Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Participarea ministrului Fondurilor Europene, Dragoş Dinu, la Consiliul Afaceri Generale

În data de 16 noiembrie 2016, ministrul Fondurilor Europene a participat la Consiliul Afaceri Generale, unde au fost organizate dezbateri politice strategice referitoare la creșterea eficienței și eficacității politicii de coeziune.

În cadrul reuniunii, Preşedinţia slovacă a realizat o informare privind propunerea Comisiei Europene de modificare a regulamentelor privind: regulile financiare aplicabile bugetului general al Uniunii Europene, regulamentului privind prevederile comune aplicabile FESI și regulamentelor sectoriale.

De asemenea, miniștrii au avut un schimb de opinii cu privire la rezultatele politicii de coeziune în perioada 2007-2013 și la noile elemente ale politicii de coeziune și a fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020. Discuțiile s-au axat pe obiectivele principale ale politicii de coeziune, măsurile necesare pentru atingerea acestora și comunicarea rezultatelor către cetățeni. În acest context, au fost adoptate Concluziile Consiliului privind rezultatele și noile elemente ale politicii de coeziune. Totodată, statele membre și-au anunțat intenția de a avea dezbateri politice regulate cu privire la pregătirea politicii de coeziune pentru perioada post-2020.

Poziția ministrului fondurilor europene în cadrul reniunii a vizat necesitatea identificării balanței între adaptarea politicilor europene la noile realități și provocări de la nivel european, pe de o parte, și susținerea principiilor de bază a politicii de coeziune, cel mai eficient mecanism de promovare a investițiilor, pe de altă parte.

În marja CAG a fost organizată o reuniune informală a miniștrilor care a abordat elemente generale privind politica de coeziune post-2020, cu accent pe simplificare. La această reuniune a participat comisarul pentru politica regională, doamna Corina Crețu, precum și, președintele Grupului la nivel înalt privind simplificarea pentru beneficiari, domnul Siim Kallas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *