Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Proiectele-fanion în context dunărean ale României au șansa să fie susținute prin lobby-ul oferit de Consiliul Orașelor și Regiunilor Dunării

Reuniune de Lucru CoDCR-CLDR, București – 22 octombrie 2019

În ajunul organizării de către MAE al Forumului Național al Strategiei Dunării (SUERD) și al preluării oficiale a Președinției SUERD de către Croația (28 octombrie 2019), cu ocazia prezenței în țara noastră a Comisarului Șef European al Regiunii Dunării din partea Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR), Dl Peter LANGER, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) și Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR) au organizat Reuniunea de Lucru CoDCR-CLDR, găzduită de către Secretariatul Executiv al Consiliului Consultativ SUERD, în data de 22 octombrie 2019. Evenimentul a fost organizat în parteneriat și cu sprijinul Fundației Hanns Seidel și al Asociației ”Ține de Noi”.

Printre invitații și speakerii la eveniment s-au numărat reprezentanți ai Coordonatorului Național SUERD – Ministerul Afacerilor Externe, Ministerului Fondurilor Europene, Ambasadei Germaniei, Academiei Române, Academiei Oamenilor de Știință, Primăriei Sector 6, Federației Naționale a GAL-urilor, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism, Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului, Uniunii Profesiilor Liberale din România, Universității Maritime din Constanța, ce deține Președinția CLDR. Moderatorul dezbaterii: Sever AVRAM, Comisar Regional Dunărean din partea CLDR.

În prezentarea sa, Peter LANGER a evidențiat faptul că procesul de aplicare a Strategiei Dunării este marcat de o aparentă liniște, nu doar în România, ci și la Bruxelles. Din punctul de vedere al vorbitorului, acesta a menționat faptul că i s-a părut într-o anumită măsură surprinzător că, sub mandatul de Comisar European al Corinei Crețu, nu s-a reușit acea presupusă activare a unor proiecte majore, de tip flagship, pe care România le-ar fi sperat să fie mai mult susținute.

Referitor la perioada imediat următoare, în care se poartă încă negocieri privind viitorul exercițiu bugetar UE 2021-2027, Comisarul European Șef pentru Regiunea Dunării a îndemnat la o racordare mai strânsă a obiectivelor proiectelor din România la documentele strategice devenite oficiale, în special Agenda Digitală. În continuare, invitatul a susținut că pentru a face un lobby mai intens pe lângă europarlamentarii germani și români ar mai fi timp, întrucât și Parlamentul European de-abia s-a format recent, iar Comisia Europeană are încă anumite probleme în a-și intra în funcție. Totuși, ar fi de datoria celor care coordonează SUERD în România, precum și trei axe prioritare, să fie cât mai preocupate să impună pe agenda discuțiilor și în cadrul meniului finanțărilor acele proiecte majore fără de care recuperarea decalajelor între bazinul superior și cel inferior al Dunării nu poate fi realizată.

Reuniunea CoDCR-CLDR

Reprezentantul CoDCR a informat totodată, în premieră, că militează pentru fondarea unei Alianțe Climatice a Dunării în scopul unei concertări a eforturilor statelor din zonă privind combaterea efectelor nocive ale schimbărilor climatice și a altor forme de crize colaterale. O conferință în acest sens este programată să aibă loc în luna martie 2020 la București cu participarea inclusiv a Președintelui CoDCR, actualul Primar General al Orașului Ulm (Baden Wurttemberg).

Și reprezentantul Secretariatului Executiv al Consiliului Consultativ SUERD, Costin LIANU, a consonat cu observațiile și recomandările liderului CoDCR, pledând în luarea sa de cuvânt în favoarea solicitării noului Guvern ce se va forma de susținere pro-activă a cel puțin trei mari proiecte flagship de interes substanțial pentru România, în special în domeniul educațional și al promovării inovării în mediul de afaceri, îmbunătățirii inter-comunicării la nivel macro-regional prin valorificarea oportunităților oferite de Rețeaua Europeană a Comisarilor și Ofițerilor Dunăreni, precum și în domeniul sprijinirii unei viziuni coerente și integrate referitoare la coridoarele de transport care să implice mult mai consistent partea română, inclusiv atuurile deținute prin canalul Dunăre-Marea Neagră și portul Constanța.

În același context a fost adoptată, prin consens, Declarația Apel în sprijinul creșterii rolului CoDCR pe plan european. Acest rol poate deveni mult mai marcant în situația în care însăși organizația, care grupează peste 70 de regiuni și municipalități importante din cadrul macro-regiunii, se va consolida instituțional și formaliza pe baza afilierii și implicării financiare a membrilor săi instituționali. În acest sens, România are o șansă aparte, întrucât Secretariatul General CoDCR a fost stabilit la București și, în acest mod, interacțiunea dintre CoDCR, Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR) și Consiliul Consultativ SUERD ar spori ca intensitate. În partea concluzivă a Declarației, se stipulează faptul că multe din actualele sfidări cu care se confruntă UE în ansamblul său ar putea fi convertite în reale oportunități pentru statele din macro-regiune, îndeosebi prin trecerea la noua economie circulară și la digitalizarea transformativă. Astfel, cetățenii dunăreni ar putea să fie mai lesne convinși de oportunitățile pe care le au și să poată participa constructiv la întărirea a ceea ce Comisia Europeană numește ”stilul specific de viață european”. Demn de amintit este aici că această Declarație va fi remisă și principalelor ministere implicate în transpunerea Strategiei Dunării, cât și Punctului de Contact SUERD găzduit, prin MDRAP, la București.

Varianta completă a documentului, cât și proiectele flagship propuse de CLDR vor putea fi consultate pe site-urile www.houseofeurope.ro și www.cldr.ro.

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Radio7, Opinia Națională, Juridice.ro. Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, PRwave.ro, BrandInfo.ro, SmartFinancial.ro, AntreprenorinRomania.ro, Tomisul Cultural, StartON.ro, 24PHarte.ro, imagineaTA.ro, Danubius in-folio, “Buletin Dunărean”.

DECLARAȚIE APEL în sprijinul creșterii rolului CoDCR pe plan european

Prezentată la București – Secretariatul Executiv al Consiliului Consultativ SUERD – 22 octombrie 2019

În ajunul încheierii mandatului României la Președinția Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), precum și al predării ștafetei către Croația, cu ocazia Forumului Național al Dunării (28 octombrie 2019), la aproape un deceniu de la finalizarea și ulterior adoptarea SUERD printr-un tratat special privind cooperarea în macro-regiunea Dunării, Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR), ca parte integrantă a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR), salută și își exprimă aprecierea pentru eforturile deosebite întreprinse de Primarul General al Ulmului, ce deține Președinția CoDCR, precum și Coordonatorului General, totodată Comisar European Șef pentru Regiunea Dunării, Dl Peter LANGER, de a propune și transpune în practică o formalizare pe baze juridice ca organizație europeană având în componența sa peste 80 de regiuni și municipalități dunărene în scopul principal de a îmbunătăți funcționarea și de a maximiza oportunitățile de finanțare pentru marile proiecte vitale din zonă.

Întrucât demarează în curând un nou mandat a Comisiei Europene și Parlamentului European, am considerat drept extrem de important să fie aplicate în practică angajamentele și propunerile Comisarului European pentru Dezvoltare Regională și SUERD de la recentele forumuri (Sofia și București) în scopul orientării viitoarelor investiții majore / proiecte transnaționale către nevoile identificate anterior cât mai precis și ținând cont de exigența reducerii decalajelor încă importante de dezvoltare între subregiunile din amonte și din aval de fluviul Dunărea.

În pofida eforturilor pe care le-a făcut, în noua configurație, echipa care coordonează Axa Prioritară 10 SUERD, în special pentru informarea și entuziasmarea spre o mai strânsă cooperare a statelor membre și zonelor dunărene, există încă un potențial insuficient explorat și valorizat de a pune pe baze noi îndeosebi procesul de dezvoltare și inovare al macro-regiunii, oferind mai multe șanse concrete cu predilecție proiectelor de investiții prin cooperare din bazinul inferior al Dunării, ținând cont de derularea sau finalizarea cu succes a proiectelor de tip soft deja finanțate prin INTERREG – DTP.

În acest scop, solicităm noii conduceri a Guvernului României, îndeosebi a principalelor ministere responsabile pentru SUERD (MDRAP ș MFE), să militeze mult mai energic pentru agrearea a trei-patru proiecte flagship în care este vital co-interesată și România și să acționeze până la punerea acestora pe agenda de priorități și de susținere ca atare din partea Comisiei Europene, Băncii Europene de Investiții și Parlamentului European.

Solicităm aceasta cu atât mai mult cu cât contextul politic și economico-financiar rămân relativ complicate, în special dacă UE va intra treptat într-o nouă perioadă de recesiune. Numai astfel, considerăm că actualele sfidări cu care se confruntă noua Europă de după alegerile pentru Parlamentul European ar putea fi transformate în reale oportunități nu doar de depășire a blocajelor actuale, ci și privind trecerea la noua economie circulară și la digitalizare transformativă care să nu mai mențină în continuare România într-o zonă de penumbră sau de abordări excesiv birocratice referitoare la relansarea întregii zone printr-o viziune curajoasă și constructivă, eliminând relativa fractură dintre zona funcțional-birocratică a Comisiei și a unor State Membre, pe de-o parte, iar pe de altă parte, aspirațiile legitime ale majorității cetățenilor care au tras concluziile în urma „accidentului Brexit” și au demonstrat că își doresc să trăiască într-o Europă unită și să continue un ”stil specific de viață european”, potrivit atât tradițiilor și valorilor morale și spirituale consacrate în timp, cât și în contextul necesarei rezistențe la provocările și uneori consecințele periculoase ale globalizării.

Proiecte majore flagship propuse de Asociația CLDR în parteneriat cu CIO-SUERD ”Jean Bart”

Academia Dunăreană a Inovării Macroregionale
– platformă educațională internațională și interdisciplinară
Proiect lansat inițial în parteneriat cu DAC – Danubius Academic Consortium, selectat de Comisia Europeană cu ocazia Dialogului Financiar Dunărean (Bratislava, 2016)

Scopul central al Academiei Dunărene a Inovării Macroregionale este acela de a crea o platformă complexă de educație și business, destinată să rezolve în mod concret probleme societale complexe la scară macro-regională, să implice întreaga comunitate în căutarea a cât mai multe răspunsuri orientate spre stabilitate și perspectivă vizionară și să întărească în cele din urmă o nouă identitate dunăreană comună.

În mod concret, în scopul combaterii exodului creierelor la nivel macro-regional, precum și reținerii potențialului inovativ, exprimat în proiecte conform specializărilor regionale inteligente (RIS), se urmărește constituirea celui dintâi Accelerator de idei, proiecte și afaceri în zona Dunării de Jos (România, Bulgaria, Serbia, Republica Moldova), cu vocație de cooperare macro-regională, conform bunelor practici și recomandărilor exprese dezvoltate de Joint Research Centre (JRC).

Revigorarea, operaționalizarea și extinderea Rețelei Europene a Comisarilor și Ofițerilor Dunăreni
Proiect lansat cu ocazia Conferinței CoDCR în contextul Forumului Dunării (Budapesta, 2017)

Scopul central îl reprezintă optimizarea procesului de inter-comunicare dintre membrii rețelei și principalii decidenți la nivel UE și din fiecare Stat Membru, în vederea armonizării mai profunde între inițiativele și politicile publice promovate și al realizării standardizării legislației, prevederilor și procedurilor privind în special dezvoltarea și inovarea urbană, precum și punerea în aplicare a celor mai importante direcții de acțiune UE în domeniile cu semnificație vitală pe termen mediu și lung, precum trecerea la economie circulară / verde, dezvoltare durabilă, digitalizare transformativă, sporirea gradulu ide integrativitate al proiectelor, consolidarea și protecția ”stilului de viață european” etc.

Țînând cont de bunele practici deja dezvoltate drept urmare a inițiativei Academiei Europene a Dunării (Ulm), Rețeaua are drept preocupare subsecventă crearea unei curricule unificate la nivel macro-regional de studii avansate dunărene, care să întărească identitatea și solidaritatea în zonă, îndeosebi la nivelul reprezentanților tinerei generații, și să orienteze demersurile educaționale și preocupările de carieră profesională spre conlucrare prin proiecte, investiții și afaceri dunărene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *