free download 78 travel guides written by experts

Pentru prima data in ultimii cinci ani, companiile europene le intrec pe cele americane

in ce priveste cresterea investitiilor in cercetare-dezvoltare

Conform tabloului de bord, publicat anual de către Comisia Europeană, în domeniul investiţiilor în cercetarea-dezvoltarea industrială, investiţiile relevante ale companiilor europene au crescut cu 8,8%, faţă de o creştere cu doar 8,6% înregistrată de companiile americane. Trei companii europene figurează între primele 10: Nokia pe locul cinci (comparativ cu locul 17 ocupat anterior) cu 5,3 miliarde de euro învestiţi în cercetare-dezvoltare, Volkswagen pe locul 9 (comparativ cu locul 14 ocupat anterior) şi Daimler pe locul 10 (faţă de locul 5 ocupat în clasificarea trecută). Cel mai mare investitor în cercetare-dezvoltare pe plan mondial în 2008 este Microsoft, cu 5,6 miliarde de euro. Cifrele din tabel sunt mărturie a creşterii volumului vânzărilor şi rentabilităţii companiilor din UE. Deşi acest instrument există din 2004, este prima dată când companiile europene înregistrează o creştere a investiţiilor în cercetare-dezvoltare superioară celor americane.

Comisarul european pentru ştiinţă şi cercetare, Janez Potočnik, a declarat: "Suntem mulţumiţi că investiţiile în cercetare-dezvoltare ale companiilor europene au crescut, pe fondul unei uşoare scăderi la nivel global a ratei de creştere. În special, companiile din sectorul energetic îşi măresc într-un ritm rapid investiţiile în cercetare-dezvoltare, ca răspuns la nevoia de a utiliza cât mai eficient resursele limitate. Totuşi, investiţiile din sectorul privat în domeniul cercetării-dezvoltării totalizează 1% din Produsul Intern Brut, încă un semnal printre altele că, probabil, unele companii europene cresc investiţiile în cercetare-dezvoltare dar în afara Europei. Prin urmare, trebuie să continuăm eforturile de a face Europa un loc mai atractiv pentru sectorul de cercetare-dezvoltare al companiilor, mai ales prin crearea Spaţiului European de Cercetare, în vederea atingerii obiectivelor Strategiei de la Lisabona."

Tabloul de bord al investiţiilor în domeniul cercetării-dezvoltării industriale este publicat anual de către Comisia Europeană şi este o componentă a activităţii de monitorizare a investiţiilor în acest domeniu. Tabloul de bord indică diminuarea ritmului de creştere al investiţiilor companiilor în cercetare-dezvoltare pe plan mondial, de la 10% anul trecut la 9% acum. Cu toate acestea, în aceeaşi perioadă, rata de creştere a investiţiilor companiilor europene în cercetare-dezvoltare a sporit la 8,8%, în comparaţie cu 7,4%, rata înregistrată în tabloul de bord al anului precedent. Companiile europene sunt foarte aproape de a recupera întârzierea înregistrată, din punctul de vedere al ratei de creştere a investiţiilor în cercetare-dezvoltare, în raport cu ansamblul companiilor non-europene şi se află plasate puţin înaintea celor americane ce figurează în tabelul de bord, acestea din urmă înregistrând o puternică reducere a ratei de creştere, de la 13,3% până la 8,6%.

Tendinţele companiilor

Trei companii din Uniunea Europeană se regăsesc în topul primilor zece investitori în cercetare-dezvoltare. Nokia, o companie europeană de top, a trecut de pe poziţia 17 anul trecut pe locul 5 anul acesta; Volkswagen a urcat de pe poziţia 14 pe 9, în timp ce Daimler a coborât de pe poziţia 5 pe 10. Glaxo Smith Kline şi Siemens au ieşit din topul primilor 10 investitori. Trei companii din Statele Unite ocupă locurile fruntaşe: Microsoft, General Motors şi Pfizer.

Performanţele de afaceri ale companiilor din tabloul de bord s-au îmbunătăţit în cursul anului de referinţă. Volumul vânzărilor companiilor din UE a crescut cu 7% – rezultând într-o uşoară creştere a investiţiilor în cercetare-dezvoltare – in timp ce volumul vânzărilor companiilor din afara Uniunii a crescut cu 9,2%. Rentabilitatea companiilor europene a crescut cu 12,2%, faţă de 11,3% în cazul companiilor non-europene.

Companiile din ţările cu o economie în curs de dezvoltare indică de asemenea o creştere puternică a investiţiilor în cercetare-dezvoltare. În ultimii trei ani, companii precum Petroleo Brasiliero, Petro China şi Tata Motors au înregistrat o rată de creştere a investiţiilor în cercetare-dezvoltare de 52,6%, 22,2% şi respectiv 42,6%.

Tendinţele sectoriale

Industria farmaceutică şi domeniul biotehnologiilor: Acest sector, care include multe companii din Uniunea Europeană şi Elveţia, se menţine în continuare într-o poziţie de top, însumând mai mult de 19% din totalul investiţiilor în cercetare-dezvoltare realizate de companiile incluse în tabloul de bord. Mai multe companii din domeniul farmaceutic au înregistrat o creştere puternică a investiţiilor în cercetare-dezvoltare (în parte, datorată achiziţiilor): Schering-Plough (+33,7%), AstraZeneca (+29,8%), Roche (+25,9%) şi Novartis (+21,1%).

Industria de automobile şi subansambluri: În acest sector – cel mai important din Uniunea Europeană în ce priveşte investiţia în cercetare-dezvoltare – rata de creştere a investiţiilor a fost de 6,9%, cu mult peste media ultimilor trei ani de doar 4,9%. General Motors a înregistrat cea mai mare rată de creştere a investiţiilor (22,7%), urmat de Volkswagen şi Toyota Motor ce au înregistrat, de asemenea, creşteri substanţiale (16,1% şi respectiv 9,6%).

Sectorul energetic: Mai multe companii europene mari au înregistrat în ultimii trei ani rate anuale mari de creştere a investiţiilor în cercetare-dezvoltare. De exemplu, în această perioadă, Royal Dutch Shell a investit în cercetare-dezvoltare cu de 2,2 ori, iar AREVA cu de 1,7 ori mai mult. Rate mai mari de creştere s-au înregistrat în cazul unor companii din domeniul energiilor alternative. Astfel, în domeniul tehnologiilor eoliene, Vasteras Wind Systems a investit în cercetare-dezvoltare cu de 2,2 ori mai mult, iar Nordex de 3 ori. În sectorul tehnologiei solare fotovoltaice, Q-Cell a fost înregistrat în tabloul de bord pentru prima oară, după o creştere a investiţiilor în cercetare-dezvoltare de 15,4 ori în ultimii trei ani.

Metodele de cercetare

Raportul prezentat trece în revistă informaţiile prelevate din bugetele a 2.000 de companii, privind investiţiile în cercetare-dezvoltare, analizate pentru anul fiscal 2007/8. Eşantionul analizat cuprinde cele 1.000 de companii din Uniunea Europeană şi cele 1.000 de companii non-europene ce au investit cel mai mult în cercetare-dezvoltare.

Toate informaţiile provin din surse contabile publice. Cercetarea a luat în considerare locul unde este înregistrată o companie ce face activităţi de cercetare-dezvoltare, şi nu locaţia unde aceasta le derulează.

Tabloul de bord din 2008 privind investiţiile în cercetare-dezvoltare a fost realizat de către Direcţia Generală pentru Cercetare, împreună cu Centrul Comun de Cercetare. Tabloul de bord poate fi descărcat de la adresa: //iri.jrc.ec.europa.eu

Bruxelles, 17 octombrie 2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *