free download 78 travel guides written by experts

Asociaţia Habilitas a înfiinţat prima Reţea a Voluntarilor Seniori din Bucureşti

Seniorii din Bucureşti au, de acum, o reţea în care se pot înscrie dacă îşi doresc să facă voluntariat. Prima Reţea a Voluntarilor Seniori din Capitală a fost înfiinţată în cadrul proiectului „Seniorii – Resurse în Comunitate: Voluntariat la vârsta a treia”, proiect implementat de Asociaţia Habilitas – CRFP împreună cu CBNRM Networking (Norvegia).

Reţeaua este susţinută de platforma online www.voluntariseniori.ro, prin care orice vârstnic dornic să-şi ofere serviciile poate să găsească instituţia potrivită, în baza unor informaţii oferite în prealabil de ambele părţi prin completarea formularului de înscriere pe platformă.

75 de seniori bucureşteni fac deja parte din această reţea, ca urmare a participării la programul de formare în domeniul voluntariatului şi la stagiul de practică în beneficiul unor persoane vulnerabile, organizate în cadrul proiectului.

Programul de formare a voluntarilor seniori a inclus noţiuni de comunicare cu persoane din diferite categorii defavorizate, identificarea factorilor care stau la baza motivaţiei de a fi voluntar şi stimularea acestora sau identificarea metodelor de valorizare a aptitudinilor personale. De asemenea, seniorii au învăţat să acorde primul ajutor, noţiuni foarte importante atunci când se lucrează cu persoane cu diferite probleme de sănătate, şi au urmat un curs de dezvoltare a competențelor de lucru pe calculator.

După programul de formare, voluntarii seniori au desfăşurat activităţi în 15 instituţii sociale din subordinea Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Sectoarele 1, 3 şi 5, precum şi în cadrul Asociaţiei CARP Omenia.

„Prin acest proiect ne-am propus să încurajăm şi să susţinem activităţile de voluntariat în rândul persoanelor de vârsta a treia, pe de o parte pentru a le oferi alternative de implicare socială după pensionare, iar pe de altă parte din dorinţa de a valoriza potenţialul imens al acestora în folosul întregii societăţi. Voluntariatul este pentru seniori o modalitate de creştere a calităţii vieţii, şi pentru comunitate o resursă de creştere socială şi economică”, a declarat Rodica Căciulă, Manager de proiect.

În plus, în cadrul proiectului a fost dezvoltată şi o strategie de susţinere a voluntariatului persoanelor vârstnice la nivel local, strategie care a fost deja prezentată şi discutată împreună cu reprezentanţi ai autorităţilor locale.

„Seniorii – Resurse în comunitate: Voluntariat la vârsta a treia” este un proiect care a vizat creşterea participării civice a persoanelor vârstnice prin activităţi de voluntariat. Acesta a fost implementat în perioada 01.04.2015 – 30.04.2016 de către Asociaţia Habilitas – Centru de Resurse şi Formare Profesională, în parteneriat cu CBNRM Networking – Norvegia, şi a fost finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, Componenta Implicare, Sub-componenta Voluntariat.

Despre Asociaţia Habilitas – Centru de Resurse şi Formare Profesională

Asociaţia Habilitas – CRFP este o organizaţie non-guvernamentala care îşi propune ca  misiune dezvoltarea de proiecte şi programe în domeniul îmbătrânirii şi al educaţiei continue, dezvoltarea de servicii pentru persoanele vârstnice din România şi de activităţi în domeniul economiei sociale, precum şi îmbunătăţirea politicilor publice în domeniul social. Tot ceea ce facem este caracterizat de valori ca profesionalism, dezvoltare, inovaţie, cooperare, calitate, încredere şi formare continuă. Pentru a fi în continuare un factor real de schimbare şi inovare în domeniul îmbătrânirii active şi al îmbunatăţirii calităţii vieţii seniorilor din România, colaborăm cu alte ONG-uri la nivel naţional şi european, cu asociaţii care reprezintă drepturile persoanelor vârstnice, cu autorităţi publice locale şi centrale. De asemenea, suntem acreditaţi de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) ca furnizor de programe de calificare în ocupaţia de „îngrijitor  bătrâni la domiciliu”, la sfârşitul cursului absolventul primind un certificat de calificare recunoscut la nivel european.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *