free download 78 travel guides written by experts

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” –

co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării – INCDMTM – Bucureşti cu sediul în şos. Pantelimon nr.6-8, sector 2 derulează, începând cu data de 12 martie 2014, proiectul: “DEZVOLTARE LABORATOR DE BIOMECATRONICĂ / BIOLAB”, finanţat în urma competiţiei POSCCE – Axa prioritară 2 –O2.2.1-2013-1, Operaţiunea 2.2.1 – Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare); ID: 1943/ cod SMIS 48627; Ctr. Nr. 643 co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice”(POS CCE).

Valoarea totală a proiectului este de 6.677.440 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.500.000 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Bucureşti pe o durată de 19 luni.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea în cadrul INCDMTM Bucureşti a unui laborator de cercetare biomedicală în domeniul echipamentelor de reabilitare a pacienţilor care şi-au pierdut capacităţile fizice, senzoriale și mentale din cauza unei accidentări, maladii sau boli.

Proiectul va contribui la Creşterea competitivităţii economice pe termen lung, prin creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor de cercetare – dezvoltare ale INCDMTM Bucureşti, care va putea asigura servicii performante pentru unitaţile de sănătare publică.

Implementarea proiectului va contribui la integrarea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare din INCDMTM Bucureşti din domeniul biomecatronicii în activitatea economică de tip inovativ, bazată pe cunoaştere, emergentă în Regiunea de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov, precum şi în aria de cercetare europeana (ERA).

Bucuresti, 01.04.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *