free download 78 travel guides written by experts

Politica comuna in domeniul pescuitului: Comisia lanseaza o evaluare intermediara

Comisia Europeană a aprobat astăzi un document prezentat de comisarul pentru afaceri maritime şi pescuit, Joe Borg, în care se analizează rezultatele şi deficienţele funcţionării politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) după reforma din 2002. Deşi comisarii au fost de acord că pachetul de reforme din 2002 a contribuit mult la îmbunătăţirea modului de gestionare a resurselor piscicole ale UE, mai rămân încă multe probleme de rezolvat.  Luarea unor decizii pe termen scurt, precum şi comportamentul iresponsabil al anumitor părţi ale sectorului au continuat să îi defavorizeze pe acei pescari ale căror acţiuni urmăresc binele comun. Drept rezultat, s-a creat un cerc vicios care a pus în pericol atât echilibrul ecologic al oceanelor noastre, cât şi rentabilitatea economică a sectorului. Prin urmare, Comisia propune lansarea imediată a unei revizuiri complete a PCP în scopul de a pregăti terenul pentru o reformă majoră a cadrului instituţional al gestionării resurselor piscicole din Europa.

După cum a comentat comisarul Borg, „Nu există nicio alternativă la politica comună în domeniul pescuitului atunci când este vorba despre gestionarea resurselor mobile internaţionale pe care se bazează industria pescuitului. În forma sa actuală, PCP nu încurajează însă un comportament responsabil nici din partea pescarilor, nici din partea politicienilor. Instrumentele de gestionare pe care le utilizăm favorizează un proces decizional pe termen scurt şi limitat ca viziune, care ameninţă durabilitatea resurselor noastre piscicole. Va fi nevoie de timp pentru stabilirea unui diagnostic complet al schimbărilor necesare şi pentru elaborarea unui plan de acţiune şi trebuie ca toate părţile interesate să fie total implicate în acest proces. De aceea, am propus să lansăm imediat o revizuire completă a reformei din 2002.”

Comisarul Borg a scos în evidenţă o serie de rezultate concrete obţinute ca urmare a reformei din 2002, în special creşterea credibilităţii şi a transparenţei bazelor ştiinţifice ale politicii, îmbunătăţirea dialogului cu părţile interesate, includerea unui număr important de stocuri în planurile de gestionare pe termen lung şi, recent, luarea unor măsuri în vederea descurajării şi eliminării pescuitului ilegal, precum şi a reducerii capturilor aruncate în mare.

În ciuda acestor progrese, pentru ca pescuitul în apele UE să devină cu adevărat durabil, mai trebuie încă depăşite anumite obstacole, precum:
–    supracapacitatea flotei comunitare: în prezent, flota poate captura o cantitate de peşte de două‑trei ori mai mare decât cantitatea maximă admisă din punct de vedere al productivităţii durabile;
–    pescarii trebuie responsabilizaţi în ceea ce priveşte utilizarea durabilă a unei resurse publice;
–    obiectivul durabilităţii ecologice, fiind o precondiţie a durabilităţii economice şi sociale, trebuie să prevaleze asupra acesteia din urmă.
–    trebuie să existe o ierarhie mai clară în procesul decizional între principii şi aplicarea acestora, astfel încât să se simplifice reglementarea la nivel comunitar şi să se încurajeze soluţii regionale de gestionare ori de câte ori este posibil.
–    va trebui ca PCP să se conformeze dispoziţiilor Directivei privind strategia pentru mediul marin, care a intrat recent în vigoare şi care obligă statele membre să realizeze, până în 2020, asigurarea stării bune de mediu a mărilor din jurisdicţia lor până în 2020.
–    Europa are nevoie de o abordare comună a gestionării resurselor piscicole, care să includă atât dimensiunea continentală şi de piaţă a sectorului, cât şi sectorul capturilor şi acvacultura, în conformitate cu noua politică maritimă integrată a UE şi cu interesul acesteia faţă de creşterea durabilă în regiunile de coastă.

Comisia va lansa în curând o etapă de analiză şi consultare care va sta la baza viitorului proces de reformă. La 29 septembrie, în cadrul Consiliului pentru pescuit, miniştrii pescuitului se vor reuni pentru o dezbatere neoficială pe baza unui document de analiză şi a unor opţiuni politice. După aceea, în cazul în care Consiliul va invita Comisia să înceapă lucrările cu privire la reforma PCP cu ocazia prezentării, în decembrie 2008, a concluziilor sale referitoare la politica maritimă, Comisia va elabora, la începutul anului 2009, un document de dezbatere complet, care va sta la baza unei ample consultări cu statele membre şi cu părţile interesate.

Politica comună în domeniul pescuitului a fost instituită oficial în 1983 şi, de atunci, a fost supusă reviziei o dată la zece ani. Ultima reformă a fost aprobată în 2002 şi urmează să fie revizuită cel târziu în 2012.

Bucuresti, 18.09.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *