creative night talks

Producţie inteligentă, întreţinere predictivă: atunci când o maşină ştie din timp că sunt necesare reparaţii

● Întreţinerea predictivă îmbunătăţeşte eficienţa şi dezvoltarea durabilă la BMW Group ● Monitorizarea şi întreţinerea digitală inteligentă previn perioadele de nefuncţionare neplanificate din producţie ● Platforma bazată pe cloud integrată în reţeaua globală de producţie a BMW Group ●

Bucureşti/München. Când vine vorba de întreţinerea sistemelor de producţie, soluţia aleasă la BMW Group este utilizarea senzorilor, a analizei datelor şi a inteligenţei artificiale (AI). Spre deosebire de abordarea anterioară a întreţinerii bazate pe intervale predeterminate, întreţinerea predictivă se efectuează pe baza evaluării continue a stării actuale a sistemului. Acest lucru nu numai că previne perioadele de nefuncţionare neprogramate din producţie, dar aduce şi o contribuţie importantă la dezvoltarea durabilă şi la utilizarea eficientă a resurselor, asigurând disponibilitatea optimă a sistemului. Soluţii inovatoare de întreţinere predictivă bazate pe cloud sunt implementate în prezent în întreaga reţea globală de producţie.

Întreţinerea predictivă ca sistem de avertizare timpurie în producţie

Digitalizarea crescândă a întreţinerii a făcut ca abordarea predictivă să fie din ce în ce mai importantă. Prin monitorizarea echipamentelor şi a datelor de stare, întreţinerea predictivă poate prevedea defecţiunile sistemului înainte ca acestea să se întâmple efectiv. Pentru a optimiza întreţinerea sistemelor, datele sunt utilizate pentru a decide când să se schimbe componentele ca măsură de precauţie, astfel încât să se prevină întreruperi inutile. De asemenea, întreţinerea predictivă sporeşte eficienţa şi dezvoltarea durabilă, astfel componentele intacte nu sunt schimbate prea devreme.

Predictive Maintenance

Prognoza stărilor printr-o platformă bazată pe cloud

Întreţinerea predictivă foloseşte o platformă cloud de ultimă generaţie pentru a obţine avertismente timpurii despre potenţialele perioade de nefuncţionare din producţie. Datele provin direct din sistemele de fabricaţie care sunt conectate la cloud pentru monitorizare şi transmit în mod constant date – de obicei o dată pe secundă. Modulele software individuale din cadrul platformei pot fi pornite şi oprite flexibil, după cum este necesar, pentru a îndeplini imediat cerinţele. Cu un grad ridicat de standardizare între componentele sale individuale, sistemul este accesibil la nivel global, foarte scalabil şi permite implementarea cu uşurinţă a noilor scenarii de aplicaţii, iar soluţiile existente pot fi lansate rapid.

Întreţinerea predictivă permite efectuarea proceselor de întreţinere şi reparaţie în funcţie de starea reală a sistemului şi planificate în perioadele de nefuncţionare deja programate. Reparaţiile pot fi direcţionate mai precis şi efectuate mai eficient din punct de vedere al costurilor şi resurselor. În plus, extinderea timpilor de funcţionare prelungeşte semnificativ durata de viaţă a sistemelor. Principiul de bază al furnizării acestor soluţii este: dezvoltat o singură dată, implementat constant în reţeaua de producţie BMW Group.

Gamă diversă de aplicaţii

Sistemele flexibile, extrem de automatizate în producţia de transmisii mecanice produc în fiecare minut un motor convenţional sau carcasă pentru un motor electric. Pentru a menţine aceste maşini în stare bună, întreţinerea predictivă foloseşte modele statistice simple – sau algoritmi AI predictivi, în cazuri mai complexe – pentru a detecta orice anomalii. Apoi, emite avertismente şi alerte vizuale pentru a informa angajaţii că este necesară întreţinerea.

În atelierul de caroserii, fiecare pistol de sudură efectuează aproximativ 15.000 de puncte de sudură pe zi. Pentru a preveni posibilele perioade de nefuncţionare, datele provenite de la pistoalele de sudură din întreaga lume sunt colectate de un software special dezvoltat, apoi sunt trimise în cloud pentru a fi cumulate şi analizate cu ajutorul algoritmilor. Toate datele sunt afişate pe un tablou de bord ca să fie utilizate la nivel mondial pentru a susţine procesele de întreţinere.

La asamblarea automobilului, întreţinerea predictivă contribuie la prevenirea timpilor de nefuncţionare a transportoarelor. La uzina BMW Group din Regensburg, de exemplu, unităţile de control ale sistemelor de transport rulează 24/7 pentru a trimite date despre mai mulţi parametri – precum curenţi electrici, temperaturi şi locaţii – către cloud, unde sunt evaluate constant. Specialiştii în date pot identifica apoi poziţia, starea şi activităţile fiecărui element transportor la un moment dat. Modelele AI predictive folosesc datele pentru a detecta orice anomalii şi pentru a localiza problemele tehnice.

Reţeaua de producţie BMW Group

Flexibilă şi foarte eficientă, reţeaua de producţie a BMW Group poate reacţiona rapid la pieţele în schimbare şi fluctuaţiile vânzărilor în regiuni. Competenţa în producţie reprezintă o contribuţie principală la rentabilitatea BMW Group.

Reţeaua de producţie a BMW Group utilizează o gamă de tehnologii digitale inovatoare şi Industry 4.0 (IoT), inclusiv realitate virtuală, inteligenţă artificială şi aplicaţii de imprimare 3D. Procesele şi structurile standardizate din sistemul de producţie asigură calitate premium constantă şi permit un grad ridicat de personalizare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *