metalshow

PEGAS Sisteme de Management ofera solutia

PEGAS Sisteme de Management oferă soluţia pentru alinierea firmelor din industria alimentară şi nu numai, la cerinţele impuse de lege. În perioada 08 – 10 noiembrie 2006, PEGAS organizează cursuri de instruire axate pe modalităţile de proiectare, implementare, menţinere şi îmbunătăţire a sistemului de management al siguranţei alimentelor – ISO 22000/HACCP. Cursurile sunt acreditate la nivel naţional, de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor din România.

Începând cu data de 1 octombrie 2006, firmele care activează în industria alimentară au obligativitatea conform Hotărârii de Guvern nr. 924/2005, să respecte normele de igienă a produselor alimentare bazate pe principiile HACCP.

Odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern, societăţile cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure printre altele, că angajaţii responsabili pentru elaborarea şi menţinerea procedurilor au primit instruirea corespunzătoare în aplicarea principiilor HACCP, iar cei care manipulează alimente sunt instruiţi în ceea ce priveşte igiena alimentelor.
Atribuţii de control în privinţa respectării normelor HACCP, are Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Nu aşteptaţi să fiţi surprinşi în afara legii!

Cursurile de Manager Calitate în Industria Alimentară sunt structurate pe trei module, pentru a nu interfera cu activitatea zilnică a cursanţilor. Instruirea tratează într-un mod accesibil pentru cursanţi, cerinţele standardului ISO 22000:2005, inclusiv cerinţele legale aplicabile în industria alimentară şi modalităţile de proiectare, implementare, menţinere şi îmbunătăţire a sistemului de management al siguranţei alimentelor, orientat către furnizarea de produse sigure pentru consumatori.

Cine ar trebui să participe
Cursurile se adresează managerilor şi/sau administratorilor de societăţi care activează în industria alimentară, precum şi angajaţilor din firmele care doresc să-şi desfăşoare activitatea conform legislaţiei în vigoare şi în conformitate cu principiile HACCP.

Obiectivele cursului
Înţelegerea cerinţelor standardului ISO 22000/HACCP
Cunoaşterea etapelor şi a modalităţilor de proiectare şi implementare a unui sistem de management al siguranţei alimentelor
Însuşirea modalităţilor de menţinere şi îmbunătăţire a sistemului de management al siguranţei alimentelor
Implementarea şi utilizarea tehnicilor, metodelor şi instrumentelor de management al calităţii în industria alimentară
Cele mai bune practici de certificare cu succes a sistemelor de management al siguranţei alimentelor

Alte informaţii
La absolvire se eliberează diplome nominale, recunoscute de către Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Cursurile sunt interactive şi aplicative, având un pronuntat caracter practic. Se acordă asistenţă telefonică şi/sau prin e-mail pe parcursul pregătirii practice. Materialele pentru instruire corespund unui standard profesional de înalt nivel cuprinzând: videoproiecţie, suport de curs pentru participanţi, studii de caz, simulări, metode creative, jocuri de rol.

Calitatea programelor de instruire PEGAS Sisteme de Management este asigurată de experienţa dobândită în cei peste 6 ani de activitate în proiectarea şi implementarea sistemelor de management de siguranţă a alimentelor, în cadrul a peste 160 de organizaţii lider din industria alimentară românescă cum ar fi: ARDEALUL, CARMOLIMP, PERLA COVASNEI, KUBO Ice Cream (îngheţata Amicii), BETTY ICE (îngheţata BETTY), BERE MUREŞ, BUCOVINA Enterprises, CARMOLACT (lactate MONOR), Domeniile TOHANI sau CAFEA FORTUNA. Prin urmare echipa de instruire de la PEGAS Sisteme de Management posedă o experienţă teoretică şi practică extraordinar de vastă, necesară unei instruiri eficiente.

Bucuresti, 31.10.2006

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *