bucharest tech week 2021

Peste 3 aplicatii per bursa in cadrul programului “Inventeaza-ti viitorul!”

Cu o lună înainte de anunţarea bursierilor programului “Inventează-ţi viitorul!”, Fundaţia Dinu Patriciu a finalizat centralizarea dosarelor de candidatură şi selectarea celor care se califică în competiţie.

Astfel, din aproape 21.000 de dosare primite, un număr de 17.300 dosare a fost validat pentru acordarea celor 5.500 de burse, dintre care 5.000 burse a câte 200 lei/lună vor fi acordate elevilor de liceu şi 500 burse a câte 300 lei/lună vor fi acordate studenţilor. “Din totalul dosarelor primite, peste 3.000 au fost anulate, candidaţii neîndeplinind criteriile de eligibilitate impuse de acest program. Astfel, Comitetul de Încredere al Fundaţiei va analiza un număr de 17.300 dosare, rezultatele urmând a fi comunicate în data de 18 iulie, atât pe site-ul nostru, cât şi în presă.”, spune Antonio Ciocan, Director Program.

În urma centralizării, concurenţa pentru bursele destinate elevilor este de 3.26 candidaţi/loc, în timp ce pentru bursele destinate studenţilor este de 2 candidaţi/loc. Cei mai mulţi elevi sunt înscrişi în clasele a IX-a (29,60%),  a X-a şi a XI-a (24,80% respectiv 24,96%), în timp ce majoritatea studenţilor care au aplicat sunt în anul I (45,60%) şi II (38,45%).
În ansamblu, mediile ultimilor doi ani de studii sunt foarte apropiate între fete şi baieţi (9.18 faţă de 9.06), 75% dintre candidaţi fiind fete.

Din punct de vedere al mediului de provenienţă, 57,10% dintre dosare sunt trimise de elevi şi studenţi din mediul rural, unde venitul mediu pe membru de familie este de 163 lei/lună. În mediul urban, de unde provine restul de dosare, venitul mediu este de 219 lei/lună, valorile fiind inferioare sau cel mult egale bursei lunare oferite de Fundaţia Dinu Patriciu prin programul “Inventează-ţi viitorul!”.
“Pentru aceşti copii valoarea burselor reprezintă mai mult decât le poate oferi propria familie. Nu este o situaţie îmbucurătoare, pentru că dincolo de aceste cifre şi statistici, sunt copii care au reuşit să obţină rezultate deosebite la învăţătură, fiind recunoscuţi şi apreciaţi şi în competiţii naţionale şi internaţionale de tot felul. Am parcurs dosarele şi am citit povestea fiecăruia. Pentru noi, aceşti copii sunt mici elite, exemple de voinţa şi strădanie, de succes, în ciuda şi nu datorită situaţiei materiale a familiei.” spune Tincuţa Baltag, Director General al Fundaţiei.

Pe lângă “Inventează-ţi viitorul!”, Fundaţia Dinu Patriciu derulează şi un al doilea program de burse: “Orizonturi deschise”. În prezent, Fundaţia  centralizează şi dosarele de aplicaţie pentru cele 100 de burse “Orizonturi Deschise”, în valoare de 15.000 USD/an fiecare, acordate celor care doresc să îşi completeze formaţia profesională cu master sau doctorat la una dintre universităţile de prestigiu din străinătate.
Perioada de aplicaţie pentru acest program s-a încheiat în data de 15 iunie, urmând ca rezultatele să fie publicate în data de 18 iulie, împreună cu cele ale programului “Inventează-ţi viitorul!”.

Fundaţia Dinu Patriciu este o organizaţie non-guvernamentală, care sprijină şi promovează educaţia, în toate formele sale, ajutând la formarea unor indivizi cu un pronunţat spirit de iniţiativă, cu o conştiinţă civică deosebită şi un real simţ al responsabilităţii. Fundaţia îşi propune astfel să contribuie la transformarea societăţii româneşti într‑o societate de cetăţeni creativi şi responsabili, care au capacitatea de a face propriile alegeri.

Bucuresti, 19.06.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *