free download 78 travel guides written by experts

Pachetul de proceduri in constatarea neindeplinirii obligatiilor din luna februarie:

principalele decizii

În pachetul pe care îl întocmește lunar, conținând decizii referitoare la cazurile de încălcare a legislației UE, Comisia Europeană are în vedere inclusiv acționarea în justiție a statelor membre care nu au respectat în mod corespunzător obligațiile care le revin în temeiul acesteia. Aceste decizii, care vizează numeroase sectoare, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Joi, 20 februarie, Comisia a luat 121 de decizii, incluzând 18 avize motivate și 8 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Mai jos se prezintă un rezumat al principalelor decizii referitoare la Romania. Pentru mai multe informații cu privire la procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor potrivit legislației UE, a se vedea MEMO/12/12.

Mediu: Comisia îndeamnă România să ia măsuri corespunzătoare în privința depozitelor ilegale de deșeuri și să curețe iazurile de decantare

Comisia Europeană este preocupată de faptul că România nu își protejează cetățenii de efectele gestionării deficitare a deșeurilor. În pofida avertismentelor anterioare, cele mai recente informații de care dispune Comisia indică faptul că 19 depozite de deșeuri din România funcționează încă fără a respecta legislația UE privind deșeurile și depozitele de deșeuri, ceea ce reprezintă un risc grav pentru sănătatea umană și pentru mediu. Pentru a stimula România să își accelereze acțiunile în acest domeniu, Comisia trimite un aviz motivat. Tot în domeniul mediului, un al doilea aviz motivat este transmis României pentru a-i solicita curățarea a două iazuri de decantare din exploatările miniere de cupru și zinc din Moldova Nouă. Iazurile de decantare sunt o sursă majoră de pulberi toxice, care au consecințe semnificative asupra sănătății umane și asupra mediului. Comisia este preocupată de faptul că România nu a luat măsurile necesare pentru a controla emisiile și pentru a preveni abandonarea siturilor. Comisia a inițiat în privința acestor aspecte proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, în octombrie 2012. Autoritățile române au raportat cu privire la progresele înregistrate, însă obiectivele nu au fost încă îndeplinite, iar grava problemă a pulberilor toxice persistă. Prin urmare, se trimite un aviz motivat, iar în cazul în care România nu acționează în termen de două luni, Comisia poate sesiza cauza Curții de Justiție a UE.

Spațiul feroviar unic: Comisia solicită României să practice tarife corecte de utilizare a infrastructurii și să asigure sustenabilitatea financiară a administratorului infrastructurii sale

Comisia Europeană își exprimă îngrijorarea cu privire la echilibrul financiar al principalului administrator al infrastructurii din România în anii următori. Rețeaua feroviară din România este una dintre cele mai extinse din Uniunea Europeană, iar tarifele aplicate trenurilor de marfă sunt printre cele mai mari din Europa. Rețeaua feroviară a fost afectată de deficite semnificative, tot mai mari de la un an la altul, în timp ce tronsoane mari ale rețelei nu au fost menținute în stare bună. În același timp, administratorul infrastructurii nu este stimulat să reducă costurile și tarifele. Cu toate acestea, Directiva privind spațiul feroviar unic european solicită statelor membre să asigure echilibrul financiar al administratorului infrastructurii prin intermediul unor stimulente eficiente, în vederea reducerii costurilor și a tarifelor. Mai mult, în timp ce toate coridoarele feroviare principale din România sunt electrificate, trenurile diesel trebuie să contribuie la finanțarea echipamentului electric al căilor ferate la același nivel ca și trenurile electrice. Având în vedere că directiva UE limitează tarifele la costurile directe ale serviciilor de transport feroviar, Comisia solicită României să nu impună aceste tarife trenurilor diesel.

Bucuresti, 20.02.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *