free download 78 travel guides written by experts

Proiecte de un milion euro pentru combaterea sărăciei au fost aprobate

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) publică astăzi listele cererilor de finanțare care au fost aprobate în urma evaluării tehnico-financiare a proiectelor depuse pentru apelurile POCU/85/5/1/ și POCU/86/5/1/ „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.

Au fost admise pentru finanțare 22 de proiecte, în valoare totală de aproximativ 1.100.000 euro, din care două pentru regiunea București-Ilfov și 20 de proiecte pentru regiuni mai puțin dezvoltate din România. Beneficiarii proiectelor vor elabora Strategia de Dezvoltare Locală pentru zone urbane marginalizate, ca primă etapă a mecanismului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC). Listele publicate astăzi nu includ cererile de finanțare aflate în etapa de contestații din faza A „Conformitate administrativă și eligibilitate”.

mfe-logo
Reamintim autorităților publice locale, actorilor sociali relevanți și grupurilor de acțiune locală care doresc să deruleze proiecte pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru zone urbane marginalizate că pot depune cereri de finanțare în cadrul noilor apeluri aferente Obiectivului specific 5.1. POCU, în sistemului informatic MySMIS 2014 până în data de 15 mai 2017.

Despre apelurile de proiecte

„Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală — orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori” sunt apeluri de proiecte în cadrul Axei prioritare 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității Obiectiv specific 5.1.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Cele două apeluri de proiecte au avut o valoare totală de 5.050.000 euro.

Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este noul instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *