metalshow

Pregatire in industria alimentara

Activaţi în industria alimentară – Sunteţi pregătiţi pentru normele europene de siguranţă a alimentelor ?

Normele europene sunt extrem de stricte în privinţa calitatăţii şi siguranţei alimentelor. Conform reglementărilor Uniunii Europene, doar firmele care respectă normele de igienă a produselor alimentare bazate pe principiile HACCP, au şanse să reziste pe piaţă după aderarea la UE.

 

Începând cu data de 1 octombrie 2006, normele HACCP sunt obligatorii şi în România pentru toate firmele care activează în industria alimentară, conform Hotarârii de Guvern nr. 924/2005.

PEGAS Sisteme de Management oferă soluţia pentru alinierea firmelor din industria alimentară şi nu numai, la cerinţele impuse de lege. În perioada 25 – 27 octombrie 2006, PEGAS organizează cursuri de instruire axate pe auditarea sistemelor de management al siguranţei alimentelor – ISO 22000/HACCP. Cursurile sunt acreditate de către Consiliul Naţional de Formnare Profesională a Adulţilor din România.

Odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern, societăţile cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure printre altele, că angajaţii responsabili pentru elaborarea şi menţinerea procedurilor au primit instruirea corespunzătoare în aplicarea principiilor HACCP, iar cei care manipulează alimente sunt instruiţi în ceea ce priveşte igiena alimentelor.

Cursurile de Auditor Calitate în Industria Alimentară sunt structurate pe trei module pentru a nu interfera cu activitatea cursanţilor:
I. Pregătire Teoretică – 3 zile
II. Pregătire Practică – la sediul firmei participantului – 15 zile
III. Evaluare – 2 zile

Instruirea tratează într-un mod accesibil pentru cursanţi, cerinţele standardului ISO 22000:2005, inclusiv cerinţele legale aplicabile în industria alimentară şi modalităţile de auditare eficace a unui sistem de management al siguranţei alimentelor, orientat către furnizarea de produse sigure pentru consumatori.

Cine ar trebui să participe
Cursurile se adresează managerilor şi/sau administratorilor de societăţi care activează în industria alimentară, precum şi angajaţilor din firmele care doresc să-şi desfăşoare activitatea conform legislaţiei în vigoare şi în conformitate cu principiile HACCP.

Obiectivele cursului
Înţelegerea cerinţelor standarului ISO 22000:2005
Asimilarea cerinţelor standardului ISO 19011:2002
Însuşirea modalităţilor cele mai eficiente de planificare, realizare, raportare şi verificare a auditului calităţii în industria alimentară
Auditarea cu succes a unui sistem de management al siguranţei alimentelor
Cele mai bune practici de certificare cu succes conform ISO 22000:2005

Alte informaţii:
La absolvire se eliberează diplome nominale de calificare, recunoscute de către Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministrul Educaţiei şi Cercetării.
Cursurile sunt interactive şi aplicative, având un pronunţat caracter practic.
Se acordă asistenţă telefonică şi/sau prin e-mail pe parcursul pregătirii practice.
Materialele pentru instruire corespund unui standard profesional de înalt nivel cuprinzând, videoproiecţie, suport de curs pentru participanţi, studii de caz, simulări, metode creative-roll play.

Calitatea programelor de instruire PEGAS Sisteme de Management este asigurată de experienţa dobândită în cei peste 6 ani de activitate în proiectarea şi implementarea sistemelor de management de siguranţă a alimentelor, în cadrul a peste 160 de organizaţii lider din industria alimentară românescă cum ar fi: ARDEALUL, CARMOLIMP, PERLA COVASNEI, KUBO Ice Cream (îngheţata Amicii), BETTY ICE (îngheţata BETTY), BERE MUREŞ, BUCOVINA Enterprises, CARMOLACT (lactate MONOR), Domeniile TOHANI sau CAFEA FORTUNA. Prin urmare echipa de instruire de la PEGAS Sisteme de Management posedă o experienţă teoretică şi practică extraordinar de vastă, necesară unei instruiri eficiente.

Bucuresti, 10.10.2006

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *