free download 78 travel guides written by experts

Precizari AVAS referitoare la privatizarea Avioane Craiova

În urma consultărilor cu reprezentanţii Comisiei Europene, AVAS a decis completarea documentaţiei de vânzare a S.C. Avioane S.A. Craiova, în sensul adaptării acesteia la legislaţia europeană, pentru un proces de privatizare transparent şi care să nu creeze suspiciuni de ajutor de stat. Investitorii interesaţi au fost deja informaţi asupra modificărilor efectuate. Mai mult, aceştia fuseseră avertizaţi asupra unor eventuale modificări, în urma consultărilor cu reprezentanţii CE, chiar prin conţinutul Dosarului de prezentare iniţial.

Astfel, în evaluarea ofertelor depuse de investitori, 95% din punctajul final este reprezentat de preţul pe pachetul de acţiuni, 3% de investiţiile pentru dezvoltare şi 2% de capitalul de lucru.

Totodată, o condiţie obligatorie pentru participarea la negociere este Planul de afaceri al investitorului pe o perioadă de 3-5 ani. Acesta trebuie să conţină sursele de finanţare şi planul de dezvoltare a producţiei de apărare, oportunitatea încheierii tranzacţiei fiind decisă de AVAS conform art. 5 din Legea 137 / 2002.

AVAS a inclus în proiectul cadru al contractului de vânzare-cumpărare clauze obligatorii şi nenegociabile referitoare la respectarea OUG nr. 95 / 2002, privind industria de apărare şi a celorlalte acte normative referitoare la pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare.

În ceea ce priveşte informaţiile apărute în mass-media privind oferta Saab, facem următoarele precizări:

Anterior lansării actualului proces de privatizare, Saab a propus AVAS o metodă de privatizare aplicată cu succes în alte ţări, şi anume o majorare de capital a societăţii, urmată de cumpărarea pachetului de acţiuni, care însă presupunea şi o încredinţare directă.

AVAS a explicat, şi partenerii sudezi au înţeles, că nu este posibilă privatizarea prin metoda încredinţării directe, fiind obligatorie respectarea legislaţiei româneşti în domeniu şi normelor europene privind libera concurenţă şi ajutoarele de stat. Prin urmare, Saab şi-a exprimat intenţia de a participa la actualul proces de privatizare, în condiţiile stabilite de AVAS cu reprezentanţii CE, cumpărând dosarul de prezentare al S.C. Avioane Craiova S.A.

Vă reamintim că data limită pentru depunerea ofertelor este 9 mai 2008.

Informaţii de background

Până în prezent, au fost cumpărate 17 Dosare de prezentare şi a fost plătită taxa de acces la camera de date de 11 dintre aceştia.

Bucuresti, 24.04.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *