free download 78 travel guides written by experts

Profitul net al BCR a crescut puternic, cu 71,8% in trimestrul al treilea din 2008

I. PRINCIPALELE REZULTATE FINANCIARE ALE GRUPULUI BCR :

BCR obţine profituri record pentru T3 2008
· Profitul înainte de impozitare a crescut cu 78,6% de la 848,2 milioane RON (256,7 milioane EUR) la 1.514,7 milioane RON (414,8 milioane EUR)
· Profitul net raportat după impozitare şi plata intereselor minoritare a crescut cu 71,8%, de la 725,8 milioane RON (219,6 milioane EUR) la 1.247,0 milioane RON (341,5 milioane EUR).

Eficienţă îmbunătăţită
· Rentabilitatea capitalului propriu a crescut de la 22,0% în T3 2007 la 32,3% în T3 2008.
· Raportul cost-venituri s-a îmbunătăţit, de la 56,0% în T3 2007 la 42,7% în T3 2008.
· Rezultatele operaţionale au crescut puternic, cu 82,8%, de la 974,0 milioane RON (294,8 milioane EUR) la 1.780,7 milioane RON (487,6 milioane EUR).

Creştere puternică a veniturilor
· Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 58,5%, de la 1.365,9 milioane RON (413,3 milioane EUR) la 2.165,3 milioane RON (592,9 milioane EUR).
· Veniturile nete din comisioane au crescut cu 24,0%, de la 593,8 milioane RON  (179,7 milioane EUR) la 736,6 milioane RON (201,7 milioane EUR).

 “Am obţinut rezultate bune, în acord cu obiectivele pe care ni le-am propus pentru 2008. Continuăm să fructificăm toate oportunităţile care apar pe piaţă, reuşind în acelaşi timp să controlăm costurile şi să gestionăm riscurile în mod corespunzător” a declarat Dominic Bruynseels, CEO BCR. “Ne străduim în continuare să îmbunătăţim calitatea şi eficienţa afacerii noastre. BCR este într-o formă bună, capabilă să contracareze orice efecte adverse ale turbulenţelor înregistrate pe pieţele financiare internaţionale, si sa isi ajute clienţii să îşi transforme aspiraţiile în realitate,” a continuat Dominic Bruynseels.

II. PREZENTARE GENERALĂ A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE GRUPULUI BCR1

Cu o creştere cu 40,2% a veniturilor operaţionale ale Grupului BCR depăşind cu mult creşterea cu numai 6,7% a cheltuielilor administrative generale, profitul operaţional a înregistrat o creştere puternică, cu 82,8%.
Veniturile operaţionale au sporit cu 40,2% de la 2.215,4 milioane RON (670,4 milioane EUR) la 3.105,1 milioane RON (850,3 milioane EUR).

Cheltuielile administrative generale (inclusiv cheltuielile cu personalul, alte cheltuieli administrative şi cheltuieli rezultate din deprecierea cursului de schimb) au crescut moderat, cu 6,7%, de la 1.241,4 milioane RON (375,7 milioane EUR) la 1.324,4 milioane RON (362,7 milioane EUR).

Principalul motor al îmbunătăţirii remarcabile a veniturilor operaţionale ale Grupului BCR l-a reprezentat creşterea puternică a veniturilor nete din dobânzi (+58,5%) şi respectiv a veniturilor nete din comisioane (+24,0%).
Rezultatul operational a fost influentat pozitiv de vanzarea participatiei minoritare la compania de asigurari Asiban S.A. catre asiguratorul francez Groupama.
 
Cheltuielile operaţionale au crescut moderat, demonstrând o bună administrare a costurilor, în condiţiile în care reţeaua teritorială a băncii a continuat sa se extinda cu inca 19 unitati în T3 2008.

Conform aşteptărilor, cheltuiala cu provizioanele de risc pentru credite şi avansuri a crescut faţă de Septembrie 2008 pana la 386,3 milioane RON (105,8 milioane EUR). Această creştere a fost impulsionată de creşterea puternică, în 2008 faţă de 2007, a portofoliului de credite şi în special de rata mai inalta de crestere a portofoliului de credite retail. De asemenea, BCR şi-a ajustat provizionarea de risc la condiţiile de piaţă în schimbare (provizioane de risc mai ridicate pentru produsele de credit neasigurate) iar anularea asigurării de risc financiar a creditelor (in T2 2007) contribuie la această creştere.

Profitul net consolidat după impozitare şi plata intereselor minoritare a crescut cu 71,8%, la 1.247,0 milioane RON (341,5 milioane EUR), cel mai bun rezultat net pentru T3 din istoria BCR.

Datorită rezultatelor operaţionale mai bune, raportul cost/venituri a scăzut deja sub nivelul de 46,9% propus pentru sfârşitul lui 2008.

Rentabilitatea capitalului propriu a crescut la 32,3% pentru T3 2008 (de la 22,0% în T3 2007), în linie cu nivelul calculat pentru prima jumătate a lui 2008.

Creşterea eficienţei se datorează în principal creşterii profitului net obţinuta prin sporirea semnificativă a veniturilor operaţionale, corelata cu un control riguros al cheltuielilor administrative generale.

 
III. INDICATORII ACTIVITĂŢII BCR (NUMAI BANCA – CIFRE NECONSOLIDATE, IFRS)

Rezultatele pentru T3 confirmă capacitatea BCR de a dezvolta o afacere sănătoasă şi durabila.

T3 2008 a adus o creştere solidă în ansamblu a creditelor. Volumul agregat al portofoliului de credite acordate clienţilor (înainte de provizionare, IFRS) a crescut cu 17,3%, ajungând la 43.278,3 milioane RON (11.567,7 milioane EUR) la data de 30 septembrie 2008, de la 36.888,2 milioane RON (10.224,9 milioane EUR) la 31 decembrie 2007.

În acelaşi timp, activele totale au crescut moderat cu 4,0%, de la 59.611,1 milioane RON (16.523,3 milioane EUR) la 31 decembrie 2007 la 62.004,3 milioane RON (16.572,9 milioane EUR) la 30 septembrie 2008 .
 
Creşterea mai ridicată a împrumuturilor către clienţi faţă de creşterea activelor totale arată că mai multe resurse sunt dedicate afacerii principale (spre exemplu, prin reducerea plasamentelor interbancare şi activelor financiare).

Ponderea împrumuturilor acordate în monedă naţională în portofoliul de credite al BCR – 49,0% din totalul împrumuturilor – arată o structură bine echilibrată. BCR a acordat credite în valută doar în EUR şi USD.

Portofoliul de credite Corporate reprezintă 47,1% din totalul creditelor acordate clienţilor nebancari, în timp ce creditele pe segmentul Retail (inclusiv cele acordate microîntreprinderilor) reprezintă 52,9%.

Depozitele de la clienţi au crescut din septembrie anul trecut cu 9,0 %, ajungând la 32.964,3 milioane RON (8.810,9 milioane EUR) de la 30.251,8 milioane RON (8.385,3 milioane EUR) la 31 decembrie 2007. Depozitele Retail (inclusiv cele ale microîntreprinderilor) reprezintă 73,1% din totalul depozitelor de la clienţi, în timp ce depozitele Corporate reprezintă 26,9%.
 
BCR a continuat să îşi extindă reţeaua de ATM-uri, adăugând 281 noi terminale după 30 septembrie 2007 şi ajungând astfel la 1.673 aparate (o creştere de 20,10% faţă de perioada similară din 2007). Reţeaua de POS-uri a ajuns la 14.502 unităţi după instalarea a 2.519 noi terminale la comercianţi (o creştere de 21,02% faţă de perioada similară din 2007).
            
În plus, BCR a continuat să îşi extindă reţeaua teritorială în T3 2008, dezvoltând concomitent canale alternative pentru operatiuni bancare la distanta. În T3 2008, BCR a deschis 19 noi agentii, ajungând la o reţea de 607 unităţi la sfârşitul lunii septembrie 2008; de asemenea, a lansat serviciile financiare „24 Banking” şi a extins gama de servicii oferite la ATM.

IV. Evoluţia cursului de schimb valutar (cursurile de schimb oficiale ale Băncii Centrale Europene)

 

 

Cursul la sfârşitul perioadei

 

Cursul mediu

 

 

30 Sept 08

 

31 Dec 07

 

% change

 

Sept 08

 

 Sept 07

 

% change

RON/EUR

 

3,7413

 

3,6077

 

+3,70%

 

3,6519

 

3,3045

 

+10,51%

Schimbare pozitivă = deprecierea faţă de EUR, schimbare negativă = aprecierea faţă de EUR

1 Toate datele financiare prezentate mai jos reprezintă rezultatele financiare consolidate, neauditate, ale Grupului Banca Comercială Română (BCR) la data de 30 septembrie 2008, in conformitate cu IFRS. Dacă nu se fac alte precizări, cifrele pentru T3 2008 sunt comparate cu cifrele pentru 30 septembrie 2007 (contul de profit şi pierdere) sau cu finalul anului 2007 (bilanţul consolidat). De asemenea, dacă nu se fac alte precizări, ratele de schimb valutar utilizate pentru conversia din RON în EUR sunt cele furnizate de Banca Centrală Europeană. Contul de profit şi pierdere a fost convertit folosind cursul mediu de schimb valutar pentru T3 2008, în valoare de 3,6519 RON/EUR, în timp ce datele din bilanţ au fost convertite folosind cursul de schimb valutar de închidere (3,7413 RON/EUR), pentru data de 30 septembrie 2008. Toate variaţiile procentuale sunt calculate pe baza valorilor exprimate în RON.

Bucuresti, 30.10.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *