free download 78 travel guides written by experts

Prezentarea proiectului “Calificarea ta – un viitor mai sigur!” la Print & Sign 2015

ASOCIAȚIA TIPOGRAFILOR „TRANSILVANIA" (A.T.T.) în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii săi de proiect Abeona S.R.L., Formare Managerială în Turism – FMT S.R.L., Pro Expert S.R.L. și Grup Transilvae S.R.L. au plăcerea de a vă invita la Conferința de presă A.T.T, care va avea loc în data de 08.09.2015, ora 16:30, în cadrul expoziției Print & Sign, sala Cupola.

În cadrul conferinței, va fi prezentat proiectul cu titlul “Calificarea ta – un viitor mai sigur!” ID 137770, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2.3 – Acces și participare la formare profesională continuă, prin care vor fi calificați aproximativ 2400 de angajați din domeniile tipografic, media și al producției publicitare și de ambalaje.

Membrii echipei de proiect vor oferi informații suplimentare tuturor celor interesați de programele de calificare/ recalificare care au fost desfășurate; de asemenea, vor fi puse la dispoziția celor prezenți materiale informative, create în cadrul proiectului.

Proiectul ”Calificarea ta – un viitor mai sigur!” în cifre:
• 2.500.000 euro – valoarea proiectului;
• 3.460 – numărul de persoane informate până în prezent din grupul țintă potențial de 3.000 de persoane (angajați);
• 3.000 – numărul de persoane înregistrate până în prezent din grupul țintă potențial de 3.000 de persoane (angajați);
• 2.736 – numărul de persoane consiliate până în prezent din grupul țintă de 2.700 de persoane (angajați);
• 2.343 – numărul de participanți la programe FPC până în prezent din totalul de min. 2.332;
• 1.744 – numărul de persoane certificate până în prezent din totalul de min. 2.040;
• 106 – numărul de programe de formare profesională demarate din totalul de 106;
• 190 – numărul de lectori/tutori de practică implicați până în prezent în proiect, din totalul estimat de min. 250 ce vor fi implicați în proiect, până la finalul derulării acestuia.

Proiectul “Calificarea ta – Un viitor mai sigur” reprezintă un real beneficiu pentru industriile grafică, media, de producție publicitară și de ambalaje, care, din cauza absenței învățământului poligrafic superior, duc lipsă de forță de muncă certificată.

Fiecare absolvent primește o diplomă certificată de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, recunoscută în Uniunea Europeana

Pe tot parcursul expoziției vă invităm sa ne vizitați la standul 3, situat în pavilionul C4-C5.

Vom oferi informații despre rezultatele proiectului, date actualizate despre graficul finalizării cursurilor.

Vom oferi informații despre strategia din perioada de sustenabilitate care va începe în noiembrie 2015 și se va desfășura pe parcursul a 3 ani.

Bucuresti, 25.08.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *