creative night talks

Protectie europeana pentru consumatorii de servicii financiare

Guvernul României a adoptat pe 9.06.2010, Ordonanţa de urgenţă privind contractele de credit pentru consumatori. Actul normativ va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Actul normativ transpune în legislaţia naţională Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului, care reglementează drepturile şi obligaţiile consumatorilor şi ale creditorilor la promovarea, încheierea şi derularea diverselor contracte de credit.

Concret, Directiva vizează armonizarea contractelor de credit pentru consumatori în domenii precum publicitatea şi informaţiile furnizate consumatorilor înainte de semnarea contractelor şi în momentul încheierii lor, calculele privind costul total al împrumuturilor, dreptul la anulare şi dreptul de achitare anticipată a împrumutului.

Consumatori mai bine informaţi

Odată cu intrarea în vigoare a actului normativ, consumatori români vor avea dreptul la aceleaşi informaţii ca şi consumatorii Uniunii Europene, în vederea alegerii celei mai bune oferte din ţara lor sau din alt stat membru. Consumatorii vor primi, înainte de semnarea unui contract de credit, un formular standard care cuprinde informaţii care să le permită acestora să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit.

"Avantajul imediat este că, înaintea semnării unui contract de credit, băncile vor fi obligate să ofere informaţii standardizate, care vor include caracteristicile creditului, dobânda lunară, dobânda efectivă anuală, durata creditului, valoarea sa, costurile aferente şi informaţii privind instituţia de creditare", Răzvan Resmeriţă, director al Centrului European al Consumatorilor (ECC) din Romania.

Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat creditul.

Noua ordonanţă stabileşte condiţiile în care consumatorul poate rambursa anticipat creditul, drepturile acestuia dar şi compensaţia pe care creditorul o poate percepe în cazul rambursării anticipate.

Compensaţia este stabilită sub formă de procentaj şi nu poate depăşi 1% din valoarea creditului rambursat anticipat dacă perioada de timp dintre rambursare şi data convenită pentru încetarea contractului este mai mare de un an şi, respectiv, 0,5% dacă perioada este mai mică de 1 an. Sunt, de asemenea, reglementate în mod expres cazurile în care creditorii nu pot percepe compensaţia. În toate cazurile, compensaţia nu trebuie să depăşească cuantumul dobânzii pe care consumatorul ar fi plătit-o dacă nu ar fi rambursat anticipat.

Dreptul la retragere

Consumatorul are dreptul să se retragă din contractul de credit, fără a invoca motive, în termen de 14 zile calendaristice.

Bonitatea consumatorului

Ordonanţa cuprinde prevederi referitoare la obligaţia creditorilor de a evalua bonitatea consumatorilor pentru a se evita supraîndatorarea. Accesul la bazele care conţin date despre debitori (precum Biroul de Credite, Centrala Riscurilor Bancare etc.) trebuie asigurat, la nivel transfrontalier, pentru toate persoanele care au calitatea de creditori.

Dobânda anuală efectivă (DAE)

Una din priorităţi o reprezintă şi calculul dobânzii anuale efective (DAE). Prin formula de calcul se doreşte oferirea unei reprezentări numerice şi comparabile a costului, astfel încât să se poată compara ofertele diferiţilor creditori naţionali sau din alte state membre, în vederea alegerii celei mai bune oferte. DAE are trei elemente: – formula în sine; – un set de observaţii necesare pentru a evita neclarităţile; – o serie de ipoteze suplimentare, necesare pentru categorii specifice de credite.

Un număr de comisioane mai mic

Numărul comisioanelor aferente contractului de credit a fost limitat la patru: comision de administrare credit, comision de rambursare anticipată, după caz, comision de penalizare pentru întârzierea la plată şi comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.

Extinderea domeniului de aplicare şi la alte tipuri de contracte de credit

Actul normativ se aplică contractelor de credit, inclusiv creditelor ipotecare şi imobiliare, indiferent de valoarea totală a creditului, precum şi contractelor de leasing.

Bucuresti, 11.06.2010

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *