free download 78 travel guides written by experts

Politica de coeziune viitoare – tema centrala a celui de-al cincilea Forum privind Coeziunea

Politica de coeziune a UE, în valoare de aproape 350 de miliarde de euro pe o perioadă de 7 ani, sprijină 455 de programe naționale și regionale de dezvoltare în întreaga Uniune. În contextul atât al revizuirii bugetului UE, cât și al strategiei Europa 2020, se află în discuție o serie de opțiuni de reformare a politicii începând cu 2013, moment în care perioada actuală de finanțare se încheie. Cel de-al cincilea Forum privind Coeziunea, care începe astăzi la Bruxelles, reprezintă ultima ocazie pentru statele membre și regiunile UE de-a și face auzite opiniile, înainte de prezentarea de către Comisie a propunerilor legislative referitoare la politica de coeziune viitoare, prevăzute pentru vara lui 2011. La acest eveniment, care va dura două zile și care se organizează din trei în trei ani, Comisia a invitat factori politici de nivel înalt din cele 27 de state membre. În jur de 800 de invitați sunt aşteptaţi să participe la Forum.

La lansarea forumului, alături de Johannes Hahn, comisarul pentru politică regională, și de László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, se vor afla José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, şi Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei – țările care dețin președinția UE în 2011 –, precum și Andrius Kubilius, prim-ministrul Lituaniei.

Înaintea evenimentului, comisarul Hahn a declarat: „Uniunea are nevoie, cu precădere în această perioadă economică dificilă, de investiții solide și adecvate în regiunile sale, prin intermediul politicii de coeziune. Forumul privind Coeziunea oferă o ocazie crucială reprezentanților de la nivel național, regional și local, precum și altor factori interesați, de a face schimb de idei cu privire la politica viitoare. Concluziile rezultate în urma consultărilor și discuțiilor desfășurate în timpul Forumului ne vor ajuta să elaborăm o politică de coeziune și mai eficientă, mai bine adaptată situației economice actuale, care să sprijine contribuția noastră la obiectivele ambițioase ale strategiei Europa 2020.”

Comisarul Andor a adăugat: „Am văzut că politica de coeziune poate avea o contribuție reală la ocuparea forței de muncă, la oportunitățile în materie de educație și în ce priveşte incluziunea. Ea favorizează creșterea și competitivitatea și sprijină progresul social, însă trebuie să se adapteze pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă țările și cetățenii noștri pe măsură ce ieșim din perioada de criză. Strategia Europa 2020 este cadrul pe care l-am stabilit de comun acord, iar politica de coeziune trebuie să sprijine prioritățile acesteia cele mai importante în materie de reformă."

Evenimentul va analiza în special rolul politicii de coeziune în realizarea strategiei Europa 2020, care stabilește planul de dezvoltare economică durabilă a UE pe parcursul deceniului următor. Pe parcursul evenimentului vor exista patru grupuri tematice, prezidate de comisari UE, care se vor concentra asupra componentelor-cheie ale strategiei Europa 2020, şi anume: creștere economică inteligentă, creștere economică ecologică, creștere economică favorabilă incluziunii și dimensiunea teritorială a strategiei Europa 2020.

Odată cu publicarea celui de-al cincilea raport de coeziune în noiembrie 2010, Comisia și-a prezentat ideile de început pentru o mai bună simplificare și eficientizare a sistemului de aplicare a politicii de coeziune, precum și pentru îmbunătățirea procesului de evaluare, derulare și obţinere de rezultate printr-o stabilire mai eficientă a obiectivelor. Raportul a arătat că politica de coeziune a adus o contribuție importantă la creșterea economică și prosperitate, demonstrând cu ajutorul cifrelor modul în care aceasta a sprijinit crearea a aproximativ 1,4 milioane de noi locuri de muncă, reintegrarea a aproape 34 de milioane de șomeri în câmpul muncii. Ea a contribuit la îmbunătățirea competențelor a 36 de milioane de persoane, a finanțat 4.700 km de autostrăzi și 1.200 km de căi ferate de mare viteză, a asigurat tratarea apelor uzate pentru un număr suplimentar de 23 de milioane de persoane, a permis accesul la apă potabilă pentru un plus de 20 de milioane de persoane, a oferit cursuri de dezvoltare a competențelor pentru 10 milioane de oameni pe an, accentul punându-se pe grupurile vulnerabile.

Cu toate acestea, pentru politica de coeziune viitoare, Comisia a propus ca finanțarea să se concentreze pe prioritățile-cheie ce corespund obiectivelor strategiei Europa 2020, pentru a maximiza impactului ei. Toate opțiunile prezentate în raport vor fi analizate în detaliu în cadrul grupurilor.

În timpul Forumului, președintele Barroso va prezenta, de asemenea, primele premii din categoria „Regiuni de excelență” cu ocazia unei ceremonii care va avea loc după sesiunea de deschidere. Lituania, Țara Galilor (Marea Britanie) și Brandenburg (Germania) sunt câștigătoarele distincțiilor și vor fi reprezentate de prim-ministrul Andrius Kubilius, prim-ministrul Carwyn Jones și, respectiv, de ministrul pentru economie și afaceri europene Ralf Christoffers. Premiile „Regiuni de excelență” recompensează regiunile și țările care au implementat cu succes politicile, programele și proiectele ce corespund strategiei Europa 2020 pentru creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Regiunile câștigătoare au fost selectate, ca având rezultatele globale cele mai bune, dintre regiunile cărora le-au fost acordate premiile anuale RegioStars ale UE, începând din 2008.

Context

Pentru mai multe informații (inclusiv programul pentru presă) referitoare la cel de-al cincilea Forum privind Coeziunea, vizitați pagina de internet de mai jos. Puteți, totodată, urmări dezbaterile pe respectiva pagină de internet, luni, 31 ianuarie, începând cu orele 11:00:
//ec.europa.eu/regional_policy/conferences/5thcohesionforum/index_en.cfm

Ceremonia de decernare a premiilor „Regiuni de excelență” va avea loc la orele 12:00, la Bruxelles, în clădirea Charlemagne a Comisiei Europene.

Comisia va prezenta propuneri legislative oficiale cu privire la viitoarea politică de coeziune în vara lui 2011, după adoptarea propunerilor referitoare la noul buget al UE.

Pagini Utile

· Pentru mai multe informații referitoare la politica regională, vizitați pagina de internet de mai jos:
//ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
· Fondul social european: //ec.europa.eu/employment_social/esf/index_en.htm

Bucuresti, 31.01.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *