free download 78 travel guides written by experts

Peste 1000 de utilizatori din 120 de administratiii publice din judetul Arges, folosesc solutia DAVA

Grupul de firme ARA SOFTWARE, companie cu peste 7 ani experienta in realizarea si implementarea sistemelor informatice in domeniul public, are o echipa de peste 60 de specialisti in domeniul IT/software ce dezvolta proiecte complexe finalizate la companii precum BCR Asigurãri, Consiliul Judetean Arges, Apa canal 2000 Pitesti, etc. Compania se diferentiazã în piatã prin adaptarea solutiilor dezvoltate pe cerintele individuale ale partenerilor, cât si datoritã analizelor detaliate fãcute în fiecare departament al clientului. ARA SOFTWARE a dezvoltat sisteme IT personalizate precum SEAS, implementatã la BCR ASIGURÃRI, solutia AQUA, implementatã la Apa Canal 2000 Pitesti, Discovery, implementatã la DGCCOA – Directia Generalã de Combatere a Crimei Organizate si Antidrog.   

Cea mai importanta implementare a grupului este cea din cadrul  Consiliului Judetean Arges, implementare ce este considerata a fi cel mai mare proiect IT din administratia publicã localã din România, avand in acest moment peste 1000 de utilizatori in 120 de administratii publice locale.

Directorul General ARA SOFTWARE, Rodica Lazãr, declara: “Dupã sapte ani de activitate, grupul Ara Software produce si dezvoltã solutii performante si fiabile, implementate n cadrul unor companii importante. Cel mai important proiect al nostru reprezinta implementarea a solutiei DAVA la Consiliul Judetean Arges. Proiectul început în 2005, s-a dezvoltat constant si de la baza initialã de 60 de utilizatori si 20 de locatii a ajuns în prezent la 1000 de utilizatori distribuiti în 120 de locatii”.

Dezvoltarea solutiei DAVA la Consiliul Judetean Arges a pornit de la rezolvarea punctualã a unor probleme de naturã managerialã si organizationala. Departamentele din cadrul institutiei se confruntau cu existenta unui numãr mare de documente ce trebuiau sã fie citite si semnate de cãtre persoane aflate în locatii diferite, cu inexistenta drepturilor de acces la documente confidentiale, cu lipsa infrastructurii hardware, întârzierea proceselor de lucru si multe alte neconcordante. In acest sens, DAVA a fost creatã pentru a îmbunãtãti comunicarea si controlul documentelor/situatiilor financiar contabile si administrative, pentru gestiunea proiectelor si contractelor, si integreazã in prezent mai multe module privind aplicatii financiar-contabile (ex: gestiunea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, gestiunea bugetelor, contabilitate, calculul si evidenta salariilor, încasãri si plãti), module privind managementul informatiilor (ex: registraturã, gestiunea unitãtilor sanitare si a unitãtilor scolare, managementul contractelor) si alte aplicatii administrative (ex: taxe si impozite, gestiunea licitatiilor, asistentã socialã, urbanism, arhivare electronicã). Pe lângã cele peste 30 de module integrate, solutia permite adãugarea de noi aplicatii necesare în functie de noile nevoi ale institutiei (ex: sistem de video conferintã).

Din punct de vedere tehnic, solutia functioneazã pe platforma Microsoft Windows Server 2003, suportul Bazelor de Date – Microsoft SQL Server 2005, iar limbajul în care a fost realizatã componenta CLIENT este Microsoft.NET Framework 2.0 sub tehnologie de instalare ClickOnce, bazat pe platformele Windows Forms si Windows Presentation Foundation, numite si Smart Clients. Platforma permite adãugarea unor noi module si implicit, o dezvoltare rapidã pe toate nivelele si de asemenea migrarea cãtre noi tehnologii.

Ca o concluzie, DAVA este un ansamblu de soluţii informatice care realizeaza gestionarea tuturor activităţilor din cadrul primăriilor şi celorlalte instituţii subordonate. Se impune în ultima perioadă ca o soluţie optima în vederea asigurării transparenţei la nivelul întregii administraţii publice şi asigurarea creşterii gradului de responsabilitate faţă de cetăţean. Rodica Lazar Director General ARA Software aminteste: “Ne considerãm “deschizãtori de drumuri” în ceea ce privste dezoltarea tehnicã si informationalã în sectorul public. Implementarea solutiei DAVA în Arges este un succes, pentru care contractãm resurse si noi module în fiecare an. Institutia a “suferit” o transformare radicalã în ceea ce priveste infrastructura informationalã, beneficiile fiind multiple atât pentru populatie, cât si pentru angajati: viteza de reactie, solutionarea problemelor semnalate, transparenta, integrarea centralizatã a informatiilor si simpla utilizare a întregului sistem în toate primãriile din judetul Arges”.

Bucuresti, 12.11.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *