free download 78 travel guides written by experts

Pirelli: Planul industrial si viziunea pana in 2015

PIRELLI: ŢINTEŞTE POZIŢIA DE LIDER MONDIAL PE SEGMENTUL PREMIUM ÎN 2015, PLANUL INDUSTRIAL ŞI VIZIUNEA ACTUALIZATE PENTRU 2015 CU NOI ȚINTE PENTRU PERIOADA 2012-2014

MARKETING INOVATOR, FORȚA BRAND-ULUI, PRODUSE NOI, TEHNOLOGIE DE VÂRF, OPTIMIZAREA PRODUCŢIEI ŞI LOCALIZARE GEOGRAFICĂ EFICIENTĂ CA MOTOARE ALE CREŞTERII

CREŞTEREA NIVELULUI INVESTIŢIILOR PÂNĂ LA VALOAREA DE 2,2 MILIARDE DE EURO PENTRU PERIOADA 2011-2015 (2,4 MILIARDE DE EURO, INCLUZÂND INVESTIŢIILE INDUSTRIALE DIN RUSIA) COMPARATIV CU 1,9 MILIARDE DE EURO ÎN PLANUL ANTERIOR

ÎN 2015, O MARJĂ EBIT CONSOLIDATĂ MAI MARE DE 16% (FAŢĂ DE 8,4% PENTRU 2010) DATORITĂ CONCENTRĂRII PE SEGMENTUL PREMIUM, UTILIZĂRII COMPONENTEI PRET/MIX IN CREŞTEREA SECTORULUI DE CONSUMATORI INDIVIDUALI ŞI A PIETEI ANVELOPELOR DE SCHIMB.

PROFITABILITATEA VA CREŞTE ÎN TOATE REGIUNILE, ÎN MOD EGAL ÎN PIEŢELE EMERGENTE, CÂT ŞI ÎN CELE MATURE, CU CEA MAI MARE CONTRIBUŢIE VENIND DIN PARTEA EUROPEI, CARE REPREZINTĂ CEA MAI MARE PIAŢĂ PREMIUM DIN LUME

ÎN EUROPA, ÎN 2015, 80% DIN VENITURILE DIN SECTORUL CONSUMATORI INDIVIDUALI VOR PROVENI DIN SEGMENTUL PREMIUM

CONSOLIDAREA PREZENŢEI ÎN ECONOMIILE AFLATE ÎNTR-O DEZVOLTARE RAPIDĂ: DUPĂ RUSIA ŞI ARGENTINA, UN NOU PROIECT MOTO ÎN INDONEZIA

PE SEGMENTUL DE AUTOTURISME ÎN 2015, 64% DIN CAPACITATEA PREMIUM VA FI AMPLASATĂ ÎN UZINE NOI

GENERARE CRESCUTĂ DE LICHIDITĂŢI COMPARATIV CU PLANUL ANTERIOR: ÎN CIUDA UNOR INVESTIŢII SUPLIMENTARE, RAPORTUL DATORIE NETĂ / EBITDA ÎN 2015 VA FI DE CIRCA 0,4, UNUL DINTRE CELE MAI BUNE DIN DOMENIU

EFICIENŢĂ ESTIMATĂ ÎN VALOARE TOTALĂ DE 250 DE MILIOANE DE EURO ÎNTRE 2012 ŞI 2014

UN "PLAN DE URGENŢĂ" PREGĂTIT, DACĂ ÎNCETINIREA CREŞTERII ECONOMICE ÎN 2012 EVOLUEAZĂ ÎNTR-O CRIZĂ A CERERII

BRAND-UL PIRELLI EVALUAT LA 2,27 MILIARDE DE EURO VA SUSŢINE CREŞTEREA PE SEGMENTUL PREMIUM

Consiliul de Administraţie al Pirelli & C. a aprobat Planul industrial şi viziunea până în 2015, precum şi țintele actualizate pentru perioada 2012-2014. Planul a fost prezentat astăzi comunităţii financiare de către Preşedintele şi CEO al Pirelli & C., Marco Tronchetti Provera, Directorul de Operaţiuni, Francesco Gori, Directorul de Cercetare şi Dezvoltare, Maurizio Boiocchi, şi Directorul pentru Planificare şi Control al Managementului, Maurizio Sala.

PLANUL PIRELLI PE SCURT

"Pirelli îşi propune să devină lider mondial pe segmentul Premium în 2015, confirmând strategia sa concentrată, prezentată în planul industrial de anul trecut.

Pentru a atinge aceste obiective, Pirelli îşi propune să pună accent pe: continuarea axării pe inovarea tehnologică, care va crea o creştere fără precedent a gamei de produse, capabilă să satisfacă atât cerinţele din ce în ce mai sofisticate ale unei pieţe mature, cum este Europa, precum şi cererea tot mai mare pentru produsele Premium în pieţele aflate într-un proces de dezvoltare rapidă. Este planificată lansarea a 18 produse pentru segmentul de automobile până în 2015, ducând această zonă a business-ului la 57% din toate vânzările generate de proiecte noi. Alături de produse şi tehnologie, Pirelli intenționează să-și optimizeze capacitatea de producţie şi prezenţa geografică cu instalații mereu noi (64% din capacitatea Premium pentru segmentul auto va fi alocată instalaţiilor noi), localizate în ţări unde nu există numai o cerere în creştere, ci și costuri industriale avantajoase. Noile proiecte în derulare din Rusia (autoturisme), Mexic (autoturisme), Argentina (camioane) şi noua uzină care urmează să fie deschisă în Indonezia (motociclete) sunt incluse de asemenea în această strategie. Segmentul de business destinat motocicletelor urmăreşte să-şi consolideze poziţia de lider pe segmentul Premium, în special în Europa, confirmându-și rolul de inovator tehnologic, menţinând în acelaşi timp nivele ridicate de profitabilitate. Sectorul de business Industrial îşi propune să devină lider pe baza tehnologiei, vizând pieţele cheie, cu accent pe economiile în proces de dezvoltare rapidă.

Valoarea brandului, estimată la 2,27 miliarde de euro, va sprijini, de asemenea, strategii inovatoare de marketing, îndreptate atât spre consumator, cât şi spre industrie, facilitând segmentarea, extinderea pieţei şi crearea de loialitate pentru brand în rândul clienților.

Datorită unei concentrări pe segmentul Premium, a utilizării prețului, dar și a creşterii pieței Consumatorilor individuali şi pieței anvelopelor de schimb, care sunt mai profitabile şi mai puţin ciclice, Pirelli prevede o creştere a veniturilor şi a rentabilităţii pentru 2015. Marja EBIT pentru anul 2015 va fi mai mare de 16%, aproape dublă faţă de cifra de 8,4% din 2010, și una dintre cele mai bune din industrie. Rentabilitatea va creşte în toate regiunile, în mod echilibrat între pieţele mature şi cele emergente. În toate regiunile va creşte impactul segmentului Premium, în special în Europa. Într-adevăr, în 2015, această regiune va genera 80% din veniturile sectorului Consumatori individuali pentru acest segment.

Generarea puternică de lichidități previzionată începând de astăzi și până în 2015 (3,2 miliarde de euro faţă de 2,1 miliarde de euro în Planul Industrial precedent), va permite nu numai susţinerea unui plan de investiţii semnificativ şi în creştere (până la 2,4 miliarde euro comparativ cu 1,9 miliarde de euro din Planul Industrial anterior), dar și îmbunătăţirea în continuare a poziţiei financiare deja solide, prin reducerea raportului datorii / EBITDA la 0,4 în 2015 (comparativ cu 0,7% în 2010). O contribuţie suplimentară va proveni dintr-un plan de eficienţă de 250 de milioane de euro în perioada 2012 şi 2014.

Într-o piaţă care prezintă semne de decelerare, chiar dacă nu la niveluri de criză, Pirelli a pregătit și un "Plan de Urgenţă" pentru a garanta o flexibilitate optimă în gestionarea oricărei agravări a tendinţei negative."

Anul 2011: PIRELLI tot mai mult un "jucător Premium",
Confirmă trendurile prognozate anul trecut pentru sectorul anvelopelor

Strategiile prezentate în planul industrial de anul trecut şi, în special, cele privind axarea pe segmentul Premium, au contribuit deja la obţinerea unor rezultate importante în 2011. Pentru al doilea an consecutiv, Pirelli a reuşit să îşi atingă obiectivul de profitabilitate cu un an înaintea planificării: o marjă consolidată de rentabilitate prognozată (EBIT) la sfârşitul anului 2011 de aprox. 10%, comparativ cu cifra de "mai puţin de 10%" prognozată pentru ţinta pe 2012 în planul precedent. Acest rezultat a fost realizat prin accelerarea strategiilor cu valoare-cheie pe parcursul acestui an de activitate: în special axarea pe segmentul Premium şi reechilibrarea progresivă a rentabilităţii în diferite regiuni geografice. Motivată de succesul din Formula 1, cota de piaţă Premium a Pirelli în Europa reprezintă cea mai mare piaţă din lume pentru acest segment, crescând cu aproximativ 13% în 2010 şi 14% la 30 septembrie 2011. În primele nouă luni ale anului 2011, volumele Premium au crescut cu 21,5%, la o creştere corespunzătoare a veniturilor de 30%. Dezvoltarea de produse Premium – în special gamele de produse de iarnă şi de performanţă ultra-înaltă – a fost însoţită de o abandonare progresivă a produselor mai puţin profitabile, precum şi de raţionalizarea crescută a contractelor corespunzătoare sectorului de Echipamente Originale.

Tendinţele de bază identificate în planul industrial de anul trecut au fost confirmate:
– Creşterea este stimulată de economiile aflate în proces de dezvoltare rapidă
În perioada 2012-2015, contribuţia economiilor în proces de dezvoltare rapidă la economia globala este estimată să crească la 70%, comparativ cu prognoza de 65% pentru anul trecut. Creşterea medie anuală a PIB-ului pentru China, în special în perioada 2010 – 2015 este de 8,4%, urmată de America de Sud (+4,6%), de regiunea Orientul Mijlociu-Africa de Nord (+4,9%), Rusia şi spaţiul CSI (+ 4,1%), comparativ cu o creştere moderată în pieţele mai mature, cum ar fi Statele Unite ale Americii (+2,7%) şi Europa (+1,7%). În prezent, sunt preconizate dificultăţi pentru situaţia globală, care vor crea o încetinire a creșterii economice în 2012, dar nu la nivel de criză.

– Sectorul anvelopelor este mai profitabil şi mai puţin ciclic, comparativ cu sectorul auto
Vânzările în sectorul anvelopelor, care sunt puternic influenţate de Piata anvelopelor de schimb , sunt mai flexibile şi mai puţin vulnerabile la o eventuală decelerare decât sectorul auto. Acest lucru asigură o rentabilitate structurală mai mare. Marja EBIT a principalilor 10 producători de anvelope este prognozată la 9% la 31 decembrie 2011, comparativ cu 6,4% pentru principalii 10 producători de automobile (9,3% față de o previziune de 6% pentru 2012). Cea mai bună rentabilitate se găseşte în segmentul Premium, unde profitabilitatea principalilor producători de anvelope din această categorie pentru anul 2011 este estimată la 15,8%, față de 10,8% pentru cei mai importanţi producători de autovehicule Premium (o cifră de 14,9%, comparativ cu 9,5%, preconizată pentru sfârşitul anului 2012). În Piata anvelopelor de schimb, care reprezintă în prezent 74% din vânzările Pirelli, segmentul high-end creşte mai mult decât ritmul total al pieţei, chiar dacă există o decelerare a pieţei.

– Segmentul Premium este tot mai răspândit în sectorul Consumatori individuali şi a flotelor în creştere de vehicule Premium
Datorită apariţiei unor noi modele de consum în ţările în creștere rapidă, orientate mai mult spre produse high-end, parcul de vehicule Premium aflate în circulaţie continuă să crească mai rapid decât segmentul standard: mai ales, între 2011 şi 2015, se estimează o creştere pe acest segment la un nivel anual de 4,7%, comparativ cu o creştere de 3,6% prognozată pentru parcul auto non-premium. Rezultate similare pentru piaţa mondială de anvelope Premium, care a crescut cu un ritm anual de 9,4%, comparativ cu 1,8% în segmentul standard, în perioada 2007-2011. În perioada 2011-2015, se estimează o cifră anuală de 9,6% față de 3,7% pentru segmentul standard.

– Consolidarea "blocurilor comerciale"
Într-un scenariu de încetinire a creşterii economice, "blocurile comerciale" sunt consolidate pe mai departe şi sunt implementate măsuri protecţioniste (bariere tarifare sau alte măsuri, cum ar fi condiţii tehnice, certificarea produselor, costuri administrative crescute care pot fi atribuite procedurilor de import), care să încurajeze adoptarea unei strategii de tipul "local pentru local", ca o contramăsură.

Planul de acțiune al PIRELLI de a deveni lider mondial pe segmentul Premium în 2015

Având în vedere rezultatele din 2011 şi luând în considerare scenariul macroeconomic, Pirelli a decis să-și actualizeze planul industrial cu scopul de a obține poziţia de lider mondial pe segmentul Premium în 2015, prin implementarea următoarelor acţiuni:

– Produse şi tehnologii noi, de vârf: în prezent, Pirelli poate conta pe o experienţă de 40 de ani în segmentul Premium, pe parteneriate pentru sectorul Echipare Originală cu cei mai importanţi producători germani de automobile Premium, dezvoltate prin intermediul Centrului Pirelli de cercetare și dezvoltare din Germania, pe un buget de cercetare și dezvoltare dedicat în întregime acestui segment, precum şi pe un număr de 1.200 de cercetători full-time în întreaga lume, sau un număr dublu dacă luăm în considerare persoanele implicate în proiecte de "inovare deschisă", în colaborare cu centre de cercetare şi universităţi sau alţi producători auto. De asemenea, Pirelli are acorduri consolidate cu 14 centre universitare de cercetare în întreaga lume, numeroase proiecte de cercetare în colaborare cu furnizorii şi centre universitare de cercetare, precum şi peste 100 de parteneriate cu producători de vehicule Premium în sectorul de Echipamente Originale. Datorită acestor legături, în prezent sunt în curs de desfăşurare peste 150 de proiecte privind materiale, procese şi dezvoltare de software. Chiar și Formula 1 reprezintă un stimulent important pentru inovare, în special pentru procesele de modelare şi amestec, care permit dobândirea de experienţă, care poate fi transferată și modelelor standard pentru șosea. Pirelli se va concentra pe:

· forța propriei sale reţele de Cercetare, integrând complet centrele regionale cu centrul de cercetare şi dezvoltare din Milano;
· poziția de lider în ce privește materialele inovatoare, prin studiul polimerilor, ingredientelor de umplere şi agenţilor chimici;
· poziția de lider în ce privește materialele "verzi", prin cercetarea materialelor bio (siliciu din orez, cauciuc natural din surse alternative la arborele de cauciuc) şi reciclare. Folosirea cauciucului natural din surse alternative va permite o mai mare flexibilitate în a face faţă cu deficitului de materii prime;
· modelarea de avangardă prin simulare va permite o reducere mai mare a "timpului de lansare pe piață", va îmbunătăţi calitatea proiectului şi va creşte performanţa în conformitate cu cele mai înalte cerinţe;
· dezvoltarea de procese de producţie (de exemplu, noua generaţie de Mirs, procese robotizate exclusiv la Pirelli, sau extinderea procesului de Ptsm care reprezintă o evoluţie a Ccm – Continuous Compound Mixing System – sistem de amestecare continuă a compușilor);
· anvelope electronice (de exemplu, microcipul încorporat în Anvelopa Cyber, care identifică diferite condiţii ale suprafeţei de drum şi transmite vehiculului informaţiile importante).

Consolidarea excelenţei produselor va conduce la diferite grade de optimizare, în funcţie de tipul de anvelopă, în ceea ce priveşte rezistenţa la rulare, greutate redusă, performanţă per kilometru, puterea de frânare pe suprafeţe ude şi uscate, reducerea emisiilor de CO2 şi durabilitatea. Capacitatea de a utiliza toate aceste pârghii în producerea anvelopelor (materiale, procese, construcţie, modelare) va permite nu numai îmbunătăţirea performanţei produsului, dar va creşte și eficienţa, estimată la 75 milioane de euro între 2012 şi 2014;

– Optimizarea capacităţii de producţie şi a prezenţei geografice: o prezenţă a producţiei în ţările în proces de dezvoltare rapidă va permite Pirelli să profite de oportunităţile oferite de aceste economii şi să satisfacă cererea locală, prin implementarea unei strategii "local pentru local", pentru a reduce efectele măsurilor protecţioniste instituite de diverse "blocuri comerciale", pentru a favoriza costuri industriale competitive şi a stabiliza fluctuaţiile ratelor de schimb valutar la nivel mondial.
Pirelli îşi propune să dezvolte o strategie de tip "local pentru local", adaptându-și producţia în funcţie de tipologia cererii regionale, beneficiind astfel de costuri logistice mai mici, un nivel mai bun al serviciilor şi niveluri mai scăzute de stocuri în tranzit. Producţia "locală pentru local" va permite, de asemenea, costuri industriale mai mici pentru fabricile din ţările în proces de dezvoltare rapidă. În această perspectivă, Pirelli este bine poziţionat şi pregătit să beneficieze de avantaje suplimentare generate de dezvoltarea proiectelor noi, cum ar fi Rusia (auto), Argentina (camioane), Indonezia (moto);

– Noi modele de consumer marketing / distribuţie și forță a brand-ului: Pirelli a optat să adauge consumer marketing la pârghiile sale industriale tradiţionale, ceea ce a permis "segmentarea" clientelei Premium și analiza nevoilor și comportamentului clienţilor atunci când achiziţionează. Aceasta se traduce într-o mai mare apropiere de client şi consolidarea loialității față de brand prin utilizarea unor instrumente inovatoare de comunicare, marketing digital şi activităţi CRM. În plus, Pirelli va lansa un program de afiliere, în punctele sale de vânzare actuale, şi va deschide noi "magazine Pirelli" în marile oraşe ale lumii. Fiind deja un brand puternic şi recunoscut la nivel internaţional, Pirelli intenționează să folosească avantajul brand-ului ca motor de creștere pe segmentul Premium. Brand-ul Pirelli a fost estimat de Interbrand la o valoare actuală de 2,27 miliarde de euro, o creştere de 26% față de 2010, din care jumătate poate fi atribuită prezenţei în F1. Aceasta reprezintă una dintre principalele motivaţii de a achiziţiona produse care poartă logo-ul P. În următorii ani, vor fi luate măsuri pentru a creşte această valoare a brand-ului, pentru a stimula o creştere pe toate pieţele. Potrivit cifrelor Interbrand, marca Pirelli este de 15% mai eficientă decât alte mărci la achiziţia de anvelope, datorită percepţiei consumatorului, conform căreia Pirelli este un brand Premium apreciat în mod deosebit pentru imaginea sa sport, glamour şi de prestigiu. Cheltuielile de marketing sunt estimate să se dubleze în viitor, pentru a creşte renumele brand-ului pe toate pieţele Premium cheie, optimizând alocarea fondurilor între publicitate şi marketing digital şi creând sinergii puternice între anvelope (Pirelli), modă (P Zero), calendarul Pirelli şi Formula 1. În mod deosebit, se estimează că participarea la activităţile Formulei 1 va crea vizibilitate brand-ului Pirelli cu o valoare mass-media de 300 de milioane de euro la "mijlocul intervalului", cu cel mai mare efect asupra vânzărilor în segmentul Premium, unde a crescut deja cu 30% în primele 9 luni ale acestui an.

Toate aceste activităţi vor fi desfăşurate prin intermediul unei organizaţii de management noi şi optimizate, luând în considerare transformarea Pirelli într-o "pură companie de anvelope" şi matricele din ce în ce mai variate create de către diferite unităţi de business şi macroregiuni geografice. Noua organizaţie va depăşi orice diferenţiere între zonele "corporativă" şi "anvelope" prin reducerea lanţului de management, îmbunătăţirea definirii rolurilor de management şi maximizarea eficienţei managementului. De asemenea, această nouă organizaţie va cuprinde crearea unui "birou executiv" pentru supravegherea strategică a tuturor activităţilor. Acesta va fi format din Directorul General Executiv, Marco Tronchetti Provera, şi Directorul de Operațiuni, Francesco Gori, către care vor fi canalizate toate structurile de business, pentru a permite o sistematizare mai bună a operaţiunilor diferitelor unităţi de business şi macroregiuni geografice.

PIRELLI în cifre: marja EBIT și un randament al investiției în creștere puternică

În 2015 Pirelli va înregistra o marjă EBIT mai mare de 16%, aproape dublă faţă de cifra din 2010, de 8,4%, una dintre cele mai bune din acest domeniu, şi un randament al investiţiei de circa 30%, aproape de trei ori mai mare decât cifra din 2010, de 11,5%. Acţiunile avute în vedere prin acest plan vor permite, de asemenea, consolidarea structurii financiare, reducerea raportului datorie / EBITDA la 0,4, comparativ cu 0,7 în 2010. Datorită generării sporite de lichidități, acest raport va fi realizat chiar şi luând în calcul costurile de investiţii de 2,2 miliarde de euro, proiectul din Rusia şi distribuirea de dividende în valoare de 800 de milioane de euro.

Ținte consolidate actualizate pentru perioada 2012-2014
                2011*E         2012E        2014E         CAGR 2011-14E
Total venituri (în euro)     <5,8 mld          ~ 6,7 mld     ~ 7,7 mld        10%

Rata de creştere                    16%         10%
din care Rusia                        ~ 6%         2%
din care volume        +3%             2%         3%
din care Premium        +23%            +20%        +17%
cu un raport preţ / mix     ~ 18%             8%         5%

EBITDA %            ~ 14%            15% ÷ 16%    19% ÷ 20%

EBIT %            ~ 10%            11% ÷ 12%    ~ 15% ÷ 16% ~
din care Rusia                        aprox. 5    14 ÷ 15

După cum se vede în tabel, Pirelli are în vedere o creştere anuală a veniturilor totale de 10% concentrată pe segmentul Premium, datorită strategiei sale de creştere selectivă şi implementării unei componente de preţ. Volumele vor crește cu 3% anual, cu o creştere de 17% pe segmentul Premium.

Un accent pe acest segment va produce o îmbunătăţire constantă a mixului, care rămâne unul dintre motoarele fundamentale de creştere a rentabilităţii avute în vedere de către Pirelli, împreună cu impact sporit al pieţelor Consumatorilor individuali şi de Schimb, care sunt mai profitabile şi mai puţin ciclice. Până în 2014, sectorul Consumatori individuali va reprezenta 75% din totalul vânzărilor, cu o creştere de 5 puncte procentuale față de 2011. În acelaşi timp, va fi adoptată o strategie mult mai selectivă în ce privește Echipamentele Originale, cu accent asupra clienţilor Premium cheie. Canalul de Înlocuire va înregistra o creştere de la 74% la 79%, o creştere de 5 puncte procentuale similară cu cea a sectorului Consumatori individuali.

Această strategie va permite Pirelli să înregistreze o creştere de 16% a veniturilor totale din 2012 (10% fără Rusia) şi o marjă EBIT între 11% şi 12%, grăbind cu un an planul industrial anterior; până în 2014, o marjă EBIT între 15% şi 16%, cu o creştere anuală medie de 25% şi o contribuţie provenită din sectorul Consumatori individuali de 82%, o creștere de 6 puncte procentuale în comparaţie cu anul 2011.

Ținta actualizată pentru Anvelope în perioada 2012-2014 pe segmente (Consumatori individuali şi Industrial)

                    2011E        2012E         2014E        CAGR 2011-14
Total venituri (în euro)        > 5,7 mld    ~ 6,7 mld    ~ 7,7 mld    10%
Industrial %                30%        27%        25%
Consumatori %            70%        73%        75%
Marja EBIT                ~ 11%        11% ÷ 12%    15% ÷ 16%
După cheltuieli de restructurare
Industrial %                24%        21%        18%
Consumatori %            76%        79%        82%

Pentru segmentul de Anvelope (Consumatori individuali şi Industrial), în 2011-2014 este prevăzută o creştere anuală medie a veniturilor totale de 10%, cu vânzări în creştere de aprox. 7,7 miliarde euro la sfârşitul acestei perioade, dintre care 25% provin din sectorul Industrial şi 75% din sectorul Consumatori individuali.

Datorită axării pe segmentul Premium, precum şi optimizării continue a eficienţei, marja EBIT după cheltuieli de restructurare este prevăzută să crească de la o valoare estimată de aproximativ 11% la sfârşitul anului 2011 la 15% ÷ 16% în 2014, 18% provenind din sectorul Industrial şi 82% din sectorul Consumatori individuali.

Pirelli prevede dublarea EBIT-ului său în această perioadă de trei ani, 2012-2014: luând în calcul o "valoare a indicelui de 100" pentru EBIT 2011, valoarea EBIT 2014 este estimată la 195, din care 110 generată de segmentul Premium.

Eficienţa internă va permite compensarea inflaţiei şi a costurilor, în timp ce o politică atentă de preţ va compensa impactul sporit al materiilor prime şi impactul fluctuaţiei cursului de schimb valutar.

Acestea sunt principalele ținte pentru diferitele segmente

Sectorul Consumatori individuali
                2011E        2012E        2014E        CAGR 2011-14
Total venituri (în euro)     4,0 mld    ~ 4,9 mld    ~ 5,8 mld    13% (10% fără Rusia)
Motociclete %            10%        10%        10%
Automobile %            90%        90%        90%
Marja EBIT            ~ 12%        12,5% ÷ 13,5%    16,5% ÷ 17,5%

După cheltuieli de restructurare

Pe parcursul perioadei de trei ani 2012-2014, creşterea medie anuală a veniturilor totale în sectorul Consumatori individuali este estimată la 13% (10% exceptând Rusia). Tot în acest caz, segmentul Premium va fi cel care va conduce celelalte segmente pe creştere în toate regiunile, atât în ​​pieţele mature, cât şi în economiile aflate într-un proces de dezvoltare rapidă, unde există o cerere în creştere pentru produse Premium.

Rentabilitatea, estimată la aproximativ 12% în 2011 (cu doi ani mai devreme de ținta stabilită în planul industrial precedent), va continua să crească pentru a ajunge la un nivel între 16,5% şi 17,5% în 2014.

În sectorul Consumatori individuali, EBIT-ul este de aşteptat să crească de peste două ori în aceeaşi perioadă de trei ani: având în vedere o "valoarea a indicelui de 100" pentru EBIT 2011, valoarea EBIT 2014 este estimată la 210.

Sectorul Industrial
                    2011E        2012E        2014E        CAGR 2011-14
Total venituri (în euro)        1,68 mld    1,75 mdl    1,89 mld    4%
Agro %                12%        13%        13%
Camioane %                88%        87%        87%

Marja câştigurilor operaționale     ~ 9%         9% ÷ 10%     11% ÷ 12%

După cheltuieli de restructurare

Un accent pe sectorul Industrial în pieţele emergente, care reprezintă 77% din vânzările pentru acest sector, va permite o rezistenţă mai mare la orice reducere a cererii pe piaţă. În ciuda situaţiei politice din Orientul Mijlociu şi Africa, precum şi a recentei încetiniri a creșterii economice pe anumite pieţe, rentabilitatea pentru 2011 este estimată cu doar un punct mai jos decât cifra prezentată în planul industrial precedent: Pirelli intenționează să recupereze această reducere în perioada de trei ani şi să ajungă la un nivel de rentabilitate între 11% şi 12% până în 2014, ceea ce reprezenta ținta pentru 2013 în planul anterior.

Optimizarea EBIT avută în vedere pentru sectorul Industrial se bazează pe creşterea eficienţei şi pe gestionarea atentă a componentei preţ / mix, pentru a compensa creşterea costurilor cu materiile prime şi altor costuri generale: luând în calcul o "valoare a indicelui de 100" pentru EBIT 2011, valoarea EBIT 2014 este estimată la 145.

Investiţii

Aceste acţiuni ale planului vor fi susţinute investind în creştere, aşa cum a fost subliniat în planul anterior, prezentat în noiembrie 2010.

În perioada de cinci ani 2011 – 2015, Pirelli intenţionează să investească în total o sumă de până la 2,2 miliarde de euro (mai mare decât suma de 1,9 miliarde de euro, potrivit planului anterior). Aceste cifre nu iau în calcul resursele destinate proiectului din Rusia, de aproximativ 200 de milioane de euro în investiţii industriale (mix şi calitate) în perioada 2012-2014 (care nu au fost incluse în planul anterior). Cu tot cu proiectul din Rusia, investiţiile totale până în 2015 sunt, prin urmare, de 2,4 miliarde de euro. Proiectul din Rusia presupune, de asemenea, investiţii financiare pentru achiziţii de active (55 milioane de euro până în 2011 şi 167 milioane de euro până în 2012).

În 2015, Pirelli va avea o capacitate de producţie de 74 de milioane de unităţi în sectorul Consumatori individuali, la care trebuie adăugate 10 milioane de unităţi prevăzute pentru proiectul din Rusia. Sectorul Industrial va avea o capacitate de 6,8 milioane de bucăţi.

Planul de eficienţă

În perioada 2012-2014, un Plan de Eficienţă în valoare totală de 250 de milioane, din care 120 milioane în 2012, ceea ce reprezintă dublul cifrei prevăzute în planul anterior, iar restul de 130 milioane distribuite pe parcursul perioadei 2013-2014. Acest nivel de eficienţă va fi atins prin măsuri care vizează materiile prime (utilizarea de materii prime alternative, reducerea consumului de materiale, reducerea deşeurilor şi a greutăţii), prin îmbunătăţirea productivităţii muncii (optimizarea proceselor de producţie, introducerea celor mai bune practici în toate fabricile, instalaţii noi proiectate să îmbunătățească eficienţa), reducerea costurilor generale şi administrative fixe, prin creşterea amplasării producţiei în ţări cu costuri industriale mai competitive.

Generare crescută de lichidități

Între 2011 şi 2015, se așteaptă o generare de numerar superioară celei prevăzute în planul anterior: 3,2 miliarde de euro, faţă de 2,1 miliarde de euro. În pofida costurilor crescute de investiţii, a planificării de a distribui dividende în valoare totală de 800 milioane de euro şi a investiţiei în proiectul din Rusia, aceste rezultate superioare vor produce un raport datorie netă / EBITDA de 0,4 în 2015, ceea ce reprezintă unul dintre cele mai bune din domeniu. Îmbunătăţirea preconizată a rezultatelor operaționale şi gestionarea atentă a capitalului de lucru vor contribui, de asemenea, la fluxul de numerar.

O poziţionare financiară netă îmbunătăţită

Pirelli îşi propune să termine anul 2011 cu un pasiv financiar net de aprox. 700 milioane de euro (aproape 750 milioane cu investiţiile în Rusia). În 2012, fluxul total de numerar, inclusiv investiţiile de 450 milioane euro, vor fi mai mult decât suficiente pentru a compensa costurile financiare şi fiscale, care determină o poziţie financiară pasivă netă de mai puțin de 750 de milioane de euro, neluând în calcul investiţiile în Rusia şi distribuirea de dividende. În 2012, Pirelli intenționează să investească aprox. 250 milioane de euro pentru a finaliza achiziţia de active în Rusia. Poziţia financiară netă la sfârşitul anului 2012, inclusiv Rusia (înainte de distribuirea de dividende) va fi pasivă pentru mai puţin de un miliard de euro, cu un raport datorie netă / EBITDA de 1.

Evoluţia situaţiei financiare în 2015

De asemenea, luând în considerare accelerarea investiţiilor în Rusia, poziţia financiară netă la sfârşitul anului 2013 este estimată la peste 1,1 miliarde de euro, cu un raport datorie netă / EBITDA de aprox. 0,9. Între 2013 şi 2015, continuarea creşterii provenită din majorarea veniturilor totale, estimată la 2,1 miliarde de euro, față de 1,3 miliarde de euro în planul anterior, va conduce situaţia financiară în 2015 la o valoare de 0,6 miliarde de euro, cu un raport datorie netă / EBITDA de aprox. 0,4 (respectiv, mai puţin decât 0,7 miliarde euro şi 0,6 în planul anterior).

Aceste cifre iau în calcul o politică de remunerare a acţionarilor pentru perioada de trei ani 2012-2014, care prevede să fie propusă Consiliului distribuirea a aprox. 40% din profitul net consolidat. În prezent structura datoriei brute este deja de 70% la o rată fixă ​​şi 30% la o rată variabilă, având de plătit 65% din datorie după 2014. De asemenea, datorită unei preconizate recurgeri la pieţele de capital, este prevăzută o nouă prelungire a scadenţelor şi o diversificare a surselor de finanţare şi valutelor de referinţă.

Un "Plan de urgenţă", ca răspuns flexibil la evoluţia situaţiei la nivel mondial

Pentru a răspunde cu flexibilitate maximă tendinţelor economice – ţinând seama și de situaţia actuală dificilă – Pirelli a pregătit un "plan de urgenţă" pentru a fi activat în cazul în care apare o încetinire semnificativă a cererii pentru Echipamente Originale (-10%), o scădere a pieţei pe segmentul camioane (-20% anual în volum) sau o scădere a vânzărilor de peste 10%. În eventualitatea că acest lucru se va întâmpla, Pirelli intenţionează să acţioneze asupra investiţiilor sale (cu o flexibilitate de 20% față de cifrele indicate în plan), asupra costurilor cu forţa de muncă şi planului de eficienţă (cu o reducere a "programului de costuri" pentru creştere inclus în plan şi altor costuri).

STRATEGIA PREMIUM PE SEGMENTE DE BUSINESS

Segmentul de autoturisme în 2015

Pirelli îşi propune să ajungă lider de piaţă în 2015 prin următorii pași:

– dezvoltarea de activităţi de marketing care vizează clienţii Premium. Pirelli îşi va segmenta și mai mult clientela Premium, cu scopul de a deveni punctul de referinţă în faza de luare a deciziilor de achiziţie, prin iniţiative care vizează consumatorii şi industria. Cheltuielile pentru activităţi de marketing vor crește de peste două ori între 2012 şi 2014. Toate resursele, programele şi pârghiile interne ale acestui segment de business vor fi concentrate pe segmentul Premium;
– extinderea în continuare a ofertei Premium şi dezvoltarea de produse capabile să satisfacă diferite nevoi ale condusului, în acord cu creşterea diferitelor variabile ale vehiculelor Premium şi evoluţia modelelor de consum. Gama de produse va fi lărgită cu oferte fără precedent, prin seriile P Zero, Cinturato, Scorpion şi colecția de iarnă. Va fi în continuare accelerată inovarea în materie de produse, odată cu lansarea a 18 proiecte noi în 5 ani, comparativ cu 16 proiecte în ultimii 10 ani. Până în 2015, 57% din vânzări vor proveni de la produse noi, iar numărul de produse din categoria Premium va creşte cu 28% între 2011 şi 2015. O atenţie deosebită va fi dedicată produselor din gama de iarnă, cu scopul de a satisface cererea tot mai mare: vânzările şi capacitatea pe acest segment sunt aşteptate să crească cu 40% până în 2015 (în jurul valorii de 90%, incluzând Rusia) şi o creştere a ofertei (Studdable, Ice, Sottozero, Scorpion Ice);
– Dezvoltarea de parteneriate în ce privește Echiparea Originală pentru a susține poziția de lider în tehnologie şi activităţile pe piaţa anvelopelor de schimb;
– Până în 2015 va creşte capacitatea de producţie Premium în fabrici noi, situate în economii cu creştere rapidă. În 2015, peste 60% din capacitatea Premium va fi amplasată în fabrici noi şi 69% va fi în țări cu costuri industriale competitive. Din investiţiile destinate acestui segment de business, în jur de 80% vor merge spre volum / calitate / mix;

Țintele pentru segmentul automobile

Veniturile provenind din segmentul Auto sunt estimate să crească de la suma de 3,5 miliarde de euro preconizată în 2011, la 4,3 miliarde de euro (inclusiv Rusia) în 2012 şi la 5,1 miliarde de euro în 2014: la încheierea perioadei, segmentul Premium va reprezenta 58% din vânzări, comparativ cu 50% în 2011.

Marja EBIT pe segmentul Auto va evolua de la valoarea de 12% estimată la sfârşitul lui 2011, la 13-14% în 2012, ajungând la 17-18% la sfârşitul anului 2014. Va apărea o creştere notabilă în ponderea segmentului Premium în vânzările totale ale diferitelor regiuni geografice: în particular, aceasta va creşte de la 68% în 2011 la 78% în 2014 în Europa, de la 41% la 53% în Orientul Mijlociu şi Africa, de la 58% la 71% în zona Apac, de la 55% la 66% în zona Nafta şi de la 13% la 21% în America Latină. În Rusia, declinul de la 41% la 27% este legat de integrarea volumelor moştenite de activele achiziţionate. Rusia, Mea şi America Latină prezintă un mare potenţial ascendent pe care Pirelli intenționeză să-l fructifice dincolo de orizontul de timp al uzinei.

Segmentul moto în 2015

Pe segmentul moto, întreaga piaţă a pneurilor este prevăzută să crească cu o rată anuală medie de 5,3% între 2011 şi 2015, cu o creştere extrem de puternică pe segmentul radial.

În 2015, Pirelli îşi propune să-şi întărească poziţia de lider prin consolidarea rolului său de inovator tehnologic, creşterea în Asia pe segmentul Premium, precum şi menţinerea unui nivel ridicat de rentabilitate.

Strategia regională

Datorită rezistenţei şi caracterului complementar al celor două brand-uri din segment (Pirelli şi Metzler), precum şi reînnoirii continue a respectivelor game de produse, planul prevede o creştere semnificativă în toate regiunile: de la Nafta, cu accent pe segmentele custom şi radiale, la Asia-Pacific, unde, în anul 2012, va începe producţia de anvelope radiale pentru motociclete în China; la Europa, unde obiectivul este de a consolida poziția de lider deja obținută. De asemenea, este în curs de finalizare realizarea unui joint-venture în Indonezia, cu PT Astra Otoparts Tbk care vizează producţia de anvelope convenţionale pentru motociclete destinate pieţelor ASEAN, unde se estimează o continuare a creşterii, precum şi pentru export.

Investiţiile preconizate în segmentul de business moto, în perioada 2012-2014, vor fi de peste 60 milioane de euro (cu excepţia proiectului din Indonezia) şi capacitatea va spori de la 13 milioane unităţi în 2011 la 16 milioane de unităţi în 2015, cu o creştere anuală medie de 5%. În 2015, 88% din producţie va fi localizată în ţări cu costuri industriale competitive, o creştere de 8 puncte procentuale față de 2011.

Țintele pentru segmentul moto

Veniturile segmentului moto sunt aşteptate să crească de la 420 milioane de euro la sfârşitul anului 2011, la 480 milioane euro la sfârşitul anului 2012 şi 570 milioane de euro la sfârşitul anului 2014, cu o creştere anuală medie de 10,5%. Se preconizează că marja EBIT pe segmentul moto va creşte de la circa 17% la sfârşitul anului 2011, la aproximativ 17,5% la sfârşitul anului 2014.

Segmentul industrial în 2015 (Camioane, Agro, Cabluri metalice)

Pe segmentul Industrial, în special piaţa anvelopelor radiale pentru camioane se estimează să crească în volum între 2011 şi 2015, cu o medie de 5,1% pe an, până la 165 de milioane de unităţi la sfârşitul perioadei.

Pirelli urmărește poziția de lider bazată pe tehnologie în pieţele-cheie, cu accent pe economiile aflate într-o creștere rapidă, şi prin dezvoltarea asistenţei pentru flote cu servicii personalizate din ce în ce mai mult. Pe segmentul de camioane, este prevăzută introducerea tuturor produselor noi bazate pe tehnologia SATT de ultimă generaţie. Această tehnologie a fost creată de Pirelli şi a devenit standardul pentru gamele mai puțin vizibile. Aceasta permite o durată de viață mai lungă a anvelopei, precum şi optimizarea nivelurilor de uzură. Pe segmentul Agro, anvelopele radiale vor fi introduse în America de Sud. Se aşteaptă ca 80% din vânzări să provină din piața anvelopelor de schimb. În concluzie, Pirelli îşi propune să exploateze strategic know-how-ul său în tehnologia steelcord (panglică de metal ce face parte din structura anvelopei).

Strategia regională

În America de Sud, unde există o creştere a importurilor de anvelope din cauza lipsei de capacități locale, Pirelli a anuntat recent planuri pentru construcţia unei noi fabrici de anvelope radiale pentru camioane în Argentina. În zona EMEA, unde creşterea este determinată de către Turcia şi Egipt şi pe piaţa europeană se caracterizează prin regulament de etichetare stricte, care va reduce concurenţa importurilor low cost, Pirelli se aşteaptă să introducă în acest domeniu, seria 01, care va răspunde pe deplin noilor reglementări europene, şi o creştere a capacităţii de producţie în Egipt. În China, care reprezintă principalele piaţă anvelope de camion din lume, cererea este deplasarea spre poartă, mai degrabă decât mai anvelope anvelope de preţ scăzut. În acest domeniu, strategia este una de sprijin prevăzute reşapate anvelope şi un accent pe servicii şi asistenţă pentru a flotelor de vehicule şi titularii de concesiune.

Investiţiile preconizate pentru segmentul camioane + agro, în perioada 2012-2014, sunt de peste 400 de milioane de euro şi vor oferi o creştere a capacităţii de la 6 milioane de bucăţi în 2011 la 6,8 milioane de bucăţi în 2015, cu o creştere anuală medie de 4% pentru anvelopele radiale, parţial echilibrată printr-o scădere la cele convenţionale.

Obiectivele pentru sectorul industrial

Veniturile din sectorul industrial sunt estimate să crească de la suma de 1,68 miliarde de euro aşteptată la sfârşitul anului 2011, la 1,75 miliarde de euro la sfârşitul anului 2012 şi 1,89 miliarde de euro la sfârşitul anului 2014, cu o creştere anuală medie de 4%. Marja EBIT pentru acest sector va creşte de la aproximativ 9%, nivel preconizat la sfârşitul anului 2011, la 11-12% la sfârşitul anului 2014.

PIRELLI IN LUME

EUROPA: cea mai mare piaţă Premium din lume

În Europa, deja cea mai mare piaţă Premium din lume, toate afacerile din sectorul Consumatori individuali vor fi axate pe acest segment: până în 2015, veniturile obţinute din acest segment vor reprezenta 80% din veniturile totale din segmentul de autoturisme şi 79% din segmentul moto. Mixul de business se va schimba în favoarea sectorului Consumatori individuali, care va contribui cu 90% din venituri, comparativ cu 85% în prezent, față de o scădere a sectorului Industrial de la 15% la 10%. Toate segmentele (autoturisme, camioane, motociclete) vor beneficia de creşterea producţiei în fabrici, cu costuri industriale mai avantajoase. Instalaţiile noi, de înaltă tehnologie, vor fi dedicate în totalitate producţiei de anvelope "speciale" (mai mari de 18 inci) pentru autoturisme Premium.

Segmentul auto își va îndrepta distribuţia şi vânzările tot mai mult spre excelența Premium; segmentul de camioane va înregistra o îmbunătăţire în structura costurilor şi lansarea de noi produse; segmentul moto își va menţine poziţia de lider în categoria Premium, cu o bază de cost mai competitivă.

Ţintă

În Europa, Pirelli se aşteaptă ca veniturile să crească de la suma de 2,2 miliarde euro estimată pentru finele anului 2011, la 2,6 miliarde de euro în 2014, cu o creştere anuală medie de 5,5%. Marja EBIT se aşteaptă să crească de la puțin peste 10 la aproape 18-19%. Dacă EBIT în Europa în 2011 este de 100, este de aşteptat ca aceasta să crească la 175 în 2014.

Proiectul Rusia este gata să înceapă

Rusia reprezintă o piaţă în expansiune rapidă, cu o creştere puternică pe segmentul Premium, în special în ce privește gama de anvelope de iarnă, şi un nivel ridicat de înlocuire. Mulţi concurenţi au limitat capacitatea de producţie în regiune, cu consecinţa taxelor ridicate pentru importuri. Acordul cu un partener puternic ca Russian Technologies, care presupune și împărțirea riscului de ţară şi a angajamentului financiar, va permite Pirelli să dobândească o bază industrială deja operaţională, cu o forţă de muncă de înaltă calitate, ceea ce va permite accelerarea producţiei de anvelope ale brand-ului Pirelli, în locul construirii unei noi fabrici de la zero.

Capacitatea de producţie va fi amplasată în două uzine, Kirov şi Voronej. Aceasta din urmă, în particular, este specializată pe anvelope high end, cu un randament de două milioane de bucăţi în 2012, pentru a ajunge la patru milioane în 2014. În 2015 va produce exclusiv anvelope ale brand-ului Pirelli. Se preconizează că investiţia în această uzină va fi de 100 milioane de euro în perioada 2012-2014. În aceeaşi perioadă, o sumă suplimentară de 100 de milioane de euro va fi destinată uzinei Kirov, a cărei capacitate va fi deja de aproximativ 6,5 milioane de unităţi în 2012 şi vor fi transformate progresiv în brand-ul Pirelli (peste 60% până în 2015). Din vânzările Pirelli în Rusia, un procent de 80% va fi produs la nivel local până la sfârşitul anului 2015.

Ţintă

În 2012, veniturile aşteptate în urma proiectului Rusia vor fi în jur de 300 de milioane de euro, ajungând la peste 500 de milioane de euro în 2014, aşteptându-se ca rentabilitatea la sfârşitul perioadei să crească între 14% şi 15% de la aproximativ 5% în 2012. Se așteaptă ca generarea de lichidități să fie pozitivă în 2014, în mai puţin de doi ani de la momentul achiziţiei.

O NOUĂ FABRICĂ DE ANVELOPE PENTRU MOTOCICLETE ÎN INDONEZIA

Ca parte a strategiei de a-și consolida poziţia în economiile aflate într-un proces de dezvoltare rapidă şi, de asemenea, pentru a satisface cererea locală, planul reclamă construirea unei fabrici în Indonezia, prima fabrică Pirelli din această ţară, pentru producţia de anvelope de motociclete destinate pieţelor din ASEAN şi exportului. Planul, pentru care a fost semnat un Memorandum de Înţelegere, este acum în curs de finalizare şi reclamă un parteneriat între Pirelli, cu o poziţie majoritară (60%), şi PT Astra Otoparts Tbk, lider indonezian în producţia de componente pentru sectorul auto.

Noua fabrică va necesita o investiție totală de 90 milioane USD începând cu 2012 și se va întinde pe o perioadă de trei ani. Se așteaptă ca producţia să înceapă în 2013 şi să fie complet operaţională până în 2016, cu o capacitate anuală de producţie de şapte milioane de anvelope pentru motociclete.

ROLUL DE LIDER ÎN AMERICA DE SUD

Pirelli este numărul unu în America de Sud graţie poziţiei sale de lider în Echipamente Originale pe toate segmentele şi poziţiei de lider a brandului. Pirelli urmărește să-și consolideze această poziție de lider regional prin:
– Introducerea de noi produse Premium, pentru care cererea urmează să crească datorită creşterii producţiei de SUV-uri şi de pickup-uri medii-mari în regiunea Mercosur; oportunitățile datorate creşterii pe segmentul Premium al Echipamentelor Originale; extinderea reţelei de distribuţie directă; beneficiind de o mai mare capacitate de producţie pentru autoturisme și motociclete, anterior destinată exporturilor în zona Nafta, care va fi progresiv deservită de noi fabrici din Asia şi Mexic; lansarea unei noi fabrici de anvelope radiale pentru camioane în Argentina.

În special, în Brazilia, Pirelli deține 50 de puncte proprii de vânzare în regiunile cele mai dinamice din punct de vedere economic şi îşi propune să dubleze numărul până în 2012, prin achiziţii şi creştere organică.

În Argentina, noul plan de a construi o fabrică de anvelope radiale pentru camioane va antrena investiţii de 300 de milioane de dolari şi lansarea producţiei la sfârşitul anului 2013, cu o capacitate de 700.000 de anvelope pe an până în 2016, destinate să satisfacă cererea tot mai mare de anvelope radiale din Mercosur. Acest lucru va permite Pirelli să devină lider de piaţă pe toate segmentele de camioane, şi să aibă o producţie cu costuri industriale competitive şi avantaje logistice.

Ținte

În perioada 2011-2014, veniturile vor creşte de la 1,96 miliarde de euro în 2011 la 2,5 miliarde de euro în 2014, cu o creştere anuală medie de 8,4%. Marja EBIT-ul se așteaptă să fie în jur de 15-16% pe parcursul perioadei.

CREŞTERE ÎN REGIUNEA APAC

În regiunea Apac (Asia-Pacific) Pirelli este, de asemenea, axat pe segmentul Premium, în special în pieţele de autoturisme și motociclete, beneficiind la categoria Echipamentele Originale de creşterea investiţiilor în producţie ale producătorilor de automobile Premium din China, oferind pârghii Formulei 1 să consolideze brandul în regiune, continuând să investească în reţeaua de puncte de vânzare din China și consolidând-o (de la mai puţin de 1.000 în 2011 la peste 3.000 în 2014).

Țintă

În perioada 2011-2014, veniturile vor creşte de la 370 milioane de euro în 2011 la 690 milioane de euro în 2014, cu o creştere anuală medie de 23%. Se așteaptă ca marja EBIT să crească de la un număr mic, cu o singură cifră, la un număr format din două cifre până în 2013.

CREŞTERE ÎN REGIUNEA MEA

În regiunea MEA (Orientul Mijlociu şi Africa), Pirelli are două facilităţi de producţie competitive pentru segmentul auto şi camioane. Capacitatea va fi eliberată de producția de Echipamente Originale pentru piaţa de masă, pentru a creşte segmentul mult mai profitabil al pieței anvelopelor de schimb. Aceasta va consolida reţeaua de vânzări retail şi franciză de pe pieţele-cheie şi va îmbunătăţi mix-ul de produse.

Ținte

În perioada 2011 – 2014, veniturile vor creşte de la 530 milioane de euro în 2011 la 600 milioane de euro în 2014, cu o creştere medie anuală de 4%. Marja EBIT este apreciată în jur de 15% pe parcursul perioadei.

CREŞTERE ÎN REGIUNEA NAFTA

În regiunea NAFTA, Pirelli prevede creşterea prin capacitatea fabricii mexicane (de autoturisme), care, cu o investiţie iniţială de 210 de milioane de euro, va produce în jur de 5 milioane de unităţi pe an, în principal Premium, până în 2016; de producţie va fi în principal destinate de aprovizionare auto german în Statele Unite şi modelele sport de factorii de decizie americani. Fabrica mexicană va permite reducerea la jumătate a importurilor în regiune.

Ținte

În perioada 2011 – 2014, veniturile vor crește de la 580 milioane de euro în 2011 la 710 milioane de euro în 2014, cu o creştere medie anuală de 7,1%. Se așteaptă ca marja EBIT să crească de la un număr mic, cu o singură cifră, la un număr format din două cifre până în 2013.

PROFITABILITATEA PE REGIUNI: REDISTRIBUIREA GEOGRAFICĂ ŞI ŢINTELE DE CREŞTERE

La sfârşitul perioadei de trei ani 2012-2014, profitabilitatea va fi mai echilibrată între macroregiunile geografice. Contribuţia care provine din economiile în proces de dezvoltare rapidă (excluzând America Latină), în prezent sub 20%, este preconizată să crească la peste 20% în 2014. Aportul Americii Latine, în prezent de peste 40%, va scădea la peste 30% în 2014. În concluzie, contribuţia pieţelor mature, de peste 40% în prezent, se va ridica la aproape 50% în 2014. Toate regiunile prezintă rezultate operaționale mai ridicate decât planul anterior: în particular, pieţele mature vor reprezenta aproximativ 50% din profitabilitate, datorită accelerării segmentului Premium şi creşterii eficienţei.

Se preconizează ca profitabilitatea (EBIT) pe regiuni să urce cu o rată anuală medie de 50%, între 2011 şi 2014, în economiile cu o creştere rapidă, unde introducerea şi dezvoltarea de anvelope Premium vor fi motoarele de creştere a rentabilității; cu ​​10% în America Latină, unde rentabilitatea rămâne constantă, de ordinul zecilor; cu 30% în pieţele mature, unde creşterea marcată a rentabilităţii va fi susţinută de noi oportunităţi de a lărgi piaţa Premium şi o eficienţă sporită.

ACTIVE NECORPORALE

Dincolo de brand-ul său, Pirelli valorifică, de asemenea, alte active necorporale: Durabilitatea şi Guvernanța Corporativă. Aceste active contribuie la realizarea creşterii grupului, stând la baza creării de valoare şi contribuind la consolidarea companiei pe segmentul Premium.

În perioada 2012-2014, Pirelli îşi va intensifica planul său de sustenabilitate socială, economică şi de mediu, lansat în 2011. Principalele obiective ale noului plan sunt inovarea în ce privește procesele şi produsele, ambele orientate spre reducerea consumului şi a impactului negativ asupra mediului înconjurător, precum şi răspândirea valorilor sustenabilității ale grupului Pirelli de-a lungul întregului lanţ, de la furnizori la consumatorii finali.

În procesele de producţie, Pirelli se angajează să utilizeze sisteme care, până în 2015, vor oferi o reducere de 70% a consumului specific de apă şi o reducere de 15% a emisiilor specifice de CO2, comparativ cu 2009. În 2011, aceste valori au fost deja reduse cu 29% şi respectiv 5%.

În ceea ce priveşte produsele, în următorii trei ani grupul îşi propune să intensifice utilizarea materiilor prime cu impact redus asupra mediului şi să optimizeze în continuare elementele de siguranţă şi eco-durabile ale anvelopelor din gama "performanţă verde", extinzând beneficiile către pieţele din America Latină, China, SUA şi Mexic.

În ceea ce priveşte responsabilitatea socială, o atenţie deosebită este acordată siguranţei la locul de muncă prin intermediul planurilor de prevenire şi formării la faţa locului, cu scopul ambițios de a reduce numărul accidentelor la locul de muncă cu 60% faţă de nivelul din 2009. În 2011, au fost deja evidente primele efecte ale acestui plan, cu o reducere de 26% faţă de 2009. Mai mult decât atât, etica, diversitatea, leadership-ul şi dialogul, precum şi bunăstarea vor fi în centrul programelor de îmbogăţire personală, cu scopul de a dezvolta atitudini şi abilităţi individuale, în urma unei investiţii în training, care îşi propune să crească şi să ajungă la o medie de 7 zile per angajat (de la 6,3 în 2011.) Va continua activitatea de monitorizare a sustenabilității sociale şi de mediu a lanţului de aprovizionare, și datorită noului sistem de management IT.

Managementul companiei şi modelul de dezvoltare durabilă vor fi în centrul integrării noilor realități de producţie din Mexic, Rusia şi Indonezia.

În contextul relaţiilor cu comunităţile locale şi internaţionale, va fi consolidată cooperarea cu autorităţile guvernamentale şi neguvernamentale, astfel încât să împărtăşească iniţiative care vizează dezvoltarea durabilă şi, în special, siguranţa rutieră.

Datorită acestor politici, Pirelli a fost recunoscut în 2011, pentru al cincilea an consecutiv, drept lider mondial în ce privește sustenabilitatea, pe sectorul "Piese auto şi anvelope" în cadrul indicilor Dow Jones Sustainability Stoxx şi Dow Jones Sustainability World. Guvernanţa corporativă Pirelli este clădită pe patru factori: centralitatea Consiliului de Administraţie în definirea direcției strategice şi supravegherea managementului; politica de remunerare a managementului, legată de crearea de valoare; un proces al succesiunii care garantează o transparenţă maximă în implementarea strategiei grupului, un proces eficient de gestionare a riscurilor. În special, pentru a asigura autonomia Consiliului de Administraţie în îndeplinirea funcţiilor sale, guvernanța Pirelli impune ca 90% din membrii săi să fie independenți şi ca toţi acţionarii, minoritari şi majoritari, să fie reprezentați. În plus, consiliul este sprijinit de o comisie de Guvernanță Corporativă, Risc și Audit, şi o comisie de Remunerare, ambele compuse exclusiv din membri independenţi ai consiliului. Din acest an, guvernanța Pirelli necesită două noi organisme: Comisia de Strategie şi Comisia pentru Nominalizări și Succesiune. Acest din urmă organism are drept scop monitorizarea resurselor umane interne şi verificarea atitudinii lor în asumarea rolurilor de responsabilitate primară, precum şi definirea caracteristicilor necesare pentru a îndeplini aceste roluri, cu scopul de face eventuale căutări externe în caz de "schimbări de urgenţă". Pirelli a implementat, cu un an înainte de termenul limită, un regulament care solicită aprobarea acţionarilor pentru probleme legate de politica de remunerare a companiei. Pirelli își defineşte sistemul de stimulente astfel încât să alinieze interesele conducerii cu cele ale acţionarilor, prin intermediul unei legături strânse între retribuţie şi performanţă la nivel individual şi la nivel de grup. Ca o consecinţă a acestui sistem, mai mult de 35% din retribuirea managerilor grupului este variabilă, iar din aceasta, peste 70% este legată de realizarea obiectivelor financiare ale planului industrial.

Bucuresti, 11.11.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *