free download 78 travel guides written by experts

Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare a lansat un proiect european pentru dezvoltarea

economiei sociale in cadrul comunitatilor Roma din Romania

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România implementează în parteneriat cu Fundaţia Centrul pentru Analiză şi Dezvoltare Instituţională (CADI Eleutheria), Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi Asociaţia Alianţa Civică a Romilor din România, proiectul “Economia socială ca soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma din România”.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” şi se va derula pe o perioadă de 3 ani. Valoarea totală a investiţiei este de 1 milion de EUR. PNUD România împreună cu partenerii săi asigură managementul adecvat al proiectului pentru obţinerea rezultatelor de dezvoltare, pentru valorificarea maximă a investiţiilor, precum şi pentru corectitudine, integritate, transparenţă şi cooperare internaţională eficientă.

Proiectul “Economia socială ca soluţie pentru dezvoltarea comunităţilor Roma din România” corespunde Programului Naţional PNUD 2010-2012, convenit de Guvernul României şi PNUD, pe baza căruia PNUD se angajează să susţină incluziunea socială şi emanciparea economică şi politică a grupurilor vulnerabile din România. PNUD şi-a aliniat programele sale la programele naţionale administrate de autorităţile relevante, în încercarea de a reduce diferenţele socio-economice dintre România şi alte State Membre UE, prin dezvoltarea şi implementarea iniţiativelor strategice în domeniul incluziunii sociale, spre beneficiul comunităţii Roma, al persoanelor cu dizabilităţi, al tinerilor ce părăsesc sistemul instituţional, al femeilor şi al altor grupuri potenţial dezavantajate.

Proiectul abordează inovativ situaţia delicată a dezvoltării comunităţilor Roma prin propunerea aplicării practicilor de Economie Socială (ES). Astfel, se urmăreşte promovarea ES ca instrument ideal pentru o dezvoltare durabilă prin: Realizarea unei analize integrale a contextului naţional al aplicabilităţii de practici ES la nivelul comunităţilor Roma prin formularea de recomandări şi revizuirea bunelor practici pentru politica Roma privind economia socială (legislaţie naţională, strategii de formare, instrumente de dezvoltare, mediul financiar şi instituţional al economiei sociale); Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale, identificarea ideilor de afaceri pentru grupurile ţintă, instruirea de specialişti pe tema întreprinderilor sociale şi asistarea la derularera acestor iniţiative în vederea dezvoltării şi creării de locuri de muncă în beneficiul membrilor acestora.

“Obiectivul principal al proiectului este de a implementa conceptul de economie socială în procesul de dezvoltare al comunităţilor Roma. Chiar dacă, în perioada 2005-2009, au fost înregistrate scăderi semnificative a nivelului de sărăcie în rândul comunităţilor Roma, aceste comunităţi sunt, în continuare, expuse la riscuri majore de marginalizare sau chiar excludere socială. În concluzie, acest proiect contribuie la reducerea sărăciei, precum şi la întărirea capacităţii de incluziune a minorităţii Roma pentru o dezvoltare economică durabilă şi crearea de locuri de muncă prin înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi sociale cu si pentru comunitatea Roma din România” a declarat Yesim Oruc, Reprezentant Rezident al PNUD România.

Proiectul “Economia socială ca soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma din România” se bazează pe ideea că economia socială reprezintă un vector important al dezvoltării simultane şi armonioase atât a sectorului economic de profit, cât şi a structurilor sociale benefice comunităţii în termeni de solidaritate, întrajutorare şi dezvoltare durabilă şi flexibilă.

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) este agenţie subsidiară din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite având rolul de divizie operaţională a Naţiunilor Unite la nivel de ţară şi lucrează cu parteneri în numeroase ţări pentru a promova dezvoltarea durabilă, eradicarea sărăciei, emanciparea femeilor, buna guvernare şi statul de drept. PNUD este prezent în 177 de ţări. Biroul de ţară din România este interesat de intensificarea activităţilor sale de dezvoltare în ceea ce priveşte consolidarea guvernării democratice la nivel naţional şi local şi a practicilor privind incluziunea socială. Pentru mai multe informaţii despre programele PNUD România vizitaţi www.undp.ro.

Bucuresti, 01.09.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *