free download 78 travel guides written by experts

Presedintele ANC a semnat licenta acordata SNR

pentru utilizarea benzilor de frecvente care permit implementarea serviciilor BWA

Preşedintele ANC Liviu Nistoran a semnat licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în banda 3600 – 3800 MHz pentru furnizarea de reţele publice şi de servicii de comunicaţii electronice acordată Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii (SNR). Această licenţă va permite companiei să implementeze sisteme BWA (Broadband Wireless Access – acces pe suport radio în bandă largă), comunicaţii de voce şi date, la nivel naţional.

SNR a primit dreptul de utilizare a benzilor de frecvenţe 3657-3685 MHz şi 3757-3785 MHz în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2008. Conform prevederilor acesteia, SNR a trebuit să elibereze benzile de frecvenţe radio 3600–3657 MHz şi 3700–3757 MHz pe care le deţinea, primind însă dreptul de a implementa sisteme BWA în cele două subbenzi rămase. Pentru benzile eliberate, ANC organizează în prezent o procedură de selecţie comparativă de acordare a două licenţe.

Licenţa acordată SNR conţine obligaţii stabilite la nivelul cerinţelor minime din caietul de sarcini al procedurii de selecţie aflate în derulare. Condiţiile minimale privesc acoperirea a cel puţin 50 de municipii şi a cel puţin 20 de oraşe, acoperire definită în funcţie de numărul de staţii de bază instalate şi funcţionale într-o localitate, până la un anumit termen.

Cuantumul taxei de licenţă la care este obligată Societatea Naţională de Radiocomunicaţii, de 2 milioane de euro, a fost calculat proporţional cu durata de valabilitate a dreptului de utilizare a spectrului radio. SNR are dreptul de utilizare a acestor frecvenţe radio până la 24 iulie 2011.

Bucuresti, 28.11.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *