free download 78 travel guides written by experts

Peste 12.400 de controale efectuate de ANCOM in anul 2010

În anul 2010 Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a efectuat 12.460 de controale pe piaţa de comunicaţii electronice şi servicii poştale, aplicând 394 de notificări, 270 de avertismente şi 23 de amenzi în valoare totală de 448.500 de lei.

Din numărul total de controale, 3.161 au fost efectuate la furnizorii de comunicaţii electronice – 1.372 de controale la furnizorii de internet, 245 la furnizorii de telefonie şi 1.544 la furnizorii de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale. În urma controalelor efectuate la furnizorii de comunicaţii electronice, ANCOM a transmis 236 de notificări şi 11 avertismente, aplicând 9 amenzi în valoare totală de 345.000 lei. Cele mai frecvente nereguli întâlnite au fost cele referitoare la nerespectarea obligaţiei de a introduce în contractele încheiate cu utilizatorii finali a clauzelor minime legale, precum şi nerespectarea condiţiilor tehnice şi de compatibilitate electromagnetică impuse reţelelor de comunicaţii electronice prin regimul de autorizare generală.

De asemenea, ANCOM a efectuat 5.038 de controale la titularii de licenţe de utilizare a frecvenţelor radioelectrice – 3.295 la furnizorii servicii de radiocomunicaţii şi 1.743 la furnizorii de radio şi televiziune, în urma cărora ANCOM a transmis 158 de notificări, 97 de avertismente şi a aplicat 6 amenzi în valoare de 30.500 lei. Neregulile întâlnite în cadrul acestor controale au constat în nerespectarea prevederilor din documentele de autorizare (licenţe de utilizare a frecvenţelor şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor), precum şi cele referitoare la operarea staţiilor de radiocomunicaţii.

Totodată, ANCOM a efectuat 2.166 de controale la furnizorii de servicii poştale dintre care 1.558 la furnizorul de serviciu universal din domeniul serviciilor poştale – Compania Naţională Poşta Română – căruia i s-au aplicat 5 amenzi în valoare de 53.000 lei. În total, ANCOM a transmis furnizorilor de servicii poştale care nu au respectat prevederile legale, 77 de avertismente, aplicând 8 amenzi în valoare de 73.000 lei. Cele mai frecvente nereguli întâlnite au fost cele referitoare la nerespectarea obligaţiilor specifice furnizorului de serviciu universal în cazul CNPR, respectiv de informare a ANCOM cu privire la apariţia oricărei modificări a datelor din notificare în cazul celorlalţi furnizori de servicii poştale.

În afara controalelor efectuate la furnizorii care sunt autorizaţi la ANCOM, Autoritatea, în calitatea sa de autoritate de supraveghere a pieţei echipamentelor în România, a efectuat alte 2.095 de controale asupra echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii existente pe piaţă. ANCOM a transmis 85 de avertismente în urma cărora neconformităţile constatate (de ex. lipsa marcajului de Conformitate CE, lipsa Declaraţiei de Conformitate sau lipsa manualului de utilizare în limba română) au fost remediate.

Pe parcursul anului 2010 au fost realizate cu ajutorul Sistemului Naţional de Monitorizare a Spectrului un număr de 6.391 de acţiuni de monitorizare, în urma cărora au fost depistate 142 de cazuri de emisii radioelectrice neautorizate sau care nu respectă condiţiile din documentele de autorizare (licenţe de emisie, autorizaţii tehnice de funcţionare, licenţe de utilizare a frecvenţelor şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor). De asemenea, ANCOM a mai realizat şi alte cinci campanii de monitorizare de mare anvergură: verificarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în licenţele 3G ale operatorilor S.C. RCS&RDS S.A. şi S.C. Telemobil S.A. – însumat s-a verificat acoperirea cu semnal a 7714 km de drumuri și a 238 de localități, verificarea acoperirii cu servicii de internet broadband în 255 de localități, verificarea respectării obligaţiilor impuse prin licenţa de WIMAX acordată SNR la sfârşitul anului 2008, verificarea furnizării de servicii de telefonie mobilă în 44 localităţi din zone rurale izolate şi o campanie de monitorizare a spectrului de radiodifuziune sonoră FM în zona frontierei de vest având ca scop determinarea gradului de ocupare a benzii de radiodifuziune sonoră FM (87,5 MHz ÷ 108 MHz) de către emisiile staţiilor româneşti şi străine.

Bucuresti, 19.01.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *