Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Politica regionala:

toate programele pentru perioada 2014-2020 fiind acum adoptate, implementarea devine prioritara

Comisia a adoptat noul program de politică regională pentru regiunea Campania din Italia în valoare de peste 4 miliarde de euro, din care mai mult de 3 miliarde provin din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR). La fel ca în cazul tuturor programelor adoptate pentru perioada 2014-2020, investițiile din cadrul programului pentru regiunea Campania se concentrează strategic pe patru domenii principale stimulatoare de creștere: cercetare și inovare, tehnologii digitale, sprijin pentru întreprinderile mici și pentru economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Dat fiind că programul „Campania” a fost ultimul program din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” al FEDR care mai trebuia adoptat pentru perioada 2014-2020, adoptarea de astăzi marchează oficial începutul fazei de implementare a noii perioade de programare.

Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Sunt încântată că toate programele operaționale ale FEDR pentru 2014-2020 au fost adoptate; dispunem acum de pachete de investiții solide, axate pe performanță, pentru a ajuta regiunile și orașele să realizeze obiectivele UE în materie de creștere economică și creare de locuri de muncă. Acum depinde de aceste regiuni și orașe să implementeze programele la timp, să selecteze proiecte de calitate și să asigure o utilizare eficientă și strategică a fondurilor disponibile.”

Rezultatele preconizate ale programelor pentru perioada 2014-2020 și contribuția acestora la obiectivele UE în materie de creștere economică și locuri de muncă, la Planul de investiții și la prioritățile Comisiei pe parcursul celor 10 ani vor fi făcute publice și explicate pe larg în Comunicarea privind „Investițiile în locuri de muncă și creștere economică – optimizarea contribuției fondurilor structurale și de investiții europene”, care va fi lansată pe 14 decembrie. Comunicarea conține și rezultatele negocierilor cu toate statele membre cu privire la acordurile și programele de parteneriat și la cele mai importante provocări cu care se confruntă fiecare țară.

Având în vedere că o implementare eficientă este esențială pentru a obține rezultatele preconizate ale programelor, este necesar să fie integrate învățămintele desprinse din perioada anterioară: acesta este unul dintre obiectivele Grupului operativ pentru o mai bună punere în aplicare care, la un an de la lansare, a demonstrat succesul metodologiei utilizate. În strânsă colaborare cu autoritățile naționale și prin încurajarea schimbului de bune practici, Grupul operativ a ajutat statele membre vizate să își folosească în mod optim părțile alocate din fondurile UE pentru perioada 2007-2013, contribuind astfel și la facilitarea implementării în perioada 2014-2020.

Context

Politica de coeziune reformată pentru 2014-2020 este o parte integrantă a politicii de investiții a UE. Noul regulament stabilește obligația de a produce rezultate clare și care pot fi măsurate. Statele membre și regiunile au trebuit să introducă în programe obiectivele pe care intenționează să le atingă, iar pe durata fazei de implementare va avea loc o monitorizare regulată a progresului realizat în atingerea respectivelor obiective.

Cu un buget pentru 2014-2020 de aproape 200 de miliarde de euro, Fondul european de dezvoltare regională urmărește să consolideze coeziunea economică și socială în UE, contribuind în același timp activ la prioritățile Comisiei; toate programele din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” al FEDR sunt acum adoptate, iar ultimele programe din cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană („interreg”) au avansat foarte mult și se preconizează că vor fi adoptate până la sfârșitul anului.

Grupul operativ pentru o mai bună punere în aplicare face parte dintr-o inițiativă mai largă menită să îmbunătățească modul în care statele membre și regiunile investesc și gestionează fondurile din cadrul Politicii de coeziune, inițiativă creată de Comisarul Corina Crețu.

Această inițiativă se concentrează, de asemenea, pe acordarea de sprijin în dezvoltarea capacității administrative în statele membre și în regiuni, pe reducerea disparităților regionale, pe ajutarea regiunilor cu creștere mai înceată să se redreseze și, în cele din urmă, pe evaluarea integrării măsurilor de simplificare și identificarea unor alte posibilități de simplificare a regulilor.

Bucuresti, 03.12.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *