Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Planul de acțiuni pentru anul 2017 al ANCOM – adoptat

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a dezbătut și adoptat în Consiliul Consultativ planul său de acţiuni pentru anul 2017. Printre cele mai importante proiecte ale anului 2017 se numără acțiunile vizând aplicarea efectivă a prevederilor noii legi a infrastructurii – Legea 159/2016, cu scopul de a reduce costurile instalării rețelelor de bandă largă în România. Planul de acțiuni este disponibil aici.

Legea regimului infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice nr. 159/2016

ANCOM va continua și pe parcursul anului viitor realizarea inventarului naţional al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură asociate acestora, va realiza un punct unic de informare cu privire la amplasarea, traseul, tipul și utilizarea actuală a infrastructurilor fizice, va stabili tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică, va evalua costurile infrastructurilor fizice în vederea stabilirii, pentru anumite tipuri din acestea, a unor tarife orientative de acces și, în colaborare cu MCSI și MDRAP, va elabora și publica normativele tehnice privind proiectarea și realizarea infrastructurilor fizice și ale rețelelor de comunicații electronice.

Reglementări privind serviciile de comunicaţii electronice

Pentru a crește competitivitatea accesului la rețelele de comunicații, în 2017 ANCOM va revizui piețele relevante corespunzătoare serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune şi de radiodifuziune, va revizui tarifele serviciilor auxiliare de interconectare furnizate la un punct de interconectare și va stabili cerințele tehnice armonizate, asociate interconectării bazate pe tehnologia IP, pentru furnizarea serviciului de terminare a apelurilor. De asemenea, pentru stimularea cererii de servicii, Autoritatea va evalua necesitatea și oportunitatea reducerii nivelului tarifelor de portare a numerelor.

Mai multe resurse de spectru radio pentru comunicații electronice

Autoritatea va organiza o consultare publică privind alocarea de spectru radio suplimentar pentru comunicații de bandă largă în benzile de 450 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3,4 – 3,8 GHz, spectru capabil să susțină dezvoltarea eficientă a rețelelor în contextul avântului consumului de internet mobil.

În plus față de organizarea unei noi licitații privind acordarea unor multiplexuri naționale, regionale și locale de televiziune digitală terestră, în anul 2017 Autoritatea va verifica și obligațiile de acoperire specificate corespunzătoare licențelor prin intermediul cărora s-au acordat multiplexurile naționale și regionale în licitațiile anterioare.

Anul viitor, Autoritatea va lansa o consultare publică privind radioamatorismul pentru situații de urgență, în urma căreia va identifica principii generale și metode specifice pentru asigurarea suportului procedural de administrare a spectrului radio pentru a susține activitățile de radioamatorism dedicate furnizării de comunicații în situații de urgență.

Reglementări privind serviciile poștale

În ceea ce privește piața serviciilor poștale, Autoritatea are în plan mai multe proiecte care vizează accesul la rețeaua poștală publică a CNPR și condiţiile de acces pentru furnizorii alternativi, dar și activitatea CNPR în calitatea sa de furnizor de serviciu universal.

Monitorizare și control

Printre campaniile de monitorizare și control pe care Autoritatea le va desfășura anul viitor se numără o campanie de determinare a acoperirii cu semnal de telefonie mobilă a drumurilor naționale și județene, o campanie de verificare a respectării obligațiilor de către operatorii care furnizează servicii de comunicații electronice destinate publicului pentru care plata se face în avans, precum și o campanie de verificare a contractelor încheiate de furnizorii de servicii de comunicații electronice cu utilizatorii finali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *