free download 78 travel guides written by experts

Profesorii sustin metodele alternative de predare

Un studiu realizat în rândul profesorilor relevă că introducerea metodelor pedagogice inovative stimulează interesul elevilor pentru învăţare şi aprofundare şi dezvoltă creativitatea acestora

63,8% dintre profesori susţin metodele alternative de predare şi au introdus la clasă practici pedagogice opţionale pentru elevii clasei a XI-a. Concluzia reiese dintr-un studiu realizat în rândul a 345 de cadre didactice, care analizează efectele implementării la nivel naţional a cursului transdisciplinar "Învăţarea pentru societatea cunoaşterii", dezvoltat de compania SIVECO Romania în cadrul proiectului "Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii".

36,8% dintre profesori au declarat că intenţionează să introducă sau să continue opţionalul în anii şcolari următori, aceasta fiind o oportunitate de a aplica elementele transdisciplinare de studiu.

Majoritatea profesorilor susţine că noua modalitate de predare oferă avantajul desfăşurării activităţii în echipă,bazându-se pe variante originale de abordare şi, nu în ultimul rând, pe oportunitatea de a elabora propriile modalităţi de lucru. În plus, cursul oferă o manieră flexibilă de realizare a lecţiei, posibilitatea de flexibilizare a managementului timpului dată de organizarea activităţilor extracurriculare, selecţia obiectivelor, negocierea temelor şi utilizarea creativă a metodelor active şi alternative.

30,7% dintre profesorii care au implementat cursul transdisciplinar afirmă că principala dificultate în constituirea echipei multidisciplinare a constituit-o coordonarea şi sincronizarea anevoioasă a intervenţiilor. Aceasta este urmată de lipsa de experienţă în abordarea transdisciplinară a temelor de studiu (26,7%), de lipsa de deschidere a profesorilor faţă de multiperspectivitate în abordarea problemelor (14,2%),de lipsa de receptivitate din partea elevilor (10,4%) şi de dificultatea comunicării cauzată de limbajul disciplinar diferit.

Studiul a urmărit identificarea efectelor intermediare ale implementării la nivel naţional a cursului transdisciplinar "Învăţarea pentru societatea cunoaşterii", dezvoltat în cadrul proiectului "Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii" şi introdus începând din anul şcolar 2010-2011.

Proiectul "Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii" este implementat de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (UMPFE-MECTS) în parteneriat cu SIVECO Romania şi Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Programa opţională şi ghidul metodologic pot fi citite pe www.transdisciplinar.pmu.ro si pe www.siveco.ro, Fonduri structurale.

Bucuresti, 02.09.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *