free download 78 travel guides written by experts

Pachetul pe aprilie continand actiuni

in cazuri de nerespectare a legislatiei UE: principalele decizii

Comisia Europeană, în pachetul ei lunar conținând decizii referitoare la cazuri de nerespectare a legislației UE, informează cu privire la acționarea în justiție a statelor membre care nu au respectat în mod corespunzător obligațiile care le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează numeroase sectoare, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Miercuri, 16 aprilie, Comisia a luat 135 de decizii, incluzând 31 de avize motivate și 4 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Pentru mai multe informații cu privire la procedurile în caz de nerespectare a legislației UE, a se vedea MEMO/12/12.

Calificări profesionale: Comisia îndeamnă cinci state membre să transpună în întregime normele UE

Comisia solicită în mod oficial Ciprului, Irlandei, Italiei, Luxemburgului și României să transpună în întregime în legislația națională Directiva 2013/25/UE din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul dreptului la liberă stabilire și în cel al libertății de a presta servicii, având în vedere aderarea Republicii Croația. Directivele modificate prin Directiva 2013/25/UE sunt: Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, Directiva 77/249/CEE de facilitare a exercitării efective a libertății de a presta servicii de către avocați și Directiva 74/557/CEE privind realizarea libertății de stabilire și a libertății de a presta servicii pentru activitățile independente și activitățile intermediarilor din comerțul și distribuția produselor toxice.

Statele membre trebuiau să adopte și să publice, cel târziu până la data aderării Croației la Uniune, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2013/25/UE. În plus, ele trebuiau să comunice imediat Comisiei textul respectivelor acte. Statele membre menționate mai sus nu au transpus deloc sau au transpus incomplet această directivă în legislația națională. Solicitarea din partea Comisiei are forma unor avize motivate, a doua etapă a procedurilor aplicate în caz de constatare a nerespectării legislației UE. În absența unor răspunsuri satisfăcătoare în termen de două luni din partea celor cinci state membre în cauză, Comisia poate înainta cazurile lor Curții de Justiție a UE.

ANEXĂ

Pagini Utile

  • Puteți consulta aici în întregime pachetul pe aprilie cu deciziile Comisiei pentru cazurile de nerespectare a legislației UE

  • //ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

Bucuresti, 16.04.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *