free download 78 travel guides written by experts

Profit net cu 73% mai mare la Banca Transilvania, in primul trimestru al acestui an

Banca Transilvania a obținut rezultate pozitive în primul trimestru al acestui an, înregistrând, față de aceeaşi perioadă a anului trecut, un profit net mai mare cu 73% – de 91,82 milioane lei – şi un profit brut mai mare cu 67% – de 108,51 milioane lei.

„Am crescut sănătos în prima parte a acestui an, aşa cum ne-am propus. Ca bancă locală, focusul nostru este consolidarea poziției de top pe care o avem în sistemul bancar românesc. Eficiența, creşterea cotei de piață şi a valorii de piață vor fi prioritățile noastre şi în perioada următoare” – declară Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania.

I. · Profitul net este 91,82 milioane lei, mai mare cu 73% faţă de 31.03.2011;
· Profitul brut este de 108,51 milioane lei, cu 67% mai mare faţă de 31.03.2011;
· Cheltuielile nete cu provizioanele au fost de 83,88 milioane lei, în scădere cu 31 milioane lei, faţă de aceeaşi perioadă din anul trecut;
· Raportul cost/venit este de 49%, banca păstrand un nivel bun de rentabilitate;
· Raportul credite/depozite înregistrează un nivel subunitar de 0,77, indicând o lichiditate foarte bună a băncii (0,76% la 31.12.2011);
· Rata de solvabilitate, la 31.03.2012, este de 12,73% cu profit inclus (fără profit inclus, este de 12,20%), peste nivelul prudenţial impus de BNR;
· Activele bilanţiere au atins valoarea de 26.926 milioane lei, în creştere faţă de 31.12.2011, când au fost de 25.818 milioane lei;
· Plasamentele în credite brute sunt de 16.250 mil lei la 31.03.2012, menţinându-se la un nivel stabil;
· Numărul de operaţiuni cu clientela este de 51.500.654, în creştere cu 11% faţă de 31.03.2011, când au fost 46.351.955;
· Număr de clienţi activi: 1.565.779 la 31.03.2012, față de 1.465.086 la 31.03.2011.

Date financiare – la 31.03.2012:

Profitul net al Băncii Transilvania a ajuns la 91,82 milioane lei, valoarea lui fiind mai mare cu 73% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, când a fost 52,98 milioane lei. Profitul brut realizat de BT este de 108,51 milioane lei, faţă de 64,79 milioane lei, cât a fost înregistrat în primul trimestru al lui 2011. Veniturile operaționale au crescut cu 12%, față de trimestrul I 2011, de la 351,61 milioane lei, la 393,24 milioane lei, ca urmare a creşterii veniturilor din operațiuni financiare – cu 31%, a veniturilor din comisioane – cu 10% şi a celor din dobânzi – cu 4%. Cheltuielile operaționale, în primul trimestru din acest an, sunt de 200,85 milioane lei, față de 172,29 milioane lei în trimestrul I 2011, creşterea fiind datorata extinderii activității băncii.

In ceea ce priveşte cheltuielile nete cu provizioane înregistrate în trimestrul I 2012, au fost de 83,88 milioane lei, diminuate faţă de valoarea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului precedent cu 31 milioane lei, calitatea portofoliului de credite dând semne de stabilizare.

Raportul cost / venit a fost, la 31 martie 2012, de 49%, indicatorul menţinându-se la un nivel acceptabil, ca urmare a unui control strict al costurilor.

Activele bilanţiere ale Băncii Transilvania sunt, la sfârşitul trimestrului I 2012, de 26.926 milioane lei, în creştere faţă de sfârşitul anului precedent, când au fost de 25.818 milioane lei. Portofoliul de credite este unul stabil, preponderent în lei, soldul ajungând la 16.250 milioane lei, la 31.03.2012, din care 63,40% reprezintă credite pentru companii, iar 36,60% sunt credite pentru persoane fizice. Creditele neperformante, cu restante mai mari de 90 de zile, reprezinta 10,3% din totalul portofoliului de credite BT. Soldul provizioanelor din activitatea de creditare a crescut fata de sfarsitul anului 2011, de la 1.659 milioane lei la 1.779 milioane lei, asigurându-se un grad adecvat, de 105%, de acoperire a creditelor neperformante, cu provizioane.

Raportul credite/depozite s-a menţinut subunitar, valoarea acestuia fiind de 0,77, la 31.03.2012, ceea ce demonstreză o lichiditate foarte bună a băncii. In ceea ce priveşte solvabilitatea BT, aceasta este la un nivel confortabil, de 12,73%, cu profitul inclus. Numărul de operaţiuni, incluzând şi cele din segmentul carduri, a crescut cu 11% în trimestrul I din 2012, faţă de trimestrul I 2011.

Tot în primele 3 luni ale acestui an, în martie, Banca Transilvania a obținut o linie de finanțare din partea Fondului European pentru Investiţii, în valoare de 7,5 mil.euro, pentru microîntreprinderi. De asemenea, BT a lansat împreună cu Western Union un proiect în premieră națională, venind pe piață cu primul serviciu de transfer de bani prin Internet Banking.

REZULTATE FINANCIARE, TRIMESTRUL I 2012

SITUAŢIA BILANTIERA (mil. lei)

31.12.2011

31.03.2012

Crestere trimestrul I 2012

Plasamente clientelă

15.694

16.250

1,04

Provizioane

-1.659

-1.779

1,07

Lichidităţi imediate

5.114

4.564

0,89

Investiţii bancare – titluri

6.136

7.368

1,20

Valori imobilizate şi participaţii

406

409

1,01

Alte active

127

114

0,90

Total Active

25.818

26.926

1,04

Capitaluri proprii

2.320

2.502

1,08

Împrumut subordonat

260

267

1,03

Resurse atrase de la clientelă

20.280

21.080

1,04

Împrumuturi şi resurse de la bănci

2.720

2.750

1.01

Alte pasive

238

327

1,37

Total Pasive

25.818

26.926

1,04

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

(mil. lei)

31.03.2011

31.03.2012

Creşteri,

de la an la an

VENITURI OPERATIONALE

351,62

393.24

1,12

Venituri nete din dobânzi

227,09

235,87

1,04

Venituri nete din comisioane

89,65

98,48

1,10

Venit din operaţiuni financiare

30,18

39,45

1,31

Alte venituri

4,7

19,44

4,14

CHELTUIELI OPERATIONALE

172,29

200,85

1,17

Cheltuieli cu personalul

83,88

91,98

1,10

Cheltuieli de exploatare

87,51

96,12

1,10

Alte cheltuieli

0,9

12,75

14,17

PROFIT OPERATIONAL

179,33

192,39

1,07

Provizioane, net

114,54

83,88

0,73

PROFIT BRUT

64,79

108,51

1,67

PROFIT NET

52,98

91,82

1,73

Bucuresti, 30.04.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *