free download 78 travel guides written by experts

PNUD si MDRT au lansat proiectul “Imbunatatirea Eficientei Energetice in Gospodarii si Comunitati

cu Venituri Reduse din Romania”

Peste 660.000 t emisii CO2 vor fi reduse, iar standardul de viaţă a cel puţin 110.000 persoane va fi îmbunătăţit ca urmare a implementării acestui proiect

În data de 20 octombrie 2011, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDTR) au lansat proiectul “Îmbunătăţirea Eficienţei Energetice în Gospodarii şi Comunităţi cu Venituri Reduse din România”, în cadrul unei conferinţe organizate la sediul MDRT.

Acest proiect, derulat pe o perioadă de patru ani (2011-2015), va fi implementat de MDRT şi va acţiona pentru eliminarea barierelor în implementarea măsurilor de eficienţă energetică în cadrul gospodăriilor şi comunităţilor cu venituri reduse din România, reducând astfel sărăcia de combustibil (fuel poverty). Proiectul se va adresa în mod special nevoilor de eficienţă energetică, va dezvolta politici energetice corespunzătoare, va întări capacitatea instituţională pentru implementarea măsurilor de eficienţă energetică în regiunile mai sărace şi va stimula piaţa materialelor de construcţii locale, eficiente din punct de vedere energetic. Ca urmare a implementării proiectului, se aşteaptă ca peste 660.000 t emisii de CO2 să fie reduse, iar viaţa a cel puţin 110.000 persoane să fie îmbunătăţită.

Ministerul Mediului şi Pădurilor, Romania Green Building Council (RoGBC) şi Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri (AAEC) sunt parteneri naţionali în proiect, iar primăriile din Craiova, Calafat (Dolj), şi Călan, Petrila, Petroşani şi Vulcan (Hunedoara) sunt parteneri locali. Bugetul proiectului constă în grantul GEF-UNDP în valoare de aproximativ 3 USD şi din co-finanţarea partenerilor (în bani şi în natură) prin programe şi proiecte relevante, în valoare de aproximativ 119 mil USD.

Conferinţa de lansare a fost deschisă de Dl. Eugen Curteanu, Secretar de Stat în cadrul MDRT, şi de d-na Yesim Oruc, Reprezentant Rezident a PNUD în România. Ambii vorbitori au subliniat importanţa acestui parteneriat şi a proiectului care se adresează unor probleme cruciale de dezvoltare precum reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, asigurarea securităţii energetice, combaterea sărăciei şi creşterea nivelului de trai. De asemenea, în cadrul evenimentului, echipa PNUD a prezentat obiectivele și cadrului de implementare a proiectului.

Momentul culminant al conferinței a fost marcat de semnarea Acordului de Finanțare a Proiectului în România de către d-na Elena Udrea, Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, și de către d-na Yesim Oruc, Reprezentant Rezident a PNUD în România. În alocuțiunea sa, d-na Ministru Elena Udrea a subliniat importanța pe care MDTR o acordă acestui proiect și a asigurat toți partenerii de sprijinul său.

Conferinţa s-a încheiat cu intervenţii din partea partenerilor în proiect, dar şi a participanţilor la workshop, precum şi cu discuţii pe marginea problemelor ridicate. Detalii suplimentare cu privire la proiect sunt disponibile aici.

Bucuresti, 20.10.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *