metalshow

Parintii se confrunta cu deficiente ale serviciilor

de îngrijire a copiilor, afirmă un raport al UE

În pofida unor progrese, serviciile de îngrijire a copiilor din ţările UE nu răspund nevoilor părinţilor, conform unui raport prezentat azi de Comisia Europeană. Raportul constată că cele mai multe ţări nu au îndeplinit obiectivele privind oferta de servicii de îngrijire a copiilor – pentru 90% din copiii între vârsta de trei ani şi vârsta şcolară şi 33% pentru copiii sub trei ani – stabilite de liderii UE la Barcelona în 2002. „Obiectivele de la Barcelona” sunt o parte integrantă a strategiei UE pentru creştere şi creare de locuri de muncă şi urmăreşte să ajute părinţii tineri – în special femeile – să se angajeze în muncă. Raportul de azi este o parte a unui pachet mai mare de măsuri luate de Comisie pentru a îmbunătăţi echilibrul dintre activitatea profesională şi viaţa personală a europenilor (a se vedea IP/08/1450).
„Suntem departe de atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus în ce priveşte facilităţile de îngrijire a copiilor şi e nevoie să ne multiplicăm eforturile! Îngrijirea adecvată şi accesibilă a copiilor este esenţială pentru a permite părinţilor să lucreze, pentru a întări egalitatea dintre sexe şi pentru a consolida incluziunea socială,” a afirmat Vladimír Špidla, comisarul pentru Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi egalitate de şanse. „De asemenea, îngrijirea copiilor este o componentă vitală în compensarea îmbătrânirii demografice: în lipsa unor servicii de asistenţă adecvate, părinţii sunt mai puţin înclinaţi să aibă copii. Oferta actuală este insuficientă. Guvernele naţionale trebuie să abordeze provocarea, iar UE va sprijini eforturile lor cu o jumătate de miliard de euro din fondurile UE, până în 2013, pentru a le ajuta să dezvolte facilităţi de îngrijire a copiilor.”

Există o legătură directă între oferta de servicii de îngrijire a copiilor şi accesul părinţilor la locuri de muncă plătite. În UE, mai mult de 6 milioane de femei cu vârsta cuprinsă între 25 şi 49 de ani afirmă că sunt constrânse să nu lucreze sau se pot angaja doar cu fracţiune de normă, din cauza responsabilităţilor de familie. Pentru mai mult de un sfert dintre acestea, lipsa facilităţilor de îngrijire a copiilor – sau costul acestora – este principala problemă. Accesul la servicii de îngrijire a copiilor care să fie de bună calitate şi accesibile ca preţ, şi care să funcţioneze conform unor orare care să convină atât părinţilor, cât şi copiilor, este, aşadar, cheia facilitării accesului femeilor la piaţa muncii.

Acordând părinţilor şansa de a lucra, poate ajuta, de asemenea, la evitarea fenomenului de sărăcire în pofida încadrării în muncă şi la reducerea sărăciei gospodăriilor cu un singur părinte, care sunt afectate de o rată mult mai mare a sărăciei (32%) decât cea a gospodăriilor cu un copil (17%).

În final, pe fundalul actualei încetiniri a creşterii demografice din Europa, oferirea de servicii adecvate de îngrijire a copiilor constituie un stimulent pentru planificarea unei familii. Statele membre cu cele mai mari rate ale natalităţii sunt chiar cele care au făcut cel mai mult pentru a îmbunătăţi raportul dintre activitatea profesională şi viaţa personală pentru părinţi şi care au o rată mare de femei încadrate în muncă.

Raportul de azi oferă, pentru prima oară, date armonizate şi comparabile privind utilizarea sistemelor „formale” de servicii de îngrijire a copiilor în statele membre. Aceste cifre arată că cererea pentru servicii de îngrijire a copiilor este departe de a fi satisfăcută în majoritatea ţărilor UE, stânjenind părinţii (în special femeile) în a-şi găsi un loc de muncă. Cu toate că a existat un oarecare progres, rămân multe de făcut pentru a atinge niveluri satisfăcătoare ale ofertei de servicii de îngrijire a copiilor, în special pentru copiii cu vârstă sub trei ani.
Situaţia poate fi îmbunătăţită atât prin deschiderea de noi facilităţi de îngrijire a copiilor, cât şi prin profesionalizarea serviciilor informale de îngrijire a copiilor, de exemplu prin stabilirea de standarde de calitate, prin ameliorarea condiţiilor de angajare şi remunerare şi prin instruirea personalului. În plus, nevoile mai specifice ale părinţilor care lucrează conform unor orare atipice sau ale copiilor bolnavi trebuie, de asemenea, să fie satisfăcute.

Toate părţile implicate, în special autorităţile naţionale şi locale, precum şi angajatorii şi angajaţii, trebuie să joace un rol activ în dezvoltarea ofertei de servicii de îngrijire a copiilor care să fie accesibile, inclusiv ca preţ, şi de calitate. Comisia nu dispune de competenţe directe în domeniul îngrijirii copiilor. Totuşi, ea sprijină progresele către îndeplinirea obiectivelor de la Barcelona şi va urmări în mod special:

  • încurajarea utilizării pe deplin a posibilităţilor de cofinanţare, de exemplu din Fondul Social European;
  • continuarea monitorizării progreselor către îndeplinirea obiectivelor de la Barcelona, oferind sprijin prin intermediul unor date statistice comparabile şi de calitate şi al unor recomandări specifice adresate unor state membre, acolo unde este cazul;
  • promovarea schimbului de experienţă la nivel naţional în ce priveşte facilităţile de îngrijire a copiilor, prin diverse programe de schimb de bune practici, precum şi încurajarea cercetării condiţiilor de lucru din sectorul de îngrijire a copiilor de vârstă preşcolară.


Bucuresti, 06.10.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *