metalshow

Oscar in Managementul Proiectelor pentru Siveco

Prestigioasa distincţie acordată de Asocaţia Project Management România (APMR) şi International Project Management Association (IPMA) confirmă valorea proiectului Sistem Educaţional Informatizat(SEI)

"Premiul de excelenţă în Managementul Proiectelor" este competiţia în care APMR şi IPMA acordă anual premii echipelor din România ce demonstrează rezultate deosebite în managementul proiectelor.

Decernarea premiilor de excelenţă în Managementul Proiectelor reuneşte în fiecare an reprezentanţii celor mai importante companii şi instituţii cu rezultatele excepţionale în administrarea şi implementarea proiectelor, precum şi numeroşi specialişti în acest domeniu. Anul acesta festivitatea de premiere a beneficiat de prezenţa domnilor Otto Zieglmeier, vicepreşedintele IPMA şi Stanislaw Sroka, preşedintele IPMA Polonia.

"Oscarul în Project Management" a revenit în 2006 proiectului Sistem Educaţional Informatizat (SEI), programul naţional de informatizare a sistemului educaţional preuniversitar din România – proiect iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi implementat de SIVECO România în parteneriat cu IBM şi HP.

Prin SEI, se doreşte încurajarea învăţământului inovativ şi stimularea creativităţii profesorilor şi elevilor, oferindu-se un cadru general favorabil pentru dezvoltarea proiectelor şi participarea beneficiarilor sistemului educaţional la dezvoltarea societăţii informaţionale. SEI contribuie semnificativ la modificarea programei şcolare prin integrarea noilor metode de predare-învăţare.

Rezultatele şi coerenţa proiectului implementat de SIVECO România au reprezentat două atuuri importante care l-au impus în faţa competitorilor,  aducand proiectului SEI încă o recunoaştere de "best practice", de această dată în Project Management.

"Proiectul Sistem Educaţional Informatizat demonstrează că există un proiect românesc care respectă principiile şi criteriile de excelenţă internaţionale în Project Management", declară Ştefan Morcov, SEI Project Manager.

"Acest premiu nu face decât să certifice calitatea întregului proces de management, dar şi rezultatele foarte bune obţinute prin implementarea acestui program, care, pe scurt a reprezentat furnizarea a 4780 de laboratoare informatizate în şcolile şi liceele din toată ţara, 1650 de lecţii interactive, instruirea a 60000 de cadre didactice, şi nu în ultimul rând efortul unei echipe impresionante şi a unui număr mari de parteneri. Succesul acestui proiect a fost asigurat de şi comunicarea permanentă cu partenerii, dar şi de un management al proiectului bazat pe criterii stricte de eficenţă".

Bucuresti, 16.11.2006

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *