free download 78 travel guides written by experts

Pentru a impulsiona cercetarea şi inovarea, Comisia propune protectia unitara a brevetelor

Comisia Europeană supune examinării, ca parte a Actului privind piaţa unică prezentat astăzi (a se vedea IP/11/469), un pachet cu două propuneri legislative, bazate pe cooperarea consolidată, care vor reduce substanţial – cu până la 80% – costul brevetelor în Europa, ceea ce va permite oricărei societăţi sau persoane să îşi protejeze invenţiile prin intermediul unui brevet european unic care este valabil în 25 de state membre. Regulamentele propuse prevăd termenii şi condiţiile pentru obţinerea protecţiei unitare brevetelor, efectele juridice ale acesteia şi dispoziţiile aplicabile traducerii. Proiectele de regulamente vor fi transmise acum Consiliului şi Parlamentului European pentru a fi examinate. Comisia speră că Spania şi Italia, care nu se numără încă printre participanţi, se vor alătura cooperării consolidate.

„Scopul protecţiei unitare a brevetului este de a diminua costurile inovaţiilor şi de a facilita activitatea de inovare pentru întreprinderile şi inventatorii de pretutindeni din Europa”, a declarat Michel Barnier, comisarul pentru piaţa internă şi servicii. „Această protecţie va însemna o reducere importantă a costurilor şi a birocraţiei şi va constitui un stimulent pentru inovare în Europa, fiind accesibilă tuturor societăţilor din Uniunea Europeană, indiferent de locul unde îşi au sediul. Sper în continuare că toate statele membre vor opta, cu timpul, pentru participarea la această cooperare consolidată. Am profunda convingere că fără inovare nu există creştere economică durabilă. Iar inovarea nu există fără protecţia eficientă a proprietăţii intelectuale.”

Situaţia actuală în materie de brevete în Europa

Actualul sistem european de brevetare este foarte costisitor şi complex, în special în etapa care urmează acordării unui brevet. Este larg recunoscut că aceasta reprezintă un obstacol în calea inovării în Europa. Oficiul European pentru Brevete (OEB) – un organism al Organizaţiei Europene de Brevete, organizaţie interguvernamentală compusă din 38 de ţări (UE 27 + alte 11 ţări europene) – examinează cererile de brevete şi este responsabil de acordarea brevetelor europene dacă sunt îndeplinite condiţiile necesare. Însă, pentru ca brevetul acordat să fie valabil într-un stat membru, inventatorul trebuie să solicite validarea acestuia la nivel naţional în fiecare ţară în care se urmăreşte protecţia brevetelor. Acest proces presupune costuri administrative şi de traducere considerabile care ajung la aproximativ 32 000 EUR atunci când se urmăreşte protecţia brevetelor în UE-27, sumă din care 23 000 EUR reprezintă numai tarifele de traducere. În comparaţie, un brevet în SUA costă în medie 1 850 EUR.

Mai mult, pentru păstrarea valabilităţii brevetelor este necesar să se plătească anual taxe de prelungire în fiecare ţară, iar un transfer al brevetului sau un acord de licenţă pentru folosirea invenţiei brevetate trebuie înregistrate în acelaşi mod.

Protecţia unitară a brevetelor

În sensul propunerilor de astăzi, costul unui brevet european cu valabilitate unitară în 25 de state membre va fi de 680 EUR, după o etapă de tranziţie în care costurile nu ar depăşi încă suma de 2 500 EUR.

Comisia propune următoarele:
* Titularii de brevete europene pot depune cereri pe lângă OEB pentru obţinerea protecţiei unitare a brevetelor valabile pe teritoriul a 25 de state membre. Brevetele vor garanta acelaşi nivel de protecţie a invenţiilor lor în toate cele 25 de ţări.
* Cererile de brevete pot fi prezentate în orice limbă; totuşi, pe baza procedurilor de lucru existente, EBO va continua să analizeze cererile şi să acorde brevetele în engleză, franceză sau germană (limbile oficiale ale EBO). Pentru solicitanţii care locuiesc în UE şi îşi depun cererea în altă limbă decât cele trei limbi oficiale ale EBO, se va compensa costul traducerii în una dintre limbile oficiale ale EBO. În sfârşit, după acordarea brevetului, cererile de brevet, care definesc domeniul de aplicare al protecţiei, trebuie traduse în celelalte două limbi oficiale ale EBO.
* Pentru o perioadă de tranziţie de maximum 12 ani, va fi necesar ca brevetele europene cu valabilitate unitară care au fost acordate în franceză sau în germană să fie traduse în engleză. Brevetele acordate în engleză vor trebui traduse în altă limbă oficială a UE. Aceste traduceri vor fi necesare până când va deveni disponibilă traducerea automată de calitate superioară pentru a garanta accesibilitatea informaţiilor conţinute în brevete. Traducerile suplimentare din perioada de tranziţie vor contribui în mod direct la dezvoltarea unui sistem de traducere automată de calitate superioară.

Context

Propunerea Comisiei privind brevetul UE unic a fost supusă dezbaterii timp de peste un deceniu, dar au existat blocaje la nivelul Consiliului în ceea ce priveşte aspectele lingvistice. Comisia a încercat să deblocheze dosarul prezentând propunerea sa din 2010 privind cerinţele de traducere referitoare la brevetul european (IP/10/870). Dar deoarece Consiliul nu a putut aproba în unanimitate sistemul de traducere aplicabil, Comisia a prezentat în decembrie 2010 o propunere care a deschis calea către autorizarea unei cooperări consolidate în acest domeniu (IP/10/1714). Ca urmare a acordului exprimat, la 15 februarie 2011, de către Parlamentul European, Consiliul Competitivitate a adoptat la 10 martie decizia de autorizare a instituirii protecţiei unitare a brevetelor pe teritoriul celor 25 de state membre participante.

În temeiul Tratatului UE şi al Tratatului privind funcţionarea UE, cooperarea consolidată permite unui număr de nouă sau mai multe state membre să acţioneze într-un anumit domeniu, ca soluţie ultimă în cazul în care nu s-a putut ajunge la niciun acord la nivelul întregii UE într-o perioadă de timp rezonabilă. Alte state membre pot alege să li se alăture în orice moment înainte sau după demararea procesului de cooperare consolidată.

Pagini Utile

* Conferinţă de presă

Înregistrarea conferinţei de presă susţinute de preşedintele Comisiei Europene Jose Manuel Barroso şi comisarul pentru piaţă internă şi servicii Michel Barnier poate fi urmărită pe pagina de internet a EbS.

* Informaţii suplimentare:

//ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO/11/240

Bucuresti, 13.04.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *