free download 78 travel guides written by experts

Peste 4,3 milioane euro finanțare nerambursabilă pentru revigorarea Galeriei de artă „Rudolf Schweitzer – Cumpăna”

Acest proiect destinat Galeriei de artă “Rudolf Schweitzer – Cumpăna” răspunde simultan nevoii de a conserva patrimoniul cultural și cerinței de a-l pune în valoare pentru generațiile următoare prin mijloace moderne, a declarat Marius Nica, ministrul delegat pentru Fonduri Europene.

Proiectul semnat astăzi la Pitești are o perioadă de implementare de 44 luni și vizează impulsionarea dezvoltării locale prin consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural găzduit de Galeria de artă „Rudolf Schweitzer – Cumpăna”. Investiția presupune restaurarea și conservarea clădirii – monument istoric de categorie A, precum și digitalizarea Galeriei pentru creșterea gradului de expunere.

MDRAPFE logo

Consiliul Județean Argeș și Ministerul Culturii și Identității Naționale (beneficiarii proiectului) estimează că, după finalizarea proiectului, numărul vizitatorilor va depăși 12.000 pe an.

Proiectul are ca beneficiari atât turiștii – care vor alege să viziteze un obiectiv reabilitat si consolidat – cât și locuitorii zonei și ai întregului județ, pentru că rezultatele sale vor avea impact pozitiv asupra dezvoltării regiunii.

Proiectul „Restaurarea Galeriei de artă Rudolf Schweitzer – Cumpăna – consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural” este finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Despre Galeria de Artă Rudolf Schweitzer

Această Galerie de Artă funcționează într-o clădire din anul 1886, construită arhitectul Ion N. Socolescu, care a adăpostit Primăria orașului Pitești. În prezent, galeria deține un patrimoniu de peste 1.000 lucrări de pictură și sculptură clasică și contemporană, semnate de autori precum Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Theodor Pallady, Gheorghe Petrașcu, Nicolae Tonitza, Rudolf Schweitzer-Cumpăna, Francisc Șirato, Camil Ressu, Dimitrie Ghiață, Iosif Iser, Nicolae Dărăscu și Corneliu Baba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *