free download 78 travel guides written by experts

Prin HG. nr. 1007/03.09.2008, INCDMF devine

„Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică si Tehnica Masurarii – INCDMTM”

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină (INCDMF), singura instituţie de acest tip având ca domeniu de activitate mecatronica, o ştiinţă inovatoare integratoare, îşi schimbă denumirea conform Hotărârii de Guvern numărul 1007 din 3 septembrie 2008, în „Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării – INCDMTM” Bucureşti.

Infiinţat în 1971, INCDMTM este subordonat Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Cercetării, Educaţiei şi Tineretului şi are ca obiect de activitate principal cercetarea ştiinţifică (atât fundamentală, cât şi aplicată) şi dezvoltarea tehnologică în domeniul mecatronicii şi al tehnicii măsurării. În calitate de Institut Naţional unic în domeniu, INCDMF contribuie la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin Planul Naţional de Cercetare Ştiinţifică, Dezvoltare şi Inovare II (PNCDI-II), Programul Nucleu, Programul Sectorial, Programul “Fonduri structurale” şi Programul “Fondul European FP7”.

Aceasta schimbare a denumirii Institutului are rolul de a reflecta mai fidel profilul acestuia, denumirea anterioară nemaifiind adecvată specificului de activitate actual, axat pe conceperea de produse mecatronice High-Tech care înglobează cunoştinţe şi tehnici din aria mecanicii fine, informaticii, electronicii, roboticii şi senzoricii. In condiţiile în care, pe plan mondial, se vorbeşte deja despre nanomecatronică, iar procesul de miniaturizare şi de perfecţionare a tehnicilor de măsurare este în plină dezvoltare, existenţa unui astfel de institut face cinste ştiinţei româneşti, mai ales în condiţiile în care anual cercetătorii noştri şi brevetele/lucrarile/protiotipurile dezvoltate de aceştia sunt premiate la manifestări ştiintifice prestigioase din ţară şi din străinătate.

După cum arată dl. prof. univ. dr. ing. Gheorghe Ion Gheorghe, director general al INCDMTM: “Această nouă denumire motivează activitatea de excelenţă în mecatronică şi tehnica măsurării inteligente” şi poziţionează INCDMTM ca institutul numărul unu în domeniu.”

Hotărârea de Guvern a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, în data de 8 septembrie şi a intrat în vigoare pe data de 8 octombrie.

Bucuresti, 13.10.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *