free download 78 travel guides written by experts

Pescuit: Campania UE ”zero toleranta” impotriva pescuitului ilicit se inaspreste

Noul sistem al UE pentru controlul pescuitului a devenit complet operaţional, ceea ce va face mult mai dificilă pentru pescari eludarea reglementărilor privind pescuitul ilegal. Adoptarea de reguli detaliate privind modul de desfăşurare a controalelor de-a lungul întregului lanţ comercial „din plasă în farfurie”, permite UE să se rupă de trecut şi să pună bazele unei veritabile tradiţii de respectare a reglementărilor, în scopul de a stăvili pescuitul excesiv şi de a facilita o dezvoltare cu adevărat durabilă a pescuitului în UE. Noul sistem asigură trasabilitatea de-a lungul întregului lanţ, din momentul capturării peştelui şi până în momentul în care acesta ajunge la consumator. Autorităţile statelor membre pot surprinde neregulile în orice punct al lanţului comercial şi pot identifica persoanele care s-au făcut vinovate de aceste nereguli. Inspecţiile vor fi efectuate în acelaşi mod pe întregul teritoriu european. Colectarea şi controlul încrucişat al datelor se realizează electronic. Iar odată ce produsul a ajuns în magazine, consumatorul are garanţia că peştele a fost pescuit în mod legal. Atunci când o persoană încalcă legea, acea persoană riscă aceleaşi sancţiuni grave, indiferent de locul unde se află şi de naţionalitate. Dacă persoana respectivă este prinsă în mod repetat pescuind ilicit, aceasta va sfârşi prin a-şi pierde licenţa, ca urmare a instituirii unui nou sistem de puncte.

„Dacă nu suntem capabili să asigurăm aplicarea propriilor noastre reguli, subminăm credibilitatea întregii politici comune în domeniul pescuitului, oricât de solidă ar fi aceasta. Dispunem acum de un sistem complex de control şi implementare şi mă aştept ca regulile UE privind pescuitul să fie respectate cu mai multă stricteţe de acum înainte. Nu mai putem permite nici măcar unei minorităţi nesemnificative a pescarilor să ignore aceste reguli fără să suporte consecinţele. Acest lucru nu este doar injust, ci subminează şi eforturile de conservare; perturbă pieţele prin concurenţa neloială; îi penalizează pe acei pescari care respectă legea şi paralizează procesul circular de respectare a regulilor; şi, cel mai important, decimează stocurile de peşte”, a afirmat Comisarul pentru afaceri maritime şi pescuit, Maria Damanaki.

Pentru ca Regulamentul din 2010 privind controlul să devină pe deplin aplicabil, a fost nevoie de adoptarea unor norme de implementare. Noile norme:
– permit un control „din plasă în farfurie”, acoperind toate etapele lanţului de distribuţie; sistemul de trasabilitate le permite inspectorilor să descopere neregulile în orice punct al lanţului.
– oferă mecanisme concrete de control, menite să asigure condiţii de concurenţă echitabile pentru pescari, pentru alţi operatori şi pentru statele membre. Sancţiunile au fost armonizate şi a fost introdus un nou sistem de puncte, astfel încât încălcările grave să antreneze repercusiuni similare în toate statele membre.
– aduc o simplificare majoră, întrucât regulile aplicabile controlului pescuitului în UE, care anterior erau împărţite în numeroase instrumente diferite, sunt acum centralizate într-un singur text.
– extind sfera de utilizare a noilor tehnologii, ceea ce, pe de o parte, reduce costurile administrative suportate de operatori şi autorităţi şi, pe de altă parte, facilitează mult verificarea datelor, sporind astfel eficienţa.

Noul regulament prezintă, de asemenea, în detaliu mecanismele care pot fi utilizate de Comisie pentru a asigura respectarea normelor de către statele membre: atribuţii extinse în ceea ce priveşte verificarea, inspecţii şi auditări independente, anchete administrative, suspendarea sau retragerea fondurilor UE, precum şi reducerea cotelor şi a efortului de pescuit în situaţia în care sistemul de control al unui stat membru pare a fi ineficace.

Pentru a facilita implementarea, Comisia acordă asistenţă financiară statelor membre, prin cofinanţarea anumitor tipuri de proiecte, în special a celor care se concentrează pe noile tehnologii.

Context

Regulile şi sistemele de control din domeniul pescuitului sunt convenite la nivelul UE, dar sunt implementate şi puse în practică de autorităţile naţionale şi de inspectorii din statele membre UE.

Regulamentul de implementare care tocmai a fost adoptat încheie o reformă exhaustivă a Politicii UE privind controlul pescuitului, iniţiată în 2008. Noul sistem se sprijină pe trei piloni: un Regulament de combatere a pescuitului ilicit, care va garanta că toate produsele de pescărie exportate de UE şi importate de aceasta respectă pe deplin toate măsurile relevante privind conservarea şi administrarea; un Regulament privind autorizaţiile de pescuit, pe baza căruia operatorii din UE pot fi autorizaţi să pescuiască în afara apelor UE, iar operatorii străini să pescuiască în apele UE; şi Regulamentul propriu-zis privind controlul, care introduce un cadru juridic complet nou în ce priveşte controlul şi implementarea politicii comune în domeniul pescuitului.

Pagini Utile

* Sistemul de control al pescuitului în Uniunea Europeană

//ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/index_ro.htm

* Pagina de internet a comisarului Damanaki

//ec.europa.eu/commission_2010-2014/damanaki/index_en.htm

Bucuresti, 12.04.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *