metalshow

Prima reuniune pe tema achizitiilor publice

Comisarul pentru politică regională, Corina Crețu, și comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, au avut prima reuniune pe tema achizițiilor publice. Cu această ocazie, cei doi înalți oficiali au făcut o declarație comună.

„Normele privind achizițiile publice au rolul de a garanta faptul că toți operatorii economici din UE au șanse egale de a câștiga un contract de achiziții publice. Procedurile rapide și eficiente sunt, de asemenea, esențiale pentru a sprijini investițiile și a evita întârzierile.

Aproape jumătate din fondurile structurale și de investiții europene sunt direcționate prin intermediul achizițiilor publice. De la începutul activității Comisiei Juncker, lucrăm împreună pentru ca fondurile UE să fie utilizate în mod eficient, prin aplicarea corectă și consecventă a normelor de achiziții publice la nivelul UE, contribuind la îndeplinirea obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă.

Cu sprijinul Comisiei, o serie de state membre au pregătit și au pus în aplicare planuri naționale de acțiune pentru a remedia deficiențele structurale. În luna octombrie am publicat un ghid pentru a ajuta funcționarii publici din întreaga UE să identifice și să evite cele mai frecvente erori în materie de achiziții publice din proiectele cofinanțate de fondurile structurale și de investiții europene.

A sosit momentul să ne intensificăm eforturile. Am publicat recent un plan de acțiune pentru consolidarea cadrului legal privind achizițiile publice în contextul politicii de coeziune. De asemenea, ieri am avut discuții pe aceasta tema cu Phil Wynn Owen, membru al Curții de Conturi Europene.

Asigurarea celui mai bun raport calitate-preț este si trebuie să rămână o preocupare constantă în domeniul politicii de coeziune, precum și în alte domenii. Dorim să dezvoltăm parteneriate active cu statele membre pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă cu adevărat și, în paralel cu o monitorizare strictă, să le ajutăm să pună în aplicare normele.”

Context

Aproape jumătate din alocările fondurilor structurale și de investiții europene sunt direcționate către economia reală prin intermediul achizițiilor publice. Noua legislație privind politica de coeziune a condiționat direcționarea fondurilor către statele membre de existența unui cadru de achiziții publice solid și eficace.

Abordarea Comisiei Europene este atât de natură preventivă, cât și corectivă. Comisia oferă îndrumare și asistență pentru a consolida capacitatea administrativă a statelor membre, pentru a le ajuta să remedieze principalele deficiențe.

Pe de altă parte, atunci când statele membre nu înregistrează efecte pozitive sau acestea sunt insuficiente, în ciuda tuturor măsurilor preventive, Comisia va întrerupe plățile.

Planul de acțiune privind achizițiile publice face parte dintr-o inițiativă mai amplă a Comisiei de a ajuta statele membre și regiunile să-și îmbunătățească modul în care investesc și gestionează fondurile politicii de coeziune. Acesta include platforma Peer 2 Peer, menită să permită funcționarilor publici din statele membre să facă schimburi de experiență și de bune practici în ceea ce privește consolidarea capacității administrative, precum și Pactele de integritate, ca instrument pentru creșterea transparenței și asumarea responsabilității în domeniul achizițiilor publice. În plus, dorim să creăm o bază de date cu toate neregulile constatate la nivelul statelor membre și să încurajăm administrațiile naționale să elaboreze registre naționale de contracte.

În sfârșit, autoritățile contractante ar trebui să dispună de specialiști în domeniul achizițiilor publice, astfel încât să obțină cel mai bun raport calitate-preț. În acest sens, Comisia va organiza o conferință la începutul anului 2016 pe tema utilizării corecte a criteriilor de atribuire a contractelor de achiziții publice.

Pagini Utile

Bucuresti, 02.12.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *