PR Summit 2021

Pachetul de actiuni detinut de stat la S.C. Prelucrarea Carnii Splai S.A. Bucuresti

a fost adjudecat

 
Marţi, 31 iulie 2007, la sediul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a avut loc licitaţia cu strigare pentru vânzarea celor 206.054 acţiuni reprezentând 70,21752% din capitalul social al S.C. Prelucrarea Cărnii Splai S.A. Bucureşti.

Persoana fizică Aharon Azulav a fost declarat adjudecatar la preţul de 39.263.589,7 RON, echivalentul a 12.397.723,31 EURO. Preţul pe acţiune obţinut de AVAS a fost de 190,55 RON, faţă de 9,25 RON preţul de pornire pe acţiune.
Privatizarea societăţii s-a realizat prin metoda licitaţiei competitive cu strigare, pasul licitatiei fiind de 10% din preţul de pornire, respectiv 1.905.999,5 RON. Persoana fizică Aharon Azulav a fost declarat adjudecatar la pasul 196 al licitaţiei, după peste 3 ore de la deschiderea licitaţiei.

La licitaţia cu strigare, au participat următorii opt ofertanţi:

·        S.C. GNIR HOLDING S.A.;

·        S.C. SCANDIA ROMANIA S.A.;

·        Aharon Azulav;

·        S.C. MANOR LABORATORY CENTER S.R.L.;

·        S.C. INTERINWEST S.R.L.;

·        S.C. BG MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.;

·        SINTU IOAN-TEODOR;

·        S.C. PĂLTINIŞ LEASING S.R.L.;

Din cei zece investitori care au depus oferte pentru cumpărarea pachetului de acţiuni reprezentând 70,21752% din societate, în urma analizării documentelor de participare, au fost eliminaţi doi ofertanţi persoane fizice: Nicorescu Dumitru Dan şi Dumitru Marin. Conform OUG 88 / 1997, aceştia au fost eliminaţi pentru că nu au depus certificatul de atestare fiscală emis de autoritatea competentă privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul de stat.

În contractul de vânzare-cumpărare vor fi prevăzute clauze specifice care să interzică vinderea activelor care concură la realizarea obiectului principal de activitate fără acordul AVAS.

S.C. Prelucrarea Cărnii Splai S.A. Bucureşti deţine, în calitate de proprietar, terenul în suprafaţă de 2.124 mp, din oraşul Buftea, inclus în capitalul social. Restul terenurilor din Splaiul Unirii, în suprafaţă de peste 5,7 ha, sunt doar în administrarea societăţii. În cazul în care litigiul dintre societate şi Primăria Municipiului Bucureşti privind terenurile din Bucureşti se va soluţiona printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă în favoarea societăţii, conform legii, aceasta este obligată să facă majorarea capitalului social cu terenul pentru care a obţinut titlul de proprietate în favoarea AVAS. Astfel, AVAS devine acţionar la Splai S.A. proporţional cu valoarea terenurilor incluse în capitalul social.

Preţul de pornire al licitaţiei s-a stabilit pe baza unui Raport de evaluare care nu a luat în calcul terenurile din Splaiul Unirii, având în vedere că acestea nu sunt în proprietatea societăţii, ci doar în administrarea ei.

Compania a fost lansată la privatizare prin publicarea ofertei de vânzare în data de 26 iunie 2007. S.C. PC SPLAI S.A. Bucureşti are ca activitate principală producţia şi conservarea cărnii. Restul acţiunilor reprezentând 28,78248 % sunt deţinute de P.P.M.

Bucuresti, 1.08.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *