free download 78 travel guides written by experts

Protectia consumatorilor: Comisia propune drepturi la nivelul UE pentru cumparator

Comisia Europeană prezintă astăzi o propunere care contine drepturi la nivelul UE menite să faciliteze cumpărăturile consumatorilor pe internet si la punctele de vânzare. Noua propunere le va garanta consumatorilor, de câte ori acestia îsi fac cumpărăturile în UE, o informare clară cu privire la preturi si la taxele suplimentare înainte de semnarea contractului. Aceasta va consolida protectia consumatorilor împotriva livrării cu întârziere si a neefectuării livrării si va acorda consumatorilor drepturi solide la scară comunitară, în ceea ce priveste perioadele de gândire, returnările, rambursările, reparatiile si garantiile, precum si clauzele contractual abuzive.

Directiva propusă privind drepturile consumatorilor simplifică patru directive existente în acest domeniu, pe care le regrupează într-un ansamblu unic de norme. Ea vizează comertul electronic în cadrul unor importante revizuiri si ameliorări ale drepturilor existente ale consumatorilor din UE în materie de comert on-line si de comert cu amănuntul.

Obiectivul este cresterea încrederii consumatorilor si, în acelasi timp, simplificarea formalitătilor administrative care îngrădesc întreprinderile în interiorul granitelor nationale, privând astfel consumatorii de o alegere mai vastă si de oferte competitive. Stabilirea unui ansamblu de clauze contractuale standard pentru consumatori va permite o reducere semnificativă, de până la 97%, a costurilor de conformare pentru comerciantii care desfăsoară activităti la scara UE.

Directiva propusă consolidează protectia existentă a consumatorilor în domenii esentiale unde au fost depuse numeroase plângeri în ultimii ani, cum ar fi vânzarea sub presiune. Ea adaptează legislatia la noile tehnologii si metode de vânzare, de exemplu, comertul mobil („m-commerce”) si licitatiile on-line pe site-uri de tipul ebay.

Propunerea contine o cerintă explicită privind afisarea de informatii clare cu privire la drepturile consumatorilor la punctul de vânzare.

Comisarul european pentru protectia consumatorilor, Meglena Kuneva, a afirmat: „Deoarece bugetele familiale sunt în prezent supuse unei mari presiuni si puterea de cumpărare este una dintre principalele preocupări ale cetătenilor, nu a fost niciodată mai important pentru consumatori să fie în măsură să compare preturile si să caute oferta cea mai avantajoasă. Aceste noi norme vizează consolidarea protectiei si acoperirea lacunelor legislatiei în domenii cheie care subminează încrederea consumatorilor. Piata unică are potentialul de a furniza consumatorilor o posibilitate de alegere si oportunităti mult mai vaste. Însă, pentru a realiza acest lucru, avem nevoie de o plasă de protectie a drepturilor consumatorilor, pentru ca acestia să aibă toate asigurările de care au nevoie pentru a-si face cumpărăturile în sigurantă.”

Date esentiale
Internetul este unul dintre instrumentele cele mai bogate în posibilităti de care au dispus vreodată consumatorii. El furnizează o gamă largă de informatii cu privire la produse si preturi si oferă un acces facil către un număr mult mai mare de comercianti cu amănuntul decât cel care ar fi putut fi atins înainte. În Uniunea Europeană, 150 de milioane de cetăteni – adică o treime din populatie – îsi fac cumpărăturile pe internet, dar, până în prezent, aceste tranzactii nu sunt transfrontaliere decât pentru 30 de milioane dintre acestia. În ansamblu, cumpărătorii cheltuiesc în medie 800 de euro pe an pentru cumpărăturile lor transfrontaliere, si anume 24 de miliarde de euro în total, ceea ce demonstrează potentialul enorm al pietei interne dacă un număr mai mare de persoane ar avea suficientă încredere pentru a se aventura dincolo de frontierele nationale.

Normele actuale
Normele actuale în materie de protectie a consumatorilor în UE rezultă din patru directive comunitare, care se referă la următoarele aspecte: clauzele contractual abuzivei, vânzările si garantiileii, vânzarea la distantăiii si vânzările la domiciliul clientuluiiv. Aceste directive contin anumite cerinte minime. De-a lungul anilor, statele membre au adăugat norme în mod necoordonat, consecinta fiind că legislatiile privind drepturile contractuale ale consumatorilor constituie un mozaic de 27 de seturi de norme divergente. De exemplu, obligatiile privind informarea diferă, perioadele de gândire variază de la 7 la 15 zile si obligatiile privind restituirile si reparatiile sunt diferite. Noua propunere Directiva privind drepturile consumatorilor se referă la contractele pentru vânzări de bunuri si servicii de la întreprindere către consumator. În general, sunt acoperite toate contractele, si anume cumpărăturile efectuate la magazin, la distant sau în afara spatiilor comerciale.

– Informatii precontractuale. Directiva impune comerciantului obligatia de a oferi consumatorului, pentru toate contractele încheiate cu consumatorii, un ansamblu clar de informatii care să îi permită să aleagă în cunostintă de cauză (de exemplu, caracteristicile principale ale produsului, adresa geografică si identitatea comerciantului, pretul cu toate taxele incluse, toate costurile suplimentare de transport, de livrare sau legate de cheltuielile postale).

– Norme privind livrarea si transferul riscului către consumator (aspecte încă nereglementate în prezent la nivelul UE): Comerciantul trebuie să livreze bunul către consumator într-un termen maxim de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului. Comerciantul suportă riscul si costul deteriorării sau pierderii bunului până în momentul în care consumatorul primeste bunul. În cazul livrării cu întârziere sau al neefectuării livrării, consumatorul poate pretinde o rambursare (drept nou în majoritatea statelor membre) în cel mai scurt timp si cel târziu în sapte zile de la data livrării.

– Perioade de gândire (vânzări la distantă, de exemplu, vânzări pe internet, prin intermediul telefonului mobil, pe bază de catalog si vânzări sub presiune). Instituirea unei perioade de gândire de 14 zile calendaristice în care consumatorul îsi poate schimba părerea. Introducerea unui formular de retragere standard usor de folosit.

– Reparatii, înlocuiri, garantii. Obiectivul este de a se asigura, cu o mai mare certitudine, că nu există decât un singur set standard de remedii aflate la dispozitia consumatorilor care au cumpărat un produs defectuos (si anume, repararea sau înlocuirea în primul rând, urmată de reducerea pretului sau de rambursarea pretului de cumpărare).

– Clauze contractuale abuzive. Introducerea unei liste negre a clauzelor contractuale abuzive interzise în orice situatie si a unei liste gri comunitare a clauzelor contractuale presupuse a fi abuzive atât timp cât comerciantul nu demonstrează contrariul.

Protectia consumatorilor este, de asemenea, consolidată în multe domenii, inclusiv:
– licitatiile on-line: în temeiul Directivei, obligatiile de informare generale se aplică si în cazul licitatiilor, inclusiv al licitatiilor electronice.
– vânzarea sub presiune: protectia împotriva vânzării sub presiune – vânzări negociate în afara spatiilor comerciale/ „vânzări directe” este în mod clar consolidată printr-o nouă definitie, mai largă, a contractelor de vânzare directe si prin alte măsuri care vizează acoperirea lacunelor legislatiei. Aceste dispozitii constituie un răspuns la un număr mare de plângeri din partea consumatorilor, în special în situatii de vânzare sub presiune în care protectia acordată era insuficientă sau inexistentă.

Etapele următoare
Intrarea în vigoare a directivei privind drepturile consumatorilor necesită aprobarea prealabilă din partea Parlamentului European si a guvernelor statelor member reunite în cadrul Consiliului de Ministri.

//ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm

i Directiva 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii
ii Directiva 1999/44/CE privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum si garantiile conexe
iii Directiva 97/7/CE privind protectia consumatorilor cu privire la contractele la distantă
iv Directiva 85/577/CE a Consiliului privind protectia consumatorilor în cazul contractelor negociate în afara spatiilor comerciale

Centrului European al Consumatorilor Romania – ECC Romania isi desfăşoară activitatea in Bd. Nicolae Bălcescu nr 32-34, et 4, cu sprijinul Comisiei Europene şi a Guvernului României, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, suportul logistic fiind asigurat de către Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din Romania.

Bucuresti, 09.10.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *