Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Previziunile de toamna pentru perioada 2012-2014: situatia ramane dificila

Perspectiva pe termen scurt pentru economia UE rămâne fragilă, însă se preconizează o revenire treptată la creșterea PIB-ului în 2013, tendință care se va accentua în 2014.

Pe o bază anuală, se estimează că PIB-ul va scădea cu 0,3% în UE și cu 0,4% în zona euro în 2012. Pentru 2013, se preconizează o creștere a PIB-ului cu 0,4% în UE și cu 0,1% în zona euro. Potrivit previziunilor, rata șomajului în UE va rămâne foarte ridicată.

Dezechilibrele interne și externe mari acumulate în anii care au precedat criza se reduc, dar acest proces continuă să afecteze cererea internă în unele țări, iar activitatea economică diferă semnificativ de la un stat membru la altul. În același timp, nivelul competitivității, care a scăzut în prima decadă a UEM în unele state membre, se reface treptat, astfel încât se previzionează o creștere progresivă a exporturilor, pe măsură ce activitatea comercială la nivel mondial își reia avântul. Noile progrese realizate în ceea ce privește consolidarea finanțelor publice stau la baza acestui proces de reechilibrare.

Reformele structurale întreprinse ar trebui să dea roade în perioada care face obiectul previziunilor, în timp ce progresele realizate în ceea ce privește arhitectura UEM vor continua să întărească sentimentul de încredere. Acest lucru ar urma să pregătească terenul pentru o expansiune mai puternică și mai omogenă în 2014. Pentru 2014, se preconizează o creștere a PIB-ului cu 1,6% în UE și cu 1,4% în zona euro.

Olli Rehn, vicepreședintele Comisiei responsabil cu afaceri economice și monetare și cu moneda euro, a declarat: „Europa trece printr-un dificil proces de reechilibrare macroeconomică, care va mai dura încă o vreme.Prognozele noastre indică o îmbunătățire treptată a perspectivei de creștere a Europei încă de la începutul anului viitor.Au fost luate decizii strategice majore, care au pregătit terenul pentru consolidarea climatului de încredere. Presiunea de pe piețe a scăzut, însă nu ne putem culca pe laurii victoriei. Europa trebuie să continue combinarea unor politici bugetare fiabile cu reforme structurale în vederea creării condițiilor necesare pentru creșterea durabilă, cu scopul de a reduce nivelurile actuale inacceptabil de ridicate ale șomajului.”

O redresare modestă în 2013

După scăderea înregistrată în cel de-al doilea trimestru al anului 2012, se estimează că activitatea economică nu se va redresa înainte de sfârșitul anului. Se preconizează că, în 2013, creșterea PIB-ului va fi foarte modestă, urmând să se consolideze puțin în 2014. Se estimează că exporturile nete vor continua să contribuie la creștere. Cererea internă ar urma să rămână la un nivel redus în 2013 și să înceapă să se redreseze abia în 2014, întrucât continuă să fie frânată de actuala reducere a efectului de levier din unele state membre și de realocarea resurselor între sectoare. Se estimează că acest proces își va pune amprenta asupra pieței forței de muncă. Se așteaptă ca rata șomajului să atingă un nivel maxim de puțin sub 11% în UE și de 12% în zona euro în 2013, deși cu mari diferențe între statele membre.

Deși rămân scăzute pentru ansamblul UE, costurile de finanțare diferă semnificativ de la un stat membru la altul Grație unor decizii strategice recente, tensiunile s-au calmat, deși dificultățile din anumite părți ale sectorului bancar și activitatea economică redusă riscă să afecteze oferta de credite.

Creșterile înregistrate de prețurile la energie și de impozitele indirecte au rămas principalii factori determinanți ai inflației prețurilor de consum în ultimele trimestre. Cu toate acestea, presiunile subiacente asupra prețurilor interne sunt moderate și se preconizează că inflația va scădea sub 2% în decursul anului 2013.

Progresul consolidării bugetare

Consolidarea bugetară continuă să progreseze. Se preconizează că deficitele publice vor scădea la 3,6% în UE și la 3,3% în zona euro în 2012. Informațiile disponibile cu privire la bugetele pentru 2013 indică o consolidare continuă, deși destul de lentă, iar deficitele publice ar urma să atingă 3,2% din PIB în UE și 2,6% în zona euro. Acest fapt se reflectă, de asemenea, în îmbunătățirile structurale ale soldului bugetar care, potrivit estimărilor, va fi, în UE, de 1,1 puncte procentuale din PIB în 2012 și de 0,7 puncte procentuale în 2013, iar în zona euro, de 1,3 puncte procentuale și, respectiv, de 0,9 puncte procentuale. Datoria publică generală în 2012 se menține la 93% în zona euro și la 87% din PIB în UE. Pentru 2013, se estimează că aceasta va crește la 95% din PIB în zona euro și la 89% în UE, dar că se va stabiliza ulterior.

Măsurile strategice puternice luate la nivel național și la nivelul UE, precum și progresele înregistrate în ceea ce privește reformarea cadrului instituțional al UEM au redus riscurile de deteriorare care amenințau perspectivele de creștere. Încrederea și perspectivele de creștere ar fi afectate dacă situația de pe piața forței de muncă s-ar dovedi mai defavorabilă decât se prevede. Pe de altă parte, având în vedere recentele decizii strategice, tensiunile de pe piețele financiare din UE ar putea scădea mai rapid, iar încrederea se poate întări mai mult decât se așteaptă, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra cererii interne. Riscurile legate de evoluția inflației sunt în mare parte echilibrate.

Pagini Utile

● Raportul detaliat este disponibil la adresa:
//ec.europa.eu/economy_finance/index_ro.htm

Bucuresti, 07.11.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *