free download 78 travel guides written by experts

Progresele POCU, în ultimul semestru: 1,2 miliarde euro apeluri lansate și 1 miliard euro contracte semnate

Din luna noiembrie 2017 până în prezent, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MFE, a lansat apeluri de proiecte în valoare de 1,23 mld. Euro.

În același interval, AM POCU a contractat proiecte în valoare de 1 miliard euro.

Aceste rezultate au fost anunțate în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capital Uman, desfășurat la Alba Iulia, unde domnul Vladimir Rovințescu, director general AM POCU, a arătat că „În ultima perioadă POCU s-a concentrat pe lansarea tuturor liniilor de finanțare, astfel încât, până la sfârșitul lunii iunie, să lansăm toate apelurile de proiecte. Alte două priorități au fost finalizarea evaluării proiectelor depuse și semnarea contractelor de finanțare. Recuperăm, astfel, întârzierile și ne pregătim pentru implementarea proiectelor”.

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) logo

Conducerea AM POCU a făcut apel către cei care implementează proiecte POCU să transmită cererile de plată și rambursare către organismele de gestionare a fondurilor europene. Acesta este o condiție pentru buna administrare a proiectelor, dar și pentru includerea lor în aplicațiile de plată ale României către Comisia Europeană. Astfel, transmiterea cererilor de rambursare va scădea riscul dezangajării de fonduri europene.

Domeniile vitale pentru România, sănătate, educație, muncă, au primit, în ultimele luni, o infuzie importantă de resurse din bani europeni, aferenți Programului Operațional Capital Uman.

· În prezent, se implementează deja proiecte în domeniul sănătății, în valoare de peste 102,3 milioane euro, dintr-un buget dedicat sănătății de peste 307 milioane euro. Obiectivul asumat de Guvern, sub sloganul România crește sănătos! este ca românii să aibă acces la servicii medicale de înaltă calitate, la același nivel cu cele oferite în întreaga Uniune Europeană. În acest scop, liniile de finanțare din Programul Operațional Capital Uman contribuie la formarea personalului medical și oferirea de programe de prevenție, screening și tratament.
· Pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar, accesul la o educație de calitate și formarea profesională și inserția pe piața forței de muncă, AM POCU gestionează peste 1,5 miliarde euro. Este în curs de implementare cel mai mare program al Ministerului Educației Naționale, dedicat formării a 55.000 cadre didactice din învățământul primar și gimnazial. Alte peste 150 proiecte de educație sunt în proces de contractare.
· De asemenea, peste 180 milioane euro din POCU sunt dedicați proiectelor de incluziune socială și dezvoltarea serviciilor socio-profesionale la nivelul comunităților, implementate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Prezenți la Comitetul de Monitorizare a POCU, reprezentanții Unității Geografice pentru România din cadrul Comisiei Europene au apreciat, la rândul lor, progresele înregistrate pe acest Program Operațional în ceea ce privește pregătirea ghidurilor și au arătat necesitatea unei mai bune implicări a ministerelor de linie care au calitatea de beneficiari ai fondurilor europene.

„Am apreciat oportunitatea de a face schimb de opinii cu privire la stadiul actual al POCU. Vă asigurăm că suntem întotdeauna gata să vă sprijinim, în special pentru a asigura, împreună cu ministerele de linie, livrarea orientată spre rezultate și în timp util a proiectelor cheie importante pentru dezvoltarea durabilă și favorabilă incluziunii din România”, a concluzionat Cendrine de Buggenoms, șefa unității geografice pentru România din Direcția Generală Ocupare, Afaceri Sociale și Incluziune a Comisiei Europene.

Informații suplimentare

Comitetul de Monitorizare este structura națională de tip partenerial care coordonează și urmărește Programul Operațional Capital Uman, pentru a evalua implementarea lui și progresele înregistrate în scopul realizării obiectivelor programului. Din acest organism fac parte ministere, parteneri economici și sociali, precum și organizații care reprezintă societatea civilă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *