free download 78 travel guides written by experts

Politica de coeziune 2007-2013: Comisia ajunge la un acord

cu România privind planul şi priorităţile acesteia

Comisarul european pentru politica regională Danuta Hübner şi comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale Vladimír Špidla au ajuns la un acord cu România privind planul naţional şi priorităţile acesteia pentru politica de coeziune 2007-2013. În Cadrul Strategic Naţional de Referinţa (CSNR), autorităţile române prezintă modalităţile în care acestea intenţionează să utilizeze finanţarea UE în valoare de 19,21 miliarde de euro pe o perioadă de şapte ani, în conformitate cu Agenda Lisabona. Procedura de adoptare a cadrului pentru România a fost acum încheiată, incluzând priorităţile acestuia, alocările anuale indicative şi lista programelor operaţionale.

România a transmis Comisiei Europene Cadrul Strategic Naţional de Referinţa (CSNR) în februarie 2007. Comisarul Hübner a precizat: „Îmi exprim satisfacţia pentru faptul că această nouă ţară membră şi-a stabilit priorităţile atât de repede.  Vom fi alături de România în aceste momente de tranziţie rapidă. În mod concret, noi credem că această asistenţă europeană va contribui la generarea unei creşteri suplimentare a PIB cu 15-20% până în 2015. Aceasta va reprezenta un stimulent pentru întreaga economie, iar cetăţenii români pot să aştepte cu nerăbdare locuri de muncă noi şi mai bune”.

Comisarul Špidla a declarat: „Strategia română relevă un angajament puternic pentru promovarea investiţiilor în resursele umane. Aceasta demonstrează încă o dată că locurile de muncă mai multe şi mai bune reprezintă nucleul programului de reformă european. Datorită priorităţilor alese de România, lucrătorii vor fi capabili să se adapteze mai uşor unor circumstanţe în schimbare. Strategia va crea noi locuri de muncă şi va promova integrarea socială.”

CSNR stabileşte în termeni generali modul în care România, în următorii şapte ani, va utiliza suma alocată din resurse europene de 19,21 miliarde de euro, pentru a-şi duce la îndeplinire obiectivele de promovare a creşterii economice, de creare de noi locuri de muncă, de consolidare a capitalului uman şi de asigurare a unei dezvoltări echilibrate şi armonioase, care include reducerea disparităţilor dintre regiuni.
(//www.ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/ro_en.pdf).

Priorităţile generale ale CSNR vor fi puse în aplicare prin intermediul a şapte programe operaţionale (OP):

Trei programe vor primi finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR): programul operativ regional, programul pentru promovarea competitivităţii economice şi programul operativ de asistenţă tehnică. Printre altele, aceste programe vor sprijini întreprinderile mici să găsească finanţarea, consilierea şi infrastructura tehnică de care acestea au nevoie pentru a se dezvolta, vor crea poli de creştere economică durabilă în oraşele de dimensiuni mari şi medii, vor ameliora punerea în aplicare în domeniul afacerilor a rezultatelor cercetării şi vor promova eficacitatea energetică şi utilizarea surselor de energie alternative.
Două programe vor fi finanţate din Fondul Social European (FSE). Acestea se vor  concentra asupra dezvoltării resurselor umane şi asupra ameliorării capacităţii administrative, o cerinţă prealabilă importantă pentru punerea în aplicare cu succes a fondurilor structurale. În cele din urmă, două programe acordă prioritate ameliorării infrastructurii de bază a ţării, în special pentru transport şi mediu. Acestea includ construirea sau reabilitarea a 1400 km de şosele.

Notă editorială
Aprobarea CSNR este o cerinţă legală prealabilă pentru adoptarea programelor operaţionale. Negocierile cu privire la acestea sunt, în prezent, în etapa finală. Pentru mai mult de jumătate din statele membre Comisia a adoptat în mod oficial CSNR acestora.

La redactarea CSNR, toate statele membre trebuie să ia în considerare Orientările comunitare cu privire la coeziune pentru 2007-2013, care pun un accent deosebit pe inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică, societatea informaţională, protecţia mediului, sursele de energie regenerabile şi crearea de locuri de muncă mai multe şi mai bune. CSNR trebuie să fie corelate îndeaproape cu programele naţionale de reformă ale statelor membre care stabilesc măsurile pe care acestea le vor pune în aplicare pentru a atinge obiectivele Strategiei de la Lisabona de a crea locuri de muncă şi creştere economică.

Mai multe informaţii despre politica regională europeană sunt disponibile pe :
//ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm  

Mai multe informaţii despre politicile europene de ocupare a forţei de muncă, afaceri sociale şi egalitatea de şanse sunt disponibile pe:
//ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Bucuresti, 27.06.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *