free download 78 travel guides written by experts

Printr-un concediu de maternitate mai lung si mai atractiv

Comisia contribuie la ameliorarea echilibrului între viaţa profesională şi viaţa de familie pentru milioane de persoane

Conform propunerilor prezentate astăzi de Comisia Europeană, milioane de femei din întreaga Europă vor avea dreptul la concedii de maternitate mai lungi şi mai atractive.
De asemenea, o propunere separată va permite îmbunătăţirea situaţiei femeilor care desfăşoară o activitate independentă prin acordarea unui acces echivalent la concediul de maternitate, pe bază voluntară. Cele două iniţiative fac parte dintr-un pachet de măsuri destinat să ofere o mai bună conciliere a vieţii profesionale cu viaţa privată şi cu viaţa de familie pentru toţi europenii – atât bărbaţi, cât şi femei. Aceste iniţiative vizează actualizarea şi îmbunătăţirea legislaţiei comunitare existente şi vor fi trimise Parlamentului European şi guvernelor naţionale pentru dezbatere. Între timp, partenerii sociali europeni au iniţiat negocierile pentru a îmbunătăţi alte forme de concediu din motive familiale, cum ar fi concediul pentru creşterea copilului.

„Concilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie şi cu viaţa privată reprezintă o provocare majoră pentru milioane de europeni, bărbaţi şi femei” a declarat Vladimír Špidla, Comisarul European pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi şanse Egale. „Dar, pentru femei, maternitatea presupune adesea pierderea venitului şi a perspectivelor profesionale. Doar 65,5% dintre femeile cu copii în întreţinere au o muncă remunerată, în comparaţie cu 91,7% dintre bărbaţi. Propunerile noastre de îmbunătăţire a concediului de maternitate vor ajuta femeile să concilieze munca cu viaţa de familie, îmbunătăţind calitatea vieţii lor şi a familiilor lor.” Ele ar trebui, de asemenea, să determine creşterea participării femeilor pe piaţa muncii şi să răspundă provocărilor reprezentate de îmbătrânirea populaţiei: într-adevăr, ţările care înregistrează mai multe femei încadrate în muncă au şi rate de natalitate mai ridicate.”

Un concediu de maternitate mai atractiv
Propunerea Comisiei privind concediul de maternitate (de revizuire a actualei Directive 92/85/CEE din 1992) ar creşte perioada minimă de concediu de la 14 la 18 săptămâni şi recomandă o remunerare a femeilor cu 100% din salariu, dar statele membre au totuşi posibilitatea de a stabili un plafon la nivelul indemnizaţiei pentru concediul medical. În plus, femeile vor avea libertatea de a alege momentul în care să îşi ia partea neobligatorie a concediului (înainte sau după naştere) şi, astfel, nu vor mai fi obligate să ia o parte specifică din concediu înainte de naştere, aşa cum se întâmplă în prezent în unele state membre.
De asemenea, protecţia împotriva concedierii va fi întărită, precum şi dreptul de a se întoarce la acelaşi loc de muncă sau la un loc de muncă echivalent după concediul de maternitate. În sfârşit, va fi introdus dreptul de a solicita angajatorului modalităţi flexibile de organizare a muncii la încheierea concediului de maternitate, deşi angajatorul va avea dreptul de a refuza această solicitare.
Mai multe drepturi pentru femeile care desfăşoară o activitate independentă
Propunerea privind femeile care desfăşoară o activitate independentă va oferi acestora acelaşi acces la concediul de maternitate ca cel acordat salariatelor, dar pe o bază voluntară (de înlocuire a Directivei actuale 86/613/CEE). În acelaşi timp, soţii şi partenerii de viaţă (recunoscuţi ca atare de legislaţia naţională), care lucrează în mod neoficial în micile întreprinderi familiale cum ar fi exploataţiile agricole sau cabinetele medicale locale (aşa-numiţii „soţi colaboratori”), vor avea acces, la cererea lor, la sistemele de asigurări sociale la un nivel de protecţie cel puţin echivalent cu cel al lucrătorilor care desfăşoară o activitate independentă în mod oficial.

Alte dispoziţii referitoare la concilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie
Ca parte din acelaşi pachet, Comisia a publicat astăzi şi un raport privind disponibilitatea facilităţilor pentru îngrijirea copiilor în Uniunea Europeană şi situaţia fiecărui stat membru în raport cu obiectivele stabilite de conducătorii UE la Barcelona în 2002 (a se consulta IP/08/1449).

La 17 septembrie 2008, partenerii sociali la nivel european au iniţiat negocierile privind concediul pentru creşterea copilului în vederea revizuirii actualei legislaţii UE (Directiva 96/34/CE), bazată la rândul ei pe un acord-cadru încheiat de reprezentanţii sindicatelor şi organizaţiilor patronale europene. Se urmăreşte încheierea negocierilor în termen de nouă luni.

Pe termen mai lung, Comisia ar dori, de asemenea, să amelioreze alte forme de concediu din motive familiale, cum ar fi concediul de paternitate (o scurtă perioadă de concediu rezervată taţilor în jurul datei naşterii sau adopţiei unui copil), concediul de adopţie (un concediu similar cu concediul de maternitate în jurul datei adopţiei unui copil) şi concediul filial (pentru îngrijirea membrilor familiei aflaţi în întreţinere).

Următoarele etape
Ambele propuneri vor fi dezbătute prin procedura de codecizie de către Parlamentul European şi statele membre în cadrul Consiliului (majoritate calificată) şi se speră că se va ajunge la un acord în cursul anului 2009. Țările din UE vor avea apoi la dispoziţie doi ani pentru a transpune legislaţia în dreptul intern.

Bucuresti, 03.10.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *