free download 78 travel guides written by experts

Punct de vedere al SRTv cu privire la procesele cu domnul Cezar Ion

Societatea Română de Televiziune constată că, prin declaraţiile sale publice cu privire la procesele cu SRTv, domnul Cezar Ion nu a prezentat în mod corect situaţia de fapt. În scopul informării corecte a publicului şi fără a face alte comentarii de natură să afecteze judecarea cauzei, facem următoarele precizări:

În temeiul prevederilor art. 27 din Legea nr. 41/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune a decis în anul 2008 reorganizarea Direcţiei Programe şi a Serviciului Juridic din Televiziunea Română.

Această măsură a însemnat şi desfiinţarea Departamentului Producţie Editorială condus de angajatul Cezar Ion. Scopul principal al acestei măsuri a fost eliminarea disfuncţionalităţilor din cadrul Direcţiei Programe ce aveau consecinţe şi asupra calităţii produselor realizate şi difuzate de TVR. De asemenea, decizia a fost luată şi ca urmare a lipsei unor mecanisme de organizare a muncii şi de urmărire a producţiei, existente în condiţiile anterioarei structuri organizatorice care a generat creşterea consumului de resurse de toate felurile, de la cele de producţie la cele financiare. În consecinţă, a fost înfiinţată o Direcţie Editorială cu mai multe departamente în subordine, postul de Director al Direcţiei Editoriale fiind unul cu atribuţii semnificativ diferite şi extinse faţă de cele ale postului de director al fostului Departament Producţie Editorială.

Pentru evitarea concedierii, aşa cum este prevăzut în Codul Muncii în astfel de cazuri şi deci pentru crearea unei măsuri active de combatere a şomajului, în favoarea salariaţilor SRTv, există în Contractul Colectiv de Muncă articolul 22, aplicabil la nivel de unitate – SRTv şi care prevede că:
,,În cazul în care un salariat care deţine o funcţie de execuţie este numit într-o funcţie de conducere, se vor avea în vedere următoarele reguli:
(a) la numirea pe o funcţie de conducere, postul de execuţie deţinut anterior devine temporar vacant, până la revenirea salariatului respectiv pe funcţia de execuţie deţinută anterior;
(c) la revenirea pe funcţia de execuţie sau de conducere deţinută anterior, se va renegocia salariul de bază, conform cerinţelor cuprinse în fişa postului."

Domnul Cezar Ion însuşi a înţeles să se prevaleze de această măsură de protecţie a salariatului prevăzută în CCM al SRTv, întrucât, în anul 2006, înainte de a fi numit director al fostului Departament Producţie Editorială, a semnat împreună cu angajatorul un acord prin care şi-a exprimat voinţa de a reveni pe acest post de execuţie – realizator emisiuni – (post păstrat vacant de SRTv, în  aplicarea art. 22 din CCM al SRTv), în situaţia în care, din motive legale şi obiective (cum este şi desfiinţarea departamentului şi deci a postului de director prin reorganizare), nu va mai deţine postul de director.

În baza art. 22 din CCM al SRTv şi a acordului sus menţionat al salariatului, pentru punerea în executare a hotărârilor Consiliului de Administraţie al SRTv de reorganizare a activităţii instituţiei prin desfiinţarea Departamentului Producţie Editorială, Directorul General al SRTv, potrivit competenţelor deţinute conform legii, a dispus printr-o decizie în anul 2008 revenirea domnului Cezar Ion pe postul de realizator emisiuni, post deţinut anterior numirii sale ca director.

În mod surprinzător, domnul Cezar Ion nu a fost de acord însă cu revenirea sa pe postul de realizator emisiuni (post care fusese păstrat vacant în organigrama SRTv, tocmai la dispoziţia sa), a declarat că se consideră concediat şi a contestat la Tribunalul Bucureşti măsura dispusă de angajator, solicitând reintegrarea pe postul de director al noii Direcţii Editoriale, deci menţinerea sa ca director, indiferent de noua formulă de organizare a activităţii SRTv.

Tribunalul Bucureşti, prin sentinţa civilă nr. 313 din 14.01.2009, a dispus că şi în cazul domnului Cezar Ion sunt aplicabile prevederile Codului Muncii referitoare la concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului (oferirea unor locuri vacante compatibile cu pregătirea sa profesională şi emiterea unei decizii de concediere), indiferent de prevederile art. 22 din Contractul Colectiv de Muncă aplicabil în SRTv (care pentru SRTv este însă obligatoriu de aplicat).

De asemenea, instanţa a dispus obligarea SRTv la reintegrarea domnului Cezar Ion pe postul deţinut anterior şi la plata de despăgubiri salariale. Cu privire la reintegrare, instanţa a menţionat însă în hotararea pronunţată că: ,,rămâne ca, la momentul executării obligaţiei intimatei (SRTv – n.n.) să se stabilească dacă reintegrarea pe acealaşi post mai este sau nu posibilă."

Având în vedere:

1. – faptul că postul de Director al Departamentului Producţie Editorială fusese desfiinţat prin hotărârile Consiliului de Administraţie al SRTv din anul 2008;
2. – faptul că postul de Director al Direcţiei Editoriale este unul diferit de cel desfiinţat;
3. – Decizia Curţii Constituţionale nr. 376/2003 care stabileşte că, în cazul în care postul pe care salariatul ar trebui reintegrat este desfiinţat, acestuia i se va oferi un alt ,,loc de muncă corespunzător, dacă există unul vacant în unitate";
4. – opinia unanimă a doctrinei juridice şi a practicii instanţelor conform căreia: ,,În cazul în care postul pentru care s-a dispus reintegrarea a fost desfiinţat de către angajator, acesta din urmă va trebui să ofere salariatului un alt post conform pregătirii, cunoştinţelor şi aptitudinilor salariatului.";
5. – faptul că, deşi SRTv a atacat sentinţa Tribunalului Bucureşti cu recurs, aceasta este executorie de drept în mod provizoriu, conform art. 278 din Codul de procedură civilă;

SRTv a procedat la:

1. – derularea procedurii de concediere prevăzute art. 65 din Codul Muncii, în concret, la întocmirea şi la comunicarea către domnul Cezar Ion a preavizului şi a unei decizii, conform art. 65 coroborat cu art. 74 din Codul Muncii, care cuprinde ca anexă şi o listă a locurilor de muncă disponibile în SRTv pentru care salariatul urma să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condiţiile art. 64 din Codul Muncii (un post compatibil cu pregătirea sa profesională);

2. – plata catre domnul Cezar Ion a despăgubirilor salariale, urmând ca acestea să fie recuperate de SRTv de la acesta în cazul admiterii de către Curtea de Apel Bucureşti a recursului formulat.

Domnul Cezar Ion a refuzat oferta SRTv şi a contestat în instanţă şi decizia de concediere, solicitând încadrarea sa pe funcţie de director.

Bucuresti, 07.05.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *