free download 78 travel guides written by experts

Promovarea cartii: o dinamica cu talc!

Catalina Gaidau
PR Executive, Editura Herald

Fiecare carte este unică şi comunică un mesaj unic. De la această premisă ar trebui să începem atunci când dorim să promovăm o carte. Desigur acest lucru presupune mai mult decât o simplă conştientizare a unicităţii cărţii, presupune o acţiune concretă: cunoaşterea cărţii şi a autorului său. Această “îmblânzire” a cărţii este condiţia necesară pentru a putea trece la pasul următor: comunicarea mesajului său în lume.

Mijloacele de comunicare directă şi indirectă fac parte din arsenalul obligatoriu de promovare a cărţii. Metodele tradiţionale de comunicare directă a cărţii: lansările de carte în prezenţa autorilor sau a traducătorilor precum şi participarea la târgurile de carte din ţară asigură principala sursă “vie” de vizibilitate şi dialog cu cititorii. Totodată, realizarea de campanii (Te aşteptăm în librărie!) cu reduceri şi premii constituie un element central în întreţinerea şi consolidarea relaţiei cu cititorii.

Pe lângă aceste metode consacrate de promovare a cărţilor în ansamblu, există o serie de modalităţi de promovarea individuală a noilor apariţii. Trecerea prin toate canale de comunicare existente: presa scrisă şi online, la care se adaugă celelalte mijloace virtuale (blog, forum, grup de discuţie) precum şi televiziunea şi radioul asigură cărţii o vizibilitate variată şi pregnantă. Însă aceste mijloace trebuie selectate în aşa fel încât să comunice mesajul cărţii, să se armonizeze cu specificul ei şi să servească scopului: promovarea acelei cărţi şi nu a alteia. Încadrarea acelei cărţi într-un spaţiu (material sau virtual) care-i conferă vizibilitate eficientă ţine de înţelegerea cărţii şi a publicului său. Ceea ce a funcţionat pentru o carte poate să nu funcţioneze în cazul alteia, de unde putem deduce că formularea de reţete poate fi o tentativă sortită eşecului.

Primul pas în promovarea cărţilor este redactarea de newslettere destinate acelor utilizatori pentru care informaţia este pertinentă, care au mai cumpărat de-a lungul timpului astfel de cărţi. Mesajul trebuie să fie ţintit eficient pentru ca promovarea să fie reuşită. Totodată originalitatea şi creativitatea mesajului pot avea un impact pozitiv în promovarea cărţii respective. Acest lucru este cu atât mai mult valabil în postarea comunicatelor, care, pe lângă respectarea unei anumite structuri, necesită formulări puternice, clare şi neaşteptate.

Tot pe acest canal de comunicare putem depista acele site-uri ce comunică mesajul cărţii, ne putem înscrie în grupuri de discuţie specializate pentru a afla părerile oamenilor despre subiecte sau teme legate de cartea respectivă. Cunoaşterea literaturii despre subiect şi intervenirea acolo unde este cazul (fie în cadrul blog-urilor sau grupurilor de discuţii, fie pe wikipedia) pentru a spori vizibilitatea cărţii şi implicit a editurii sunt esenţiale. De asemenea rubricile de carte din presa online şi cea scrisă precum şi concursurile online adaugă un plus de vizibilitate cărţii respective atunci când sunt folosite cu tenacitate dar şi discernământ.

O altă cale de promovare este realizarea de bannere cu titlul promovat, care vor fi postate pe site-urile potrivite pe tot parcursul unei săptămâni. Lesne de înţeles, se vor analiza şi alege acele site-uri care corespund profilului vizat. De asemenea, fiecare editură îşi poate crea mijloacele proprii de promovare a cărţii în cadrul site-ului său. O bună modalitate ar fi iniţierea concursurilor în cadrul site-ului editurii pe marginea cărţii promovate dar şi independent de apariţie, premierea celor mai bune propuneri de titluri pe anumite subiecte.

Paralel cu internetul, televiziunea şi radioul pot fi mijloace extreme de eficiente, atât pentru promovarea directă a cărţii, dar şi pentru realizarea unor interviuri cu personalităţi ale vieţii culturale care să aibă ca obiect cartea respectivă. La fel ca şi în cazul presei scrise, promovarea cărţilor în cadrul emisiunilor cu “rubrică” de carte sau cu specific de carte (de ex. Omul care aduce cartea) adaugă un plus de vizibilitate şi viaţă cărţii. O lansare de carte constituie totodată un eveniment de nelipsit din cadrul programelor de ştiri culturale (Telejurnal cultural).

Pe de altă parte, comunicarea se poate realiza prin bannere/afişe amplasate în spaţiile care găzduiesc cărţile, cum ar fi librăriile şi angrourile de carte dar şi în acele locuri strategice care se armonizează cu mesajul propus de carte.

Spre exemplu, dacă va fi vorba de promovarea unei cărţi de filosofie, banner-ul poate fi amplasat în mediile universitare (zona Facultăţii de filosofie, la biblioteca de filosofie, la BCU), oriunde e susceptibil ca mesajul să fie recepţionat de publicul vizat. Ceainăriile, Sala de lectură a Teatrului Act etc. orice spaţiu favorabil lecturii poate fi fructificat fie prin realizarea serilor de lectură, fie prin amplasarea unui număr de volume în locuri neexploatate din ceainării.

Trebuie precizat că tot acest arsenal de modalităţi de promovare a unei singure cărţi împreună cu tradiţionalele lansări de carte şi târguri anuale constituie deopotrivă planul general de promovare a întregii edituri. În tot acest plan de promovare nu trebuie pierdut din vedere cititorul căruia ne adresăm şi fără de care acţiunile noastre nu ar avea sens. Relaţia cu cititorii trebuie creată şi păstrată atât în mod direct prin prezenţa la evenimentele mai sus menţionate dar şi prin realizarea unei bune vizibilităţi a profilului editorial. Pe lângă prezenţa online, acest lucru e asigurat de distribuţia cataloagelor şi afişelor în librăriile din ţară. De asemenea, realizarea unei campanii de mailing direct cu ocazia sărbătorilor sau a apariţiilor recente şi pentru anunţarea reducerilor speciale creează o relaţie caldă, apropiată cu cititorii. Pe termen lung construirea unei imagini bazate pe o relaţie afectivă cu publicul poate aduce roade semnificative în acest domeniu de activitate.

Catalina Gaidau – PR Executive, Editura Herald, Bucuresti – Absolventa de Limbi si Literaturi Straine la Universitatea din Bucuresti, Catalina Gaidau a studiat doi ani in Franta obtinand un master de Civilizatie Medievala la Universitatea din Poitiers.

Dupa o scurta experienta in publicitate, s-a reorientat spre lumea cartii, cautand sa-si foloseasca toate cunostintele si creativitatea pentru a promova imaginea editurii Herald. {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *