free download 78 travel guides written by experts

Pescuit: Comisia propune o revizuire radicala a cadrului de control

Comisia Europeană a propus astăzi un nou regulament al Consiliului, de reformare a sistemului de control comunitar în domeniul pescuitului. Rezultatul: un sistem complet modernizat de inspectare, monitorizare, control, supraveghere şi aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), de-a lungul lanţului de comercializare, de la capturare şi până la vânzare. Procedurile armonizate de inspecţie şi standardele mai ridicate vor asigura o implementare uniformă a politicii de control la nivel naţional, ţinând totodată seama de diversitatea şi caracteristicile specifice ale diferitelor flote. Se vor lua măsuri de promovare a culturii respectării normelor comunitare în întregul sector, inclusiv prin simplificarea cadrului de reglementare şi prin introducerea unor sancţiuni disuasive armonizate. Capacitatea Comisiei de a interveni pentru a se asigura că statele membre implementează şi aplică efectiv normele PCP va fi, de asemenea, consolidată. În general, toate aspectele cu privire la controlul şi monitorizarea activităţilor de pescuit vor fi simplificate şi eficientizate prin noile norme.

„Controlul şi limitarea efectivă a capturilor ar trebui să constituie principiul fundamental pe care să se bazeze politica comună în domeniul pescuitului”, a declarat Comisarul european pentru Afaceri Maritime şi Pescuit, Joe Borg. „În schimb, ele ne sunt călcâiul lui Ahile, subminând credibilitatea tuturor celorlalte măsuri de gestionare. Atât Comisia, cât şi Curtea de Conturi au identificat problema: prin această propunere, Comisia îşi prezintă soluţia. Pentru a asigura viitorul unui sector durabil al pescuitului, se impune să înlocuim un sistem ineficient, costisitor şi complex cu unul care este în măsură să dea roade. Cred că această propunere va oferi tuturor celor implicaţi instrumentele de care au atâta nevoie pentru a-şi face meseria.”
    
Controlul şi monitorizarea activităţilor de pescuit

În cadrul noului sistem de control, toate statele membre vor avea obligaţia de a verifica activităţile de-a lungul întregului lanţ de producţie al produselor pescăreşti, inclusiv la momentul debarcării, procesării, transportării şi comercializării produselor. Utilizarea unor tehnologii moderne de verificare, cum este sistemul de monitorizare a navelor prin satelit, jurnalul de bord electronic şi sistemul electronic de raportare a datelor privind capturile, urmează să fie extinsă. Se va introduce un sistem complet de trasabilitate a produselor pescăreşti, sistem care va permite urmărirea tuturor produselor pescăreşti de-a lungul lanţului de comercializare.

Măsuri precum analiza riscurilor pentru identificarea activităţilor de control celor mai productive şi efectuarea unor verificări încrucişate complete ale tuturor datelor relevante vor contribui la sporirea eficienţei controalelor.

Printre alte noi domenii de acţiune se numără monitorizarea, de către statele membre, a anumitor criterii de administrare a flotelor, cum ar fi capacitatea de pescuit şi puterea motorului. Se prevăd standarde generale pentru măsurile specifice de control aplicabile planurilor de recuperare şi planurilor multianuale, zonelor marine protejate şi capturilor aruncate înapoi în mare. De asemenea, se va introduce un nou sistem de reperare şi observare.

Competenţele de inspecţie

Regulamentul propus extinde sfera inspecţiilor între inspectorii naţionali în domeniul pescuitului din statele membre, întrucât permite ca inspecţia navelor de pescuit să aibă loc în afara apelor sau teritoriului statului membru care efectuează inspecţia. De asemenea, inspectorii Comisiei în domeniul pescuitului vor putea efectua inspecţii independente fără notificarea prealabilă a statului membru vizat.
    
Sancţiuni

Regulamentul propus va introduce o serie de sancţiuni disuasive armonizate la nivelul întregii UE, în funcţie de valoarea economică a capturilor respective. O altă inovare majoră este propunerea aplicării unui sistem de sancţiuni bazat pe puncte de penalizare în cazul încălcărilor de care se fac vinovaţi proprietarii, operatorii sau beneficiarii efectivi ai unui permis de pescuit, sistem care ar conduce, în final, la anularea automată a permiselor după un anumit număr de încălcări. De asemenea, se prevede luarea unor măsuri împotriva statelor membre care nu aderă la normele PCP, în cazul în care acest lucru a afectat stocurile de peşte. Astfel de măsuri includ posibilitatea suspendării sau reducerii sprijinului financiar comunitar, închiderea zonelor piscicole, deducerea cotelor şi refuzarea transferurilor şi/sau a schimburilor de cote.

Cooperarea între statele membre

Regulamentul urmează să instituie un sistem de asistenţă reciprocă şi de schimb sistematic de informaţii de control între statele membre. Regulamentul introduce totodată o nouă abordare a gestionării şi a comunicării datelor de control prin intermediul site-urilor internet naţionale securizate care să poată fi accesate de la distanţă de Comisie.

Autoritatea de coordonare

Regulamentul urmează să extindă competenţele de inspecţie ale Agenţiei Comunitare pentru Controlul Pescuitului, pentru a-i permite să contribuie la implementarea uniformă a noului sistem de control.

În cadrul PCP, controlul şi aplicarea sunt de competenţa exclusivă a statelor membre. Această propunere reafirmă totodată rolurile distincte ale Comisiei şi ale statelor membre, pentru a evita o suprapunere a acestor roluri şi pentru a garanta că Comisia se concentrează pe principala sa responsabilitate de control şi verificare a implementării normelor PCP de către statele membre. Noul regulament va înlocui cadrul juridic existent prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 2847/93.
    
Pagini Utile

* Întrebări şi răspunsuri
Vă rugăm consultaţi şi Memo/08/709.
       
* Informaţii suplimentare
//ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm

Bucuresti, 14.11.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *