creative night talks

Peste 38 milioane de euro din fonduri europene atrași pentru proiecte sociale

În perioada 2015–2020, departamentul de formare profesională și fonduri europene al Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, condus de directorul Radu Gelu Onișoru, a atras peste 38 milioane de euro finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), sumă ce reprezintă peste 85% din totalul surselor de venituri ale organizației. Din totalul fondurilor europene atrase de asociație în ultimii 5 ani, 90% reprezintă finanțări pentru proiectele inițiate și derulate de organizație, finalizate sau în curs de implementare, iar 10% sunt bugete pentru proiecte în curs de aprobare.

În cei 5 ani de activitate, echipa condusă de Radu Gelu Onișoru a scris și implementat zeci de programe de diferite mărimi, la nivel local și regional, în regiunile Nord Est, Centru și Sud Est, cu un număr anual de 1200 de beneficiari ai proiectelor europene.

”Fenomenul de respingere socială, de discriminare pe diferite criterii, abandonul școlar, accesul dificil la asistență medicală și servicii sociale a categoriilor vulnerabile din regiunile defavorizate și din mediul rural, sunt doar câteva dintre problemele cu care societatea noastră încă se confruntă. De 30 de ani Centrul Diecezan Caritas Iași vine în sprijinul persoanelor aflate în dificultate prin intermediul proiectelor de ajutor individual, promovând solidaritatea, dreptatea socială, apărarea vieţii şi a demnităţii persoanei. În ultimii 5 ani, eu și echipa ne-am străduit să contribuim la atragerea fondurilor atât de necesare derulării proiectelor asociației și schimbării în bine a vieții persoanelor defavorizate. Știm că finanțările europene obținute și folosite în perioada 2015–2020 sunt doar o mică parte din bugetele necesare pentru toate proiectele asociației și sperăm să reușim să ne continuăm activitatea cu sprijinul fondurilor europene disponibile în perioada 2021-2027”, a declarat Radu Gelu Onișoru, director al departamentului de formare profesională și fonduri europene Centrul Diecezan Caritas Iași.

Centrul Diecezan Caritas Iasi

Proiectele europene finalizate în ultimii 5 ani, precum și cele în curs de implementare, cuprind activități de incluziune socială și profesională a persoanelor defavorizate din mediul urban și rural, servicii de formare profesională și antreprenorială, sprijinirea categoriilor vulnerabile (adulți și copii) cu privire la îmbunătăţirea standardului de viaţă, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare prin creșterea accesului la asistență medicală și servicii sociale de interes general, organizarea de programe de sănătate, precum și acțiuni suport pentru stimularea participării la servicii educaționale pentru copiii aparținând grupurilor vulnerabile, în vederea reducerii și prevenirii abandonului scolar.

Despre Radu Gelu Onișoru

Director al departamentului de formare profesională și fonduri europene și coordonator de activități socio-economice în cadrul Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, expertul în accesarea fondurilor europene Radu Gelu Onișoru activează de 8 ani în sectorul non-profit, oferind sprijin în desfășurarea programelor sociale adresate tuturor categoriilor sociale vulnerabile.

Radu Gelu Onișoru
Radu Gelu Onișoru

Cu o experiență vastă în redactarea și implementarea proiectelor europene, Radu Gelu Onișoru a fost implicat în zeci de proiecte sociale, organizând sute de evenimente diferite. În ultimii 5 ani a contribuit la derularea cu succes a proiectelor europene de sprijinire a reinserției pe piața muncii a categoriilor defavorizate din Regiunile Nord Est, Centru și Sud Est.

Din 2019, oferă servicii de consultanță antreprenorială și managerială în cadrul companiei de consultanță strategică AMC Strategy Consulting sprijinind activitatea a zeci de companii din domenii diverse.

Despre Centrul Diecezan Caritas Iași

Centrul Diecezan Caritas Iaşi este o organizaţie formată dintr-o echipă motivată şi responsabilă care se ghidează după valorile şi principiile creştine: solidaritate, respectarea demnităţii umane şi drepturile omului, transparenţă, dăruire, lucru în echipă, responsabilitate, universalitate, integritate, dezvoltare comunitară şi implicarea voluntarilor.

Asociația promovează caritatea, furnizează servicii sociale persoanelor defavorizate, este un centru de coordonare si de resurse în dieceza de Iaşi, oferind constant modele de bune practici pentru societate, răspunzând profesionist, prin implicare şi devotament, nevoilor cu care se confruntă societatea, aducând o contribuție favorabilă în educarea, ajutorarea şi dezvoltarea acesteia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *