free download 78 travel guides written by experts

Precizari AVAS referitoare la Arcelor Mittal Galati

În cazul privatizării combinatului Sidex Galaţi, AVAS nu a luat niciun fel de decizie care să modifice clauzele contractuale existente în prezent. Toate clauzele prevăzute în contractul de privatizare sunt în vigoare.

În cursul acestor zile, o comisie de experţi AVAS s-a deplasat la Galaţi pentru a analiza la faţa locului gradul de îndeplinire a obligaţiilor postprivatizare asumate de Arcelor Mittal prin contractul de vânare-cumpărare încheiat în cazul privatizării combinatului Sidex Galaţi.

În funcţie de concluziile acestei comisii, AVAS va analiza posibilitatea încheierii unui act adiţional la contract, dar numai cu respectarea următoarelor condiţii:

·        Volumul investiţiilor asumat iniţial să rămână neschimbat

·        Destinaţia investiţiilor să rămână neschimbată

În cazul în care cumpărătorul se angajează să investească într-o nouă Uzină Cocsochimică, de un nivel tehnologic superior, AVAS va susţine orice proces de reducere a costurilor şi de eficientizare a activităţii combinatului.

Bucuresti, 21.05.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *