free download 78 travel guides written by experts

Propuneri de modificari ale tarifului de utilizare a spectrului radio

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) supune astăzi consultării publice un proiect de decizie pentru modificarea tarifului anual de utilizare a spectrului pentru unele stații și rețele de radiocomunicații.

Cea mai importantă modificare vizează tariful de spectru pentru utilizarea benzii 3,4-3,8 GHz, necesară în contextul în care ANCOM va organiza o licitație în cursul acestui an pentru alocarea acestei benzi. Autoritatea propune ca tariful pentru blocurile de frecvențe pereche de 5 MHz în banda 3,4-3,6 GHz să fie echivalentul în lei a 72.000 euro/bloc, iar tariful pentru blocurile de frecvențe nepereche de 5 MHz în banda 3,6-3,8 GHz să fie echivalentul în lei a 36.000 euro/bloc. Tariful a fost determinat în mod proporţional cu cuantumul tarifului existent în această bandă pentru blocuri de 2×7 MHz în banda 3,4-3,6 GHz, respectiv pentru blocuri de 2×28 MHz în banda 3,6-3,8 GHz, și intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2016, odată cu noile licențe.

În acest an, Autoritatea va organiza o licitație pentru alocarea benzii de frecvențe 3,4-3,8 GHz în cadrul căreia vor fi disponibile 16 blocuri pereche de lărgime 2×5 MHz alocate la nivel naţional în banda 3,4-3,6 GHz și 36 de blocuri nepereche de lărgime 5 MHz alocate la nivel naţional în banda 3,6-3,8 GHz. Taxele minime de licență, reprezentând prețurile de pornire în licitație, sunt de asemenea în consultare publică.

O altă modificare propusă de ANCOM este reducerea tarifului pentru anumite stații de comunicații prin satelit amplasate pe sol sau la bordul navelor și aeronavelor, una dintre direcțiile de acțiune ale Autorității care și-a propus stimularea dezvoltării aplicațiilor de radiocomunicații prin satelit.

Proiectul de decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 31.07.2015, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Bucuresti, 21.07.2015
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *