free download 78 travel guides written by experts

Precizari ale AVAS referitoare la raportul SAR

Referitor la unele articole apărute în mass media cu privire la procesul intentat AVAS de către Societatea Academică din România, Direcţia Comunicare face următoarele precizări:

Unul dintre principiile care stau la baza activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului îl reprezintă furnizarea promptă de informaţii publice mass-media, tuturor persoanelor fizice şi juridice, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale în legătură cu activitatea desfăşurată de Autoritate.

Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, a venit în sprijinul creşterii transparenţei asupra activităţii desfăşurată de către instituţiile publice, facilitând accesul liber şi neîngrădit la orice informaţie de interes public.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului interesată de asigurarea transparenţei şi de respectarea unui principiu fundamental al relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, respectiv accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public, a pus în aplicare prevederile acestei legi, imediat după adoptarea ei.

Acelaşi principiu al transparenţei a stat şi la baza răspunsurilor pe care AVAS le-a formulat celor două solicitări venite din partea Societăţii Academice din România.

În ambele cazuri, AVAS a adus la cunoştinţa SAR că „a postat Contractul de privatizare pentru S.C. Automobile Craiova S.A., încheiat între AVAS şi Ford Motor Company – Frankfurt, 12 septembrie 2007, pe site-ul propriu (www.avas.gov.ro) la secţiunea „Contracte publice” (link: //www.avas.gov.ro/index.php?lang=ro&id=4608). Pe site poate fi consultat atât conţinutul contractului, cât şi cel al anexelor acestuia.”

De asemenea, Societatea Academică din România a solicitat copii după Dosarul de prezentare întocmit pentru privatizarea S.C. Automobile Craiova S.A., după Raportul de evaluare şi prospectul de ofertă publică.

Acestea sunt documente ce nu se regăsesc în Lista documentelor de interes public gestionate de AVAS aprobată prin Hotărârea nr. 27 a Colegiului Director din data de 03.07.2007 şi, prin urmare, nu poate fi pus la dispoziţia terţilor. Dosarul de prezentare pe care instituţia îl întocmeşte pentru fiecare proces de privatizare al unei societăţi este un document care a putut fi achiziţionat de către investitori contra cost şi doar în urma semnării unui Acord de confidenţialitate pentru protecţia datelor incluse în acest document.

Prin comunicarea acestor informaţii AVAS poate aduce atingere legislaţiei din domeniul dreptului de proprietate intelectuală şi industrială, putând prejudicia interesele societăţii comerciale beneficiare, cu efecte negative asupra mediului concurenţial. Unele informaţii cuprinse în aceste documente intră sub incidenţa secretului comercial şi de afaceri, ele fiind destinate exclusiv părţilor din procesul de privatizare.

Pentru buna şi corecta informare a opiniei publice, vă transmitem, în anexă, copii ale solicitărilor primite din partea Societăţii Academice din România, precum şi ale răspunsurilor AVAS.

Bucuresti, 05.11.2009

{mosloadposition user9}

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *