizarea infuziei de capital.

S.C. RAMI – DACIA S.A. este unicul producător de diamante sintetice din Europa de Sud-Est şi s-a aflat în prima prioritate a planului de privatizare al AVAS pentru 2006.

Întregul pachet de acţiuni (100% din capitalul social al societăţii) a fost vândut de AVAS către Asociaţia Salariaţilor RAMI – DACIA Bucureşti, în cadrul unei tranzacţii de 8.425.528 EURO, din care:

–          4.572.528 EURO– preţul pachetului de acţiuni;

–          2.000.000 EURO – investiţii de dezvoltare;

–          1.023.000 EURO – capital de lucru;

–          830.000 EURO – investiţii de mediu.

Bucuresti, 22.06.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *