free download 78 travel guides written by experts

Principalele decizii de constatare a incalcarii legislatiei UE din luna iunie

Prin pachetul lunar de decizii referitoare la constatarea încălcării legislației UE, Comisia Europeană inițiază acțiuni în justiție împotriva statelor membre pentru că nu au respectat întocmai obligațiile ce le revin în temeiul dreptului UE. Aceste decizii, luate în numeroase sectoare, vizează garantarea aplicării corecte a dreptului UE în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. Comisia a adoptat 186 de decizii, inclusiv 47 avize motivate și 12 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, din care 4 includ sancțiuni financiare. În cele ce urmează este prezentat un rezumat al principalelor decizii. Pentru mai multe informații referitoare la procedura în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, a se consulta MEMO/12/12.

• Alte avize motivate
• BELGIA, CIPRU, REPUBLICA CEHĂ, PORTUGALIA și ROMÂNIA sunt invitate să respecte cerințele UE privind stocurile petroliere

Comisia a cerut în mod oficial Belgiei, Ciprului, Cehiei, Portugaliei și României să ia măsuri pentru a garanta respectarea deplină a obligațiilor lor în conformitate cu legislația UE privind stocurile petroliere. Directiva (2009/119/CE) impune statelor membre să mențină stocuri minime de țiței și/sau produse petroliere pentru a garanta siguranța aprovizionării cu petrol în cazul unor posibile întreruperi. Dată fiind importanța petrolului în consumul energetic al UE, puternica dependență externă a UE de aprovizionarea cu țiței și produse petroliere și incertitudinea geopolitică în multe regiuni producătoare, este vital să se garanteze accesul consumatorilor la produse petroliere în orice moment. Comisia Europeană a trimis un aviz motivat Belgiei, Ciprului, Republicii Cehia, Portugaliei și României, care nu au informat Comisia cu privire la măsurile de transpunere a directivei în legislația lor națională. În cazul în care statele membre în cauză nu își îndeplinesc obligația legală în termen de două luni, Comisia ar putea lua decizia de a sesiza Curtea de Justiție în privința lor.

Directiva trebuia să fie transpusă de statele membre până la 31 decembrie 2012. În ianuarie 2013 s-au declanșat proceduri privind încălcarea dreptului împotriva a 17 state membre care nu și-au respectat obligațiile referitoare la transpunere. O scrisoare de somare a fost trimisă Belgiei, Bulgariei, Ciprului, Republicii Cehia, Greciei, Spaniei, Ungariei, Lituaniei, Luxemburgului, Letoniei, Maltei, Olandei, Poloniei, Portugaliei, României, Sloveniei și Marii Britanii. Comisia examinează situația în celelalte state membre împotriva cărora s-au declanșat proceduri privind încălcarea dreptului și prezenta acțiune ar putea fi completată cu avize motivate ulterioare în următoarele cicluri de încălcare.

(Mai multe informații la următoarea adresă: //ec.europa.eu/energy/oil/secure_supply_en.htm)
(pentru mai multe informații: M. Holzner – Tel. +32 229 60196 – Tel. mobil +32 498 98 2280)

• Achiziții publice: Comisia cere ROMÂNIEI să respecte normele UE

Comisia Europeană a cerut României să respecte pe deplin directivele europene privind achizițiile publice. Comisia argumentează că procedurile de licitații pentru o licitație de execuție lucrări prin solicitare de oferte, pentru reabilitarea drumului național între Crasna și Iași, au fost realizate prin încălcarea Directivelor 2004/18/CE și 89/665/CEE. Procedura de licitații a fost gestionată de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România și a fost desfășurată pe baza unei legi naționale care s-a constatat ulterior a fi incompatibilă cu normele europene privind achizițiile publice. Ca urmare, din anunțul de participare lipseau informații esențiale, iar ofertanții erau privați de dreptul lor deplin la un recurs efectiv.

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat în cadrul procedurilor UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. În cazul în care în termen de două luni nu se notifică măsuri prin care să se pună capăt încălcării legislației UE, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție în privința României.

Informații suplimentare: //ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/infringements/cases/index_en.htm
(pentru mai multe informații: C. Hughes – Tel. +32 2 2964450 – Tel. mobil +32 498 964450)

Pagini Utile

• Pentru informații complete despre pachetul de decizii privind încălcările legislației din luna iunie, a se vedea MEMO/13/583

Bucuresti, 20.06.2013
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *